Deset nejspornějších vědeckých teorií

Každá z následujících teorií se snaží vysvětlit ten či onen aspekt našeho vesmíru podivným způsobem.
Je pravda, že vesmír sám o sobě je zvláštní věc, a my opravdu rozumíme pouze zlomku procesů, které se v něm odehrávají.

Tyto teorie, a to i pro vědce, jsou příliš neuvěřitelné a nepředstavitelné.

Žádná z těchto teorií nebyla dokázána ani vyvrácena úplně, a mají tak plné právo na existenci, protože vesmír, jako je ten náš, je tak šílený, že nikdy nevíte, co od něj můžete očekávat.

Eckpyrotický scénář vesmíru

Eckpyrotický scénář je alternativní pohled k teoriím o Velkého třesku. Na rozdíl od této dřívější teorie, podle níž byl vesmír ve stavu singularity (nekonečné hustotě a teplotě), eckpyrotická teorie říká, že náš současný vesmír vznikl ze srážky dvou třídimenzionálních světů s další (čtvrtou) prostorovou dimenzí. V důsledku kolize vznikl náš vesmír. Poté, co se vesmír rozšiřuje na miliardy světelných let (přibližně stejně, jak to říká teorie Velkého třesku), přijde čas největší komprese. Rychlost a energie této komprese vytvoří ještě další masivní kolizí a vesmír se znovuzrodí. Tento cyklus pokračuje donekonečna.

Co je v této teorii tak divného?

Podle ní existuje ještě další vesmír. Není to zase tak neuvěřitelného, když budeme předpokládat existenci paralelních vesmírů. Ale pokud eckpyrotická teorie platí, pak druhý vesmír se nachází vedle nás, v jiné dimenzi, ve vzdálenosti menší než je průměr atomu! A to je příliš blízko, dokonce i pro nejbližší příbuzné…

Čtěte dále:

Bílé díry

Myšlenka o možné existenci bílých děr pochází od Stephena Hawkinga a Kipa Thorna.

Na rozdíl od jejich černých protějšků, bílé díry ještě nebyly objeveny.

Přesto máme jasnou představu o tom, co jsou to bílé díry. Tedy třeba – druhá strana černé díry? Prostorově-časový tunel? Nebo něco úplně jiného?

Dřívější výpočty černých děr naznačovaly, že by prostoročas v černé díře mohl být v krajním případě deformován natolik, že by spojoval náš vesmír s jiným vesmírem tzv. Einsteinovým-Rosenovým mostem (někdy nazývaným červotočí nebo červí díra). Hmota padající v našem vesmíru do černých děr by se v jiném vesmíru z bílých děr vynořovala.

Obecně se tedy předpokládá, že bílé díry vyzařují hmotu, stejně jako černé díry, které jí polykají. Dříve byly vysloveny hypotézy, že objekty s vysokou zářivostí (např. kvazary, blazary, aktivní jádra galaxií, rádiové galaxie) by mohly být bílé díry v našem vesmíru.

Jenže – pokud bílá díra skutečně vyzařuje hmotu, pohlcenou černou dírou, tato hmota musí být chráněna, aby se zabránilo přechodu do stavu nekonečné hustoty a teploty, známé pod názvem singularita.

Zatím nebyla zjištěna ani jedna bílá díra, takže také nebyla zjištěna žádná černá díra bez okolní sféry, za jejíchž hranicemi nemůže uniknout světlo – což neumožňuje sledovat procesy, co se děje hmotou, jež vstupuje do černé díry.

Aby se staly hypoteticky možnými, bílé díry by musely narušit několik fyzikálních zákonů a obnovit některé dříve zavržené teorie, což se jen stěží stane.

Bílé díry jsou tedy pouze teoretické úvahy a vědci se přiklánějí k názoru, že bílé díry ve vesmíru neexistují. Existence bílých děr je předkládána jako pouze hypotetická a nepravděpodobná.

Čtěte více:

Temná energie je nebezpečná

Podle profesora Lawrence Krause, pokaždé, když se podíváme na temnou energii, zabíjíme vesmír. Z temné hmoty se skládá 70 procent vesmíru. Je odpovědná za všechny záhadné události, které se vyskytují v hlubokém vesmíru. Jedná se o ohromující koncepci, která dostává v současné době stále větší význam.

