Ludvík Souček : UFO. Co jsou ? Co nejsou ? (3)

Otázku, čím UFO jsou, lépe tečeno čím zcela určitě nejsou, jsem se pokusil zodpovědět v obou televizních pořadech.

A snad také trochu rozviklat sebedůvěru těch, kdo nad nimi mávají rukou, jako by lidstvo uzavřelo s nějakou seriózní nebeskou agenturou doživotní pojistku proti nepříjemným překvapením. Bohužel tomu tak není. Jsou-li UFO stroje, které přilétají z vesmíru (nikdy jsem nic podobného netvrdil), pak se ve větším množství počaly objevovat přesně v době, kdy lidstvo na sebe upoutalo „kosmickou“ pozornost elektromagnetickými vlnami rozhlasových a televizních vysílačů, raketami, družicemi a výbuchy atomových bomb. Jsou-li UFO dále vyvíjenými nacistickými stroji (ani to jsem nikdy netvrdil), pak je velmi logické, že se urputně vyhýbají přistáni v obydlených krajinách, na zemi se dostávají nejspíše při poruchách a při haváriích, a že jeví mimořádný zájem o atomové střelnice a o pokusné výbuchy jaderných zbraní. Podle shodných údajů se po každém výbuchu objevují s vytrvalostí hodnou lepších cílů.

Otázku, čím UFO jsou, řeší v současné době několik vědeckých týmů, podporovaných vládami, např. stočlenný kolektiv vědců colloradské university, dotovaný americkým letectvem zatím částkou 300 000 USD. Na americké poměry to není moc, ale přesto si nedovedu představit, že by jakýkoli zodpovědný důstojník opatřil svým povolujícím podpisem lejstro, uvolňující asi deset miliónů Kčs na výzkum jezinek a hejkalů, pokud by nebyl naprosto přesvědčen, že existují. Nezdá se vám?

Na otázku, čím UFO nejsou, lze odpovědět snáze. Představte si, že byste (případně v doprovodu přátel, avšak ve stavu střízlivém a bez předchozího požití LSD) spatřili na topole nad jezerem zeleného mužička, kterak si pozpěvuje a šije šije si botičky, načež žbluňkne do vody a zmizí pod hladinou. Považoval bych za zcela rozumné zjistit, zda se tu nekoná natáčeni Jiráskovy Lucerny, zda z vesnice nezmizel obecni mrzáček nebo recesista a zda se pozorovatel náhodou nezbláznil. Pokud tomu tak nebude, myslím, že nejpřirozenější reakcí bude začít věřit na hastrmany. Zdá se mi to daleko moudřejší a vědečtější, nežli si namlouvat, že jsme viděli vydru, roj včel nebo kotouč mlhy. Nějak podobně mi znějí vysvětlení UFO kulovými blesky, hořícími čpavkovými parami nebo vedlejšími obrazy Slunce.

Závěrem chci pozdravit jednoho ze svých fandů, který mi včera poslal milý, ač nepodepsaný dopis:

Pane „spisovateli“, svými blbými fantaziemi klamete a znepokojujete lidi. Žádné létající talíře neexistují, atd. atd.

Milý kamaráde, kéž bys měl pravdu!

Závěr

Z archivu ZaZ