Jak se stavěly egyptské pyramidy

Tajemství stavby pyramid bylo jednodušší, než jsme si dokázali představit

Archeologové našli zařízení, které staří Egypťané používali k přemisťování a zvedání obrovských vápenných bloků

Obr.1 Málokdo věřil, že staří Egypťané stavěli pyramidy bez cizí pomoci.

Vědci z Francouzského institutu pro orientální archeologii v Káhiře a z Liverpoolské univerzity dospěli k závěru, že egyptské pyramidy postavili sami Egypťané, nikoliv nějací mimozemšťané nebo zástupci vyspělejší civilizace. Expedice našla ruiny rampy, nakloněné roviny z písku, která pomáhala při těžké práci.

Obr.2 Byly objeveny trosky rampy, která byla vysypána před 4 500 lety.

Rampa byla vysypána asi před 4 500 lety. Právě tehdy Egypťané stavěli Velkou pyramidu – Cheopsovu pyramidu, jeden ze sedmi divů světa.

Rampa se nacházela v Hatnubu, lomu ve Východní poušti – jednom z míst, kde se řezaly vápenné bloky pro stavbu. Na stavbu jeho pyramidy dohlížel sám faraon Chufu (2609 př. n. l. – 2584 př. n. l.). V lomu byly nalezeny nápisy, které svědčí o tom, že jej několikrát navštívil.

Yannis Gourdon, jeden z vedoucích archeologické expedice, řekl serveru LiveScience (1), že nalezená rampa byla pravděpodobně potřebná k přemístění vytesaných bloků. Podle vědce se přemisťovaly na saních, tažených lany přehozenými přes svislé dřevěné tyče. Na rampě se zachovaly otvory, do nichž byly vkládány, a žebříky, do jejichž stupňů se „nakladači“ opírali.

Podle Gurdona rampa také umožňovala tahat těžké náklady nahoru a přes dvacetiprocentní svah.

Obr.3 Šikmá rovina umožňovala podle učebnic fyziky nabývat na síle a zároveň ztrácet na vzdálenosti.

Archeologové a úředníci z egyptského ministerstva pro starověk, kteří se k nim připojili, se domnívají, že rampy, jako je ta objevená, se používaly i při stavbě pyramid – včetně Velké pyramidy. Nešlo tedy o žádné zvláštní tajemství – kamenné bloky se tehdy tahaly po nakloněných rovinách. Byl to ten nejjednodušší způsob.

Z toho plyne závěr: pyramidy postavili Egypťané sami – bez jakékoli nadpřirozené pomoci.

Obr.4 Pomocí ramp toho či onoho sklonu Egypťané vytahovali kvádry do výšky.

Gurdon ujišťuje, že žádné takové zjevné „zvedací a dopravní systémy“ nebyly dosud nalezeny. Ne všichni s ním však souhlasí. Existují fotografie, které takové konstrukce ukazují. Například u pyramidy Džedefra v Abú Rošáši.

Zbytky rampy se zřejmě nacházejí i u Cheopsovy pyramidy. Ale i tyto, byť sporné nálezy svědčí ve prospěch „jednoduché“ hypotézy.

Obr.5 Pravděpodobně pozůstatky rampy nebo rampy u Džefrovy pyramidy.

Obr.6 Zřícenina rampy u Cheopsovy pyramidy.

A jak se kamenné bloky dostaly ze vzdálených lomů na staveniště? Toto tajemství odhalil deník jednoho z „předáků“, kteří stavěli Velkou Cheopsovu pyramidu. Archeologové nedávno objevili samotný papyrus s deníkem a důkazy, které obsahuje.

Obr.6 Deník předáka stavby Cheopsovy pyramidy.

 

Odkazy

(1) Owen Jarus: This 4,500-Year-Old Ramp Contraption May Have Been Used to Build Egypt’s Great Pyramid. Live Science, 31.10.2018. Online: https://www.livescience.com/63978-great-pyramid-ramp-discovered.html