Domnívá se, že velký třesk se udál tehdy, když cizí vysoká energie s odpudivou gravitační sílou klesla na nulovou energii, falešné vakuum se přeměnilo na běžné vakuum, které vedlo k vzniku vesmíru. V kvantové mechanice existuje pojem kvantového paradoxu Zenona.

Podle něj, pokud se budeme neustále dívat na nestabilní mikroskopický objekt, ten nikdy nezmizí.

Podle mínění L. Krause, stejný princip platí i pro temnou energii – pokud jí budeme pozorovat, budeme podporovat její nestabilitu a zkracuje dobu trvání vesmíru, nutí jej vrátit se do původního stavu falešného vakua.

Ale vzhledem k rostoucímu zájmu o neviditelnou temnou energii, která tvoří náš vesmír, astronomové ji nikdy nepřestanou studovat. A pokud má Kraus pravdu, pak jsme ztraceni…

Čtěte více:

Vesmírný Matrix

Vzpomeňte si na film s téměř stejným názvem. Neo může zastavit kulky a zpomalit čas, když bojuje se svými nepřáteli.

Film se jmenuje Matrix. Viděli jste ho?

Pokud ne, pak se na něj podívejte, protože to může být nejdůležitější tajemství vesmíru – žijeme v počítačovém programu.

Na první pohled názor, že jednou budou kompjutery natolik silné, že mohou simulovat realitu, se zdá neuvěřitelný.

Ale s rozvojem technologie se tento smělý nápad stává čím dále tím realističtější.

Ve virtuálním světě můžeme být tak zaujati světskými záležitosti, že si ani nevšimneme, že jsme připojeni k počítači. Ve skutečnosti, můžeme být v matrixu právě teď, aniž bychom to věděli.

Je na čase sestavit tým a rebely k útěku…

Čtěte více:

Vesmír je hologram

Na téma iluze je i další teorie, podle níž se my všichni nacházíme ne uvnitř počítačového programu, ale v hologramu, který vytvořil sám vesmír.

Podle této teorie, když se podíváme na noční oblohu, vidíme zeď pokrytou obrazy všech galaxií a hvězd. Holografický princip může vysvětlit, proč se vesmír jeví jako zrnitý na nejzákladnější energetické úrovni.

Pokud se tuto teorii podaří prokázat, bude to znamenat revoluci v našem světovém názoru.

Čtěte více:

Děti černé díry

Podle této teorie můžeme být sami produktem černé díry.

Hypotéza vychází z toho, je, že když je hmota vtažena do černé díry, stane se tak hustou ještě před tím, než dosáhne singularity, a že černá díra může vyvrhnout všechnu tuto energii zpět a zformovat z této hmoty vesmír.

Jinými slovy, vesmír s množstvím černých děr vytváří množství vesmírů – svých dětí.

My ale dodnes stále nemůžeme přesně určit umístění černých děr v našem vesmíru (i když můžeme vypočítat jejich umístění na základě nepřímých důkazů: pohyb hmoty a světla kolem černé díry), a možná je příčina v tom, že my sami jsme takovým dítětem vesmíru. Tato teorie uvádí, že paralelních vesmírů může být nekonečně mnoho.

Čtěte více:

Množství paralelních vesmírů

Tato interpretace již zmíněné otázky nekonečnosti vesmírů, používá jiný přístup k vysvětlení výskytu více vesmírů.

Tato koncepce kvantové mechaniky odmítá kompresní vlnové funkce, avšak s jednoduchými kompresemi fyzických možností rozvoje situace jen jedné možnosti.

Podle této teorie každé rozhodnutí, které akceptujeme, vytvoří nový vesmír.

Už jste si čistili zuby, když jste se dnes ráno probudili? Pokud ano, právě to bylo příčinou vzniku vesmíru, ve kterém jste si zuby nečistili.

Jestliže jste si poté čistili zuby nití, pak jste vytvořili jiný vesmír, s opačným vývojem.

Každý takový sesterský vesmír, je příčinou vzniku jiných vesmírů.

Takovým způsobem vznikají vesmíry nekonečně, pokud děláme nějaké rozhodnutí.

Čtěte více:

Tepelná smrt vesmíru

Tato teorie se opírá o druhý termodynamický zákon, který říká, že v případě, že vesmír je nekonečný, musí být také nekonečně starý.

Proto hvězda, která je vzdálená 100.000 světelných let, tam může být jen v případě, že vesmír existuje nejméně 100 tisíc let.

