Agrosymboly na starých leteckých snímcích

V posledních desetiletích neutichají debaty o povaze „kruhů v obilí“, vznikajících po celém světě.

Jsou všechny dílem circlemakerů, nebo některé z nich jsou opravdu anomální jev, který existoval dávno předtím, než je lidé začali padělat?

Silný argument ve prospěch posledně uvedeného tvrzení může být nejstarší doklad piktogramů, které byly objeveny dávno před prvním podezřením ze spáchání podvodu.

První doložené kruhy se vztahují k 50. létům minulého století.

Do roku 1966 spadá notoricky známý případ kruhu v bažinaté oblasti na místě pozorování UFO v Tulle (Quinsland, Austrálie).

Toto místo bylo důkladně prozkoumáno.

V té době byl fenomén „kruhů v obilí“ většinou připisován fenoménu UFO, spíše než hrám vtipálků.

V „Sussex Notes and Queries“ Andy Thomase byla nalezena poznámka s podrobným popisem kruhů, nalezených v Bow Hill poblíž Chichesteru v západním Sussexu.

Tento text z roku 1932 nebo 1937 je doplněn nákresem a fotografií obrazce.

Tento snímek je považován za fakticky nejstarší ze známých důkazů, potvrzující tento jev.

Známému badateli obilných piktogramů Collinu Andrewsovi se podařilo najít zprávy z počátku dvacátého století, ve kterých se píše o podivných znacích, které vznikají na polích.

A folklorní zdroje se zmiňují o ještě dřívějších případech, týkajících se dob středověku.

Poznámka o kruzích 30. let 20. století

Jeden z archeologů na univerzitě v Tasmánii, Greg Jeffrey ve svém hledání historických důkazů „kruhů v obilí“ přistoupil k problému z úplně jiného úhlu. Rozhodl se využít úspěchy moderních technologií.

Protože má zkušenosti s analýzou leteckých snímků při hledání potopených lodí, prozkoumal staré fotografie z populární služby Google Earth, kde jsou k dispozici fotografie z různých míst do roku 1945.

Jeffrey obrátil pozornost na staré letecké snímky Velké Británie, zhotovené především Královským vojenským letectvem (Royal Air Force, RAF).

Po jejich analýze z nich byly vybrány stovky fotografií s potenciálními „kruhy v obilí.“

64 z nich byly vyhodnoceny jako diskutabilní, ale na 13 z nich byly objeveny velmi zajímavé obrazce.

Podle Grega počet zjištěných obrazců touto metodou je velmi působivý.

I když analyzované fotografie nepokrývají více než 35% povrchu Anglie a nezahrnují nejznámější oblast výskytu piktogramů v hrabství Wiltshire, pak lze předpokládat, že v roce 1945 mohlo na anglických polích být asi sto různých formací.

Je nepravděpodobné, že by v těchto letech bylo populární umění circlemakerů.

Jeffrey je sám zastánce názoru, že kruhy disky jsou přirozeně se vyskytující jev, vznikající vlivem elektromagnetických vírů.

Artefakty na leteckých fotografiích

Objevené snímky australským archeologem jsou stále předmětem probíhajících diskusí. A samozřejmě, nechybí ani kritika.

Nejčastější verze, vysvětlující obrazce na snímcích je, že jde o označená místa pro přistávající parašutisty.

Nicméně, takové vysvětlení vyvolává oprávněné otázky.

Za prvé, vyfotografované obrazce nejsou pouze izolované kruhy, ale i složitější obrazce.

Za druhé, proč by RAF prováděla vojenská cvičení na soukromých polích anglických farmářů?

Greg Jeffrey hodlá pokračovat ve svém výzkumu.

Z nasbíraného materiálu v současné době připravuje k vydání knihu.

Victor Gajdučík, UFOKOM Bělorusko

http://www.ufo-com.net/

Dále:

http://www.birminghammail.co.uk/news/local-news/black-country-crop-circles-prove-1244867