Bermudský trojúhelník – fakta nebo fikce?

Vědci prý vyřešili záhadu Bermudského trojúhelníku.

Je opravdu možné ke všem jeho záhadám najít přirozenou příčinu? Můžeme se ho přestat bát?

Metan – údajně jednoduché vysvětlení

Vědci, kteří nemají nadpřirozeno a záhady všeho druhu v lásce, se přiklánějí k racionálnímu vysvětlení všech záhadných událostí v Bermudském trojúhelníku. Tvrdí, že v této lokalitě je podmořské dno velmi členité, hloubka moře je zde značná a nachází se pod ním významné zásoby zemního plynu metanu.
Metan se shlukuje na mořském dně díky nízké teplotě a vysokému tlaku ve formě ledu. Vědci všechny záhady vysvětlují tím, že při uvolnění části ledové kry metanu dojde k jejímu stoupání na hladinu. Z ledu se s klesajícím tlakem velmi rychle stane plyn o zhruba 160x větším objemu a na hladině o průměru desítek metrů.

Běžně k takovému uvolnění ledu nebo plynu z výdutě může dojít vlivem sesuvu nebo pohybu mořského dna. Pokud k uvolnění ledu dojde díky události, jako je i malé místní zemětřesení, může se na hladině jednat o velice dramatickou situaci.

Ztrácející se lodě

Dojde-li k uvolnění natlakovaného plynu z mořského dna, ten obrovskou rychlostí stoupá na hladinu, kde se mísí s vodou na pěnu. Stejně, jako když rychle otevřete lahev Coca Coly. Nebo když se vlna obrovskou silou rozbije o pobřeží. S tím rozdílem, že metan bouchá…

Loď v takto prosycené vodě zcela ztrácí vztlak a propadá se. Navíc může dojít k výbuchu přeskočením jiskry na elektroinstalaci. Loď na milion kousků se potom špatně hledá.

Možnost potopení lodi tímto způsobem byla názorně demonstrována, není potřeba o ní pochybovat. V případě, že se loď dostala do středu velké bubliny, propadla se a zase se vrátila na hladinu. Tímto pokusem vysvětlují případy, kdy loď je nepoškozená, avšak všichni na ní jsou mrtví. Udušení.

Moře v plamenech

Metan, zapálený například bleskem, může vysvětlit Kolumbův zážitek, kdy popisuje hořící moře.

Ztrácející se letadla

Metan, který se uvolnil z vody, je řidší než vzduch a proto atmosféra s jeho vysokou koncentrací poskytuje letadlům nižší vztlak. Mohou se proto propadnout nebo i zřítit. Je zde opět riziko výbuchu. A to opět přeskočením jiskry nebo blesku. Motory jsou navíc sestrojeny pro nasávání vzduchu, nikoli vysoce výbušné plynné směsi.

Je-li koncentrace metanu vysoká, díky nedostatku kyslíku nemůže dojít k výbuchu, motory však zhasnou a letadlo se zřítí.

Zmatené a nefunkční přístroje

Poruchy přístrojů všeho druhu prý způsobují negativně nabité ionty, vznikající velmi rychle procházejícím plynem vodou na hladinu. Ty vytvářejí silné elektromagnetické pole, které může sahat vysoko do atmosféry a ovlivňovat citlivé přístroje letadel.

Proti těmto vysvětlením nelze mnoho namítat

Snad jen ta četnost událostí, ke kterým došlo v jedné oblasti. Vždyť jaká je pravděpodobnost, že do Vás uhodí blesk? Natož dvakrát za život. A přitom kolik blesků za svůj život každý z nás vidí? Tisíce?

Letci a námořníci popsané drama úniku metanu kolem sebe běžně nepozorují. A pokud k němu dojde, je velmi nepravděpodobné, že si najde zrovna loď nebo letadlo.

Statistici tvrdí, že oblast Bermudského trojúhelníku není o nic víc nebezpečná, než jiné části světa. Není však oblasti, ve které by bylo tolik nevyjasněných událostí. A netvrdíme, že se musí jednat o paranormální jevy. Jen si stále myslíme, že je bezpečnější se Bermudskému trojúhelníku vyhnout.

Nehledáte-li samozřejmě dobrodružství.

Zdroj: American Journal of Physics