Zakázané čínské pyramidy

V provincii Shaanxi v Číně jsou obrovské pyramidy. Jejich tvar připomíná pyramidy amerických Mayů.

Odhaduje se, že většina čínských pyramid je stará od 2500 do 3500 let, což by znamenalo, že jsou zhruba stejně staré jako slavné starověké egyptské pyramidy. Je také možné, že některé z nich jsou mnohem starší.

Nejvyšší známá pyramida je Cheopsova pyramida v údolí faraonů – 148 metrů.

Ale v odborné literatuře existují zmínky o gigantické Bílé pyramidě v Číně, která daleko převyšuje všechny nejvyšší pyramidy v Egyptě a Latinské Americe.

První zprávy o „bílé pyramidě“ se svět dozvěděl v roce 1912.

V tu dobu, dva obchodníci, Fred Meyer Schrader a Oscar Maman, cestovali za obchodem po čínské provincii Shaanxi.

Projeli oblastí, která leží 60 kilometrů jihozápadně od Xi’an.

V horách Kin-Lin – siang viděli pyramidu, vysokou 300 metrů s širokou platformou na vrcholu.

Ve svém deníku Maman a Schrader napsali: „Pohled nás šokoval ještě víc, než kdybychom je našli v poušti. Ale ony (pyramidy) se nachází nějakým způsobem před očima celého světa, a v západních zemích o nich nic nevíme. “

Němec Hartwig Hausdorf a jeho přítel, Rakušan Peter Krassa, zabývající se výzkumem záhadných fenoménů naší planety, dostali jako první od čínských orgánů povolení projet zakázané oblasti provincie Šen-si a udělat foto a videa.

Viděli desítky pyramid, některé z nich se zdály zvláště zajímavé.

Jedna pyramida nedaleko města Xian je je nápadně podobná tvarem a velikostí pyramidě Slunce v Teotihuacanu v Mexiku.

Jedna velká pyramida se liší od všech ostatních, a to nejen co do velikosti, ale i pozůstatky zbarvení. Jižní strana pyramidy byla malována červeně, šedou východní část, modrou severní strana, a západní strana svítila oslňující bělostí. Číňané tvrdí, že vrchol pyramidy byla pokryt zlatem, a znamenal „střed světa“.

Během druhé světové války pilot US Air Force James Gaussman vyfotografoval ze vzduchu obrovskou pyramidu v centrální Číně poblíž města Xi’an.

Pilot ukázal fotografii svým nadřízeným, ale tento dokument se nadlouho ztratil někde v archivu.

Pilot odhadoval pyramidě neuvěřitelnou velikost: asi 300 metrů na výšku a asi 500 metrů širokou základnu.

Gaussman podrobně vyprávěl o tomto zázraku: „Letěl jsem kolem hory, a pak jsme byli nad rovným údolím. Přímo pod námi byla obrovská bílá pyramida.

Bylo to jako z pohádky. Pyramida se třpytila jiskřící bělobou. Mohl to být kov nebo nějaký kámen. Byla neuvěřitelně bílá, ale to nejlepší bylo nahoře: obrovský monolit, jako drahokam. Nebylo možné přistát s letadlem, i když jsme to opravdu chtěli udělat.“

Foto amerického pilota se najednou „vynořilo“ v roce 1986 v knize „Tvář na Marsu“ («The Face on Mars»), kterou publikoval v Austrálii Brian Crawley.

V roce 1994 Hartwig Hausdorf publikoval své rozmanité představy o čínských pyramidách. Tvrdil, že viděl „bílou pyramidu“ a stanovil její výšku – 300 metrů, a také změřil šířku základny – 485 metrů.

Základem pyramidy, podle popisu Hausdorffa, je přírodní kopec, ale ta, na rozdíl od egyptských i amerických pyramid, se neskládá z kamenných bloků nebo desek, ale z upěchované hlíny. Na povrchu hory-pyramidy jsou viditelné známky času – zvětrání větrem a vodou za uběhlé tisíciletí.

Nyní se historici domnívají, že „bílá pyramida“ je stará 2500 až 4500 let.
Stáří pyramid určuje například čínský archeolog Wang Shiping Sian na 4 500 let, další odborníci však odhadují jejich stáří až na 5000 i více let.

Ve svém popisu uvádí Hausdorf i legendu, která se pomalu, ale jistě stává ověřenou pravdou. Ve Velké bílé pyramidě by se měla skrývat i hrobka Prvního císaře Š-chuang-ti, který zemřel roku 210 př. n. l.

Je otázka: proč taková významná a viditelná stavba, a to i z vesmíru, není dosud prozkoumána? Čína je uzavřela do roku 2050, aby je mohly prozkoumat novými technologiemi příští generace.

Další zprávy na první pohled naprosto fantastické, může být ve skutečnosti skutečná fakta.

V roce 1959 v jednom o čínských okresů, na jižním břehu jezera Dontin (jihozápadně od města Wuhan, jižně od 30. rovnoběžky), došlo k silnému zemětřesení. Vzhledem k posunu hornin se objevily tří kuželovité struktury, pracovně nazvané Kulaté pyramidy. Do zemětřesení o nic nebylo nic známo.

Stavby prozkoumala vědecká expedice vedená etnologem a archeologem profesorem Chih Peng Liao z pekingské univerzity. Výška pyramid dosáhla 300 metrů a jejich stáří, čínští vědci odhadují na 45 000 let – což je naprosto neuvěřitelné. Jaká metodika byla při určování stáří pyramid použita, není známo.

Podivné kresby

Nedaleko od základů kulaté pyramidy objevili čínští archeologové ukrytý průchod, který vedl do podzemního labyrintu. Vědci vyloučili možnost zcela přírodního původu této chodby, protože její kamenné zdi byly velmi hladké, a byly pečlivě opracovány.

Jedna z mnoha pasáží symetricky uspořádaných, přivedly archeology do velké podzemní chodby, kde byly strop a stěny pokryty tajemnými kresbami.

Na jedné rytině je zřetelná lovecká scéna, a navrchu jsou zobrazeny vyšší bytosti „v moderních šatech,“ sedící v kulaté lodi, podezřele podobné „létajícímu talíři“.

Muži jsou vyzbrojení kopími, honí několik divokých zvířat a nad nimi „bohové?“ drží předměty, podobné moderním zbraním.

Velmi zvláštní scéna primitivního lovu.

Vedle tohoto loveckého výjevu byl i další neméně zajímavý obraz.

Kresba ukazuje deset kroužků, umístěných v různých vzdálenostech od sebe a seskupených kolem jednoho centra.

Třetí kroužek od středu (Země?) a čtvrtý (Mars?) jsou propojeny čárou ve tvaru smyčky.
Toto číslo je podobné systému solárního systému, kde byla Země a Mars zřetelně v souvislosti s sebou každý blízký vztah.

Je to nepřímý důkaz o přítomnosti mimozemšťanů na Zemi před 45.000 lety, a o kontaktu s lidmi z jiných planet, možná z Marsu?

V čínském hieroglyfickém písmu také najdete návod na komunikaci s mimozemšťany.

Původ čínských znaků je dobře znám – Číňané je zdědili od obyvatel starověké Číny.

Znak, označující oblohu má podivný tvar: je to postava se čtvercovou hlavou a tenké paže a nohy – 天 

Starověký význam tohoto znaku je – „sestoupil z nebe“ – což objasňuje toto formu.