500 let mapy Piri Reise

V roce 1929 v Istanbulu, po odstranění sultánů od moci a nastolení republiky, bylo ze starověkého paláce Topkapi vytvořeno muzeum.

Jeho budoucí ředitel Dr. Edhem narazil v archivech paláce na fragment neznámé mapy z roku 1513.

Ten ukazuje nejen část amerického kontinentu (v té době uplynulo už dvacet let od první Kolumbovy expedice a tento kontinent, a předpokládáme, že je nějaký důvod, proč do Turecka napsal dopis o svých objevech). Jenže na mapě je i Antarktida, ke které dopluli ruští námořníci Lazarev s Belinsgausenem o celých 300 let později! (1)

Studie potvrdily, že stáří mapy bylo správně stanoveno.

Její majitel (na mapě je jméno vlastníka) – je také skutečná historická postava Piri Ibn Hadžii Mahmed nebo Piri Reis, jak je nazýván v Evropě, slavný turecký „kapitán“, autor několika geografických atlasů a učebnic pro navigaci.

Nález okamžitě vyvolal zájem, protože obrysy Antarktidy připomínaly skutečný tvar šestého kontinentu.

Ale v 60. letech, když výzkumy Antarktidy pokročily, bylo zjištěno, že Piri Reis zmapoval část obrysu kontinentu, s názvem Země královny Maud, ale jako kdyby byl bez ledového příkrovu!

Pohoří na mapě Piri Reise bylo průzkumníky objeveno teprve nedávno.

Ne, Piri Reis určitě nebyl v Antarktidě.

Ale ve své „Knize moří,“ napsal, že při přípravě map různých částí světa použil dokumenty z doby Alexandra Velikého.

Spíše to byly dokumenty z Alexandrijské knihovny, kterou Alexandr založil v dnešním Egyptě.

Knihovna trvala jeden a půl tisíce let, a shromáždila miliony ručně psaných dokumentů nejstarších, možná i dnes neznámých civilizací. Knihovna byla nakonec zničena Araby v VII. – VIII. století před naším letopočtem.

Reis, který sloužil na válečných lodích ve Středozemním a Rudém moři, hledal a koupil dochované zlomky z „knihovního fondu“.

Na mapě Piri Reise jsou zobrazeny naráz dva kontinenty, které autoři map neměli znát.

Je to další důkaz pro to, že v antice existovala silná civilizace, o které dnes nic nevíme?

Na zachovalém kousku mapy Piriho Reise je Jižní Amerika a část šestého kontinentu – Země královny Maud (v kroužku). Nicméně, mapa je vyrobena v neobvyklé projekci.

Odkaz 

(1) Первая русская антарктическая экспедиция. http://ru.wikipedia.org/