A pokud je vesmír nekonečný, pak teplota všech věcí ve vesmíru bude stejná.

Tak zaniknou všechny hvězdy (teplota všech hvězd dojde do rovnováhy s okolní teplotou celé obklopující hmoty).

Jinak řečeno – za předpokladu, že vesmír je nekonečně starý, všechny hvězdy vychladnout, protože dávají všechno své teplo k ohřevu okolního prostoru.

Teplota hmoty ve vesmíru by byla stejná.

Tato teorie funguje pouze v případě, že rychlost expanze vesmíru zůstane konstantní, což je v rozporu s inflačním modelem vesmíru, podle níž se rychlost expanze může měnit.

Navíc, když se do rovnice přidají takové neznámé faktory jako temná energie, která má vliv na hmotu, pak vyhlídky pro tepelnou smrt vesmíru se stanou ještě více nepravděpodobnější.

Čtěte více:

Teorie všeho

Teorie všeho by mohla být nejvýraznější objev.

Mohla by sjednotit kvantovou mechaniku i obecnou teorii relativity, aby svedla všechny záhady kolem nás do jedné jediné otázky.

This by open veškeré fyzické konstanty ve vesmíru, bez ohledu na to konstanty měnit s dobou a další základní faktory (jako temná hmota a temná energie), a tak dále.

Jak se tato teorie dostala na vrchol tohoto seznamu?

Teorie, která vysvětluje všechny záhady v neustále se měnícím vesmíru, je neuvěřitelná.

Výsledkem by měla být teorie kvantové gravitace. Jak říká známý a významný současný fyzik Stephen Hawking, který na Teorii všeho pracuje již desítky let, „Teorie všeho by měla pomocí jednotných zákonů popisovat chování subatomárních částic i kup galaxií.“

To můžeme srovnat se šroubem, který by se hodil ke stovkám otvorů, které se liší velikostí i tvarem, a možná nacházející se i v paralelní dimenzi či vesmíru.

Byl by to velký úspěch, a vědci doufají, že najdou jednotnou odpověď. K dnešnímu dni je nejblíže teorii všeho M-teorie, která je rozšířením teorie strun.

Čtěte dále:

Cestování časem

Na téma cestování časem bylo natočeno mnoho filmů a napsáno neméně knih.

V nich jsou hrdinové schopni přecházet přes naše vnímání času.

Je zřejmé, že cestování časem je spojeno s celým komplexem problémů, které dělají tuto cestu krajně nepravděpodobnou.

Podívejme se na následující.

Vrátíte se do minulosti a zabijete svého otce. Teoreticky ho však nemůžete zabít, protože byste se pak nenarodili. Ale pokud se vám podařilo ho zabít, znamená to, že to není váš skutečný otec, ale ve skutečnosti jste zabil svého otčíma.

Váš skutečný otec je nezraněný, a minulost je zcela v souladu s budoucností.

Ale ne tak rychle. Když jste odešli do minulosti, vzniká problém se vaším tělem.

Stali jste se duplikátem, žijícím zároveň v minulosti i v současnosti, nebo je tělo vzato z jedné doby a umístěno v jiné době?

Pokud budete postupovat podle pravidel, jak vnímáme čas, pak se vrátíte do minulosti jako dítě. A co se stane, když se vrátíte do minulosti, políbíte svou první lásku, a ona se zamiluje do vás? To povede k změně v budoucnosti, kde jste byli sami, než jste se vrátili v čase. Ten polibek a jeho dopad na historii vám nedovolí se vrátit v čase. Jestli v tomto novém řetězu událostí se vrátíte v čase, abyste stihli dát tento polibek, pak se dostanete do cyklické pasti.

Všechny tyto problémy jsou relevantní pouze je-li čas cyklický. Pokud je lineární, pak vaše minulost, současnost a budoucnost neprobíhá trvale, takže cestování časem je nemožné (pokud by prostě neexistovala minulost.).

Je-li čas cyklický, znamená to, že vše je předem dáno, a nemáte svobodnou vůli.

To, co vnímáme jako svobodnou vůli, je ve skutečnosti prostě víra v řetězec událostí.

Zamysleme se i nad otázkou, kterou položil Stephen Hawking: Proč jsme dodnes nepotkali cestovatele v čase?

Takže, tento sen vědecké fantastiky bude i nadále jen sen.

Čtěte dále: