Přišli bohové ze Síria na Zem třikrát? (3)

Dvě starověké civilizace a africký kmen byl záhadně spojen s nejjasnější hvězdou

O Siriu věděli i staří Egypťané. Byli první faraóni mimozemšťané?

Starořecký historik Diodorus Sicilský řekl: „Umístění hvězd a jejich pohyb byl vždy předmětem zájmu Egypťanů. O pozorování každé hvězdy si vedli záznamy po neuvěřitelné množství let, a toto sledování prováděli pečlivě už od starověku.“

Obr. 3 Podle Tempela byli cizinci ze Síria zakladateli staroegyptské civilizace a první faraóni tohoto státu.

Britský spisovatel a novinář Graham Hancock ve své knize „Tajemství sfingy“, nazval monumenty v Gize „kamennou knihou, seslanou z nebe“. Tři velké pyramidy v Gíze jsou pozemskými protějšky tří hvězd pásu Oriona a Sfinga je pozemský odraz souhvězdí Lva.

Ta se tak dívá na východ tohoto souhvězdí nad obzor, ale … před 10 tisíci lety.

Robert Bauval (1) a Adrian Gilbert (2) v knize The Orion Mystery (1994) vyslovují hypotézu, že plán komplexu pyramid v Gíze podle hvězd v pásu souhvězdí Orionu, a vzešel ze zásady „na Zemi jako na nebi.“

Souhvězdí Orionu staří Egypťané spojovali s Osirisem – bohem tvůrčích sil přírody, pánem podsvětí. Ale Sirius, který se nachází pod souhvězdím Orionu, Egypťané spojovali s Isis, manželkou a sestrou Osirise, matkou boha Hóra – bohyní mateřství a plodnosti.

Starověká náboženství Egypťanů a egyptský kalendář byl založen na východu Siria. Sirius vychází 23. července minutu před východem Slunce, objevuje se jako jasně červená hvězda.

V ten moment Sirius, Slunce a Země jsou v jedné přímce. To se nazývá solární východ Síria.

Egyptské pyramidy, Sfinga a většina egyptských chrámů byly vytvořeny v souladu s tímto směrem.

Východ Siria po 70 dnech nepřítomnosti na nebi se shodoval s každoročními záplavami Nilu, které začaly během letního slunovratu.

Ve starověkém egyptském kalendáři začátek nového roku připadl na solární východ Siria.

V „Textech pyramid,“ hvězda Sirius (řecky Sothis) byla nazývána „těhotná hvězda“, který se skládá ze dvou samostatných těles.

Hvězda Sirius A, je označována jako ženská hvězda – Isida – „Velká Matka“, a byla opakem Sirius B – Osiris.

Jinými slovy, Egypťané věřili, že souhvězdí Orion a hvězda Sírius jsou nebeskými příbytky Isis a Osirise, bohů, kteří v dávných dobách sestoupili na Zemi a vytvořil egyptské království a jeho obyvatele, ze kterých povstali všichni lidé na Zemi.

Poté, co Osiris a Isis opustili Zemi, každý faraon Egypta doufal, že po smrti jeho duše vystoupí na nebeský příbytek velkých bohů.

Tato naděje byla podpořena tím, že Gíze byly postaveny tři velké pyramidy, kopírující tři hvězdy v pásu Orionu, a Sírius se stal hvězdou vzkříšení, místem, kde bohové vdechli do těla zemřelého panovníka nový život.

Vědec, astronom Robert Temple (3) ve své knize „Mystérium Siria“ spojil vysokou úroveň civilizace v Egyptě kolem roku 4000 př. n.l., s mimozemskými bytostmi, kteří přišli ze Síria.

Podle Templa byli mimozemšťané ze Síria zakladateli staroegyptské civilizace a prvními faraony tohoto státu.

Obr. 4 Postavení hvězd a jejich pohyby byly vždy mezi Egypťany pečlivě sledovány. 

Starověcí Egypťané měli hluboké znalosti astronomie a tyto znalosti nemohli získat sami.
Možná, že před tisíci lety Egypťané zdědili znalosti astronomie od mimozemské civilizace, která přišla na Zemi ze Síria…?

Odkazy

(1) http://robertbauval.co.uk/
(2) http://en.wikipedia.org/wiki/Adrian_Gilbert
(3) http://www.robert-temple.com/

Pokračování