Nibiru nebo Tyche?

V naší Sluneční soustavě byla kdysi obří planeta.

Alarmující objevy astronomů ukazují na stopy masivního objektu, většího než Jupiter.

Dnes známe čtyři obří planety Sluneční soustavy – Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Kdysi tu však byl i pátý obr.

K tomu došel David Nesvorny (1) z jihozápadního výzkumného institutu v San Antonio v Texasu (Southwest Research Institute, San Antonio, Texas).

Počítačové simulace, které vědec provedl, ukázaly, že čtyři obří planety jsou příliš málo na to, aby náš systém být vytvořen v podobě, v jaké jej známe nyní. Pravděpodobnost takového složení je pouze 2,5 procenta.

David provedl 6000 „experimentů“ pro simulaci vzniku a vývoje sluneční soustavy. A dostal stále stejné výsledky, které poukazují na pátou obrovskou planetu.

Obrovské těleso vytěsnil za hranice Sluneční soustavy Jupiter, který se přestěhoval na vzdálenější oběžnou dráhu.

Ale kde je pátá obří planeta? Nikdo neví. Mohla odletět kamkoli. A stát se třeba poutníkem.

Astronomové tvrdí, že takové osamělé, bloudící planety, oddělené od svých domovských hvězd nejsou ve vesmíru nic neobvyklého.

V roce 2010 astrofyzikové John Matese (2) a Daniel Whitmire (3) z University v Louisianě (University of Louisiana) vyhlásili: v blízkosti Sluneční soustavy, v tzv. Oortově oblaku – je velmi masivní objekt. Je to možná velká planeta, která je dva až čtyři krát hmotnější než Jupiter. Možná také plynný obr.

Připomeňme si, že Oortův oblak je obří bublina, naplněná miliardami, poměrně velkými, ledovými balvany. (4)

Právě zde je zdroj pravidelně přilétávajících komet, které směřují do centra Sluneční soustavy, a někdy padají na planety. Oortův oblak začíná daleko za Plutem. Jeho vnější hranice je, podle odhadů, až ve vzdálenosti jednoho světelného roku od Slunce – zhruba čtvrtina vzdálenosti k Proximě Centauri, naší nejbližší hvězdy v hvězdném systému Alfa Centauri. Podle jiných názorů oblak sahá až do poloviny této vzdálenosti.

Aby kometa vyletěla z Oortova oblaku a vtrhla do centra Sluneční soustavy, je nutný značný gravitační vliv. Dříve se uvažovalo, že to způsobuje Jupiter, okolní hvězdy a galaxie.

Ale podle matematických simulacích Johna Matese a Daniela Whitmire se ukázalo, že to nestačí. K vysvětlení této náhlé změny pohybu komet je nutný další objekt – mnohem hmotnější než Jupiter, který by byl umístěn v Oortově oblaku.

Nyní už řada vědců nepochybuje: obří planeta existuje. Nazvali ji Tyche – podle řecké bohyně štěstí. (5) Je vzdálená asi 30 tisíc astronomických jednotek, (tj. 1 AU – vzdálenost Země od Slunce – 150 mil. km.)

Tyche není viditelná pro optické dalekohledy – na to je příliš vzdálená a studená. Může být ale „vidět“ v infračerveném teleskopu, vzhledem k tomu, že planeta je ještě teplejší než její okolí. Její teplota, podle odhadů Johna Matese a Daniela Whitmire bude mínus 73 stupňů Celsia. To je více než například na Plutu.

Astrofyzici jsou přesvědčeni, že důkaz o existenci Tyche je možné získat pomocí infračerveného kosmického teleskopu WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer). (6)

Nadšenci jsou rádi – konečně objevili obrovský a masivní objekt. Ale podle jejich názoru to není Tyche.

Jde o legendární Nibiru – planetu – ničitele, která podle interpretace sumerských textů Zacharia Sitchinem (7) způsobuje vesmírné katastrofy.

Před výzkumem Davida Nesvorny nebyla hypotéza o tom, že by se mohla vyskytovat obrovská planeta mimo naši Sluneční soustavu. Až teď se situace vyjasňuje. Obří planetu vytěsnil ze Sluneční soustavy Jupiter.

Odkazy

(1) http://www.boulder.swri.edu/~davidn/
(2) http://www.ucs.louisiana.edu/~jjm9638/
(3) http://www.ucs.louisiana.edu/~dpw9254/
(4) http://cs.wikipedia.org/wiki/Oort%C5%AFv_oblak
(5) http://en.wikipedia.org/wiki/Tyche_%28hypothetical_planet%29
(6) http://wise.ssl.berkeley.edu/
(7) http://cs.wikipedia.org/wiki/Zecharia_Sitchin