Setkávali se naši předkové s dinosaury?

Existuje mnoho obrázků dinosaurů od našich předků
Existuje mnoho obrázků dinosaurů od našich předků


Obr. Kresba z jeskyně v Utahu (schéma). To je přesný obraz Diplodocus – říkají vědci.

Diplodocus z Utahu

Vzrušenou diskusi vyvolala zpráva o objevu úžasných jeskynních maleb, takzvaných petroglyfů, v jeskyni amerického státu Utah (v přírodní rezervaci Kachina Bridge).

Referoval o nich profesor biologie Phil Senter) ze státní univerzity ve Fayetteville (Fayetteville State University).

Na stěně je zobrazen tvor, připomínající býložravého dinosaura – Diplodocus.

Obr. Diplodocus – velký ještěr o hmotnosti kolem 80 tun, se živil trávou a listím. Lidem by nebyl nebezpečný.


Obr. Skutečná kresba z jeskyně. Kresba je světlejší než okolí.

O tom, že existoval Diplodocus, se lidé dozvěděli v roce 1877, když byla v Rocky Mountains v Coloradu nalezena první kostra tohoto gigantického obra.

Pak se objevily další.

Všechny pocházely z doby před 150 miliony lety.

Je možné, že Diplodocus žil i později, nejpozději však před 65 miliony let, kdy na Zemi, podle konvenční teorie, dinosauři vyhynuli.

Je otázkou – kdy museli žít umělci, kteří poměrně přesně nakreslili Diplodocus na stěně jeskyně? Jak mohli vědět, jak vypadal?

Rozumnou odpovědí je, že je viděli.

Takového vysvětlení se, mimochodem, drží kreacionisté – ti podporují hypotézu o božím stvoření všeho a najednou, takže lidé a dinosauři mohli snadno koexistovat.

Další otázka: kdy mohli lidé a dinosauři žít vedle sebe?

Před desítky miliony let? Pak by muselo být lidstvo daleko starší, než si doposud myslíme.

Nebo to bylo nedávno – před několika tisíci lety? A to by znamenalo, že alespoň někteří dinosauři by přežili hromadný úhyn?

Kameny s obrázky

Z hlediska tradiční vědy, před miliony let nemohli žádní lidé ještě existovat a před několika tisíci lety nebyl už žádní dinosauři.

Takže se rozhodně setkat nemohli.

Ale kde se vzaly tyto obrazy? Z přemíry fantazie?

V muzeum města Ica, která se nachází 350 km od Limy, hlavního města Peru, je uschována sbírka 11.000 kamenů. Takzvané kameny z Icy.

Jejich velikost je od velmi malých, velikosti pěsti, až do 200 kilogramových balvanů.

Ze všech stran jsou pokryty s jemně vyrytými obrázky. Na obrázcích jsou – dinosauři. A lidé.

Někteří střílí šípy na ještěry a na další zvířata útočí sekerami.

Další jezdí na Triceratopsu jako na koni, přitom na zadní části plazů je přikrývka, a jezdci drží kouřící trubičky.

Jsou tam i kameny s obrázky lidí, letící na pterodaktylech, řídící je nějakými obušky.

Obr. Diplodocus na kameni z Icy

Obr. Další kámen z Icy: člověk na rohatém dinosaurovi jede jako na koni.

Obr. Dravý dinosaurus na kameni z Icy

Kdy byly vytvořeny rytiny na kamenech z Ica, není známo.

Možná, že před sto milionem let.

A náleží k určité civilizaci, která ve skutečnosti koexistovala s dinosaury.

Je taková hypotéza.

Ale rytinám na kamenech není méně než 500 let.

První zmínky o nich se objevily právě v té době.

Ještěr v kambodžském chrámu

Chrám Ta Prohm byl postaven na území dnešní Kambodže kolem roku 1186 a patřil k souboru chrámů Angkoru – starobylého hlavního města země. Byl znovu nalezen v džungli až v polovině XIX století. Chrám fascinuje svým sepětím s divokou přírodou – starobylé kameny omotávají kořeny stromů.

Obr. Chrám Ta Prohm v Kambodži, kde se našel obraz Stegosaura

Na jedné stěně Ta Prohm byl nalezen zachovalý basreliéf. I začínající paleontolog vám řekne, že je to zobrazení Stegosaura – ještěra s kostnatými výrůstky na zádech, který vymřel před 65 milióny lety.
Že by některý druhy dinosaurů přežil jako zázrakem v místní džungli?

Obr. A zde je zobrazení z Ta Prohma

Optický klam

Profesor Senter potvrzuje, že zvíře v jeskyni státu Utah je sauropod.
„Je to tam a nemohl jsem tomu uvěřit … Vypadalo to jako sauropod,“ citují překvapeného vědce britské noviny Daily Mail.

Obr. V těchto místech byla v Utahu objevena jeskyně s obrázkem dinosaura druhu Diplodocus

Ale protože profesor patří k tradiční vědě, snažil se najít vysvětlení, které by s ní bylo v souladu.

A našel ho, spolu s archeologem a odborníkem na petroglyfy Sally Cole. Výsledky byly zveřejněny v on-line časopisu Palaeontologia Electronica. Sally stanoveno, že zobrazení Diplodocus je ručně udělané. Ale jen částečně. Skládá se ze dvou samostatných prvků. V horní části – je jakýsi had. Ale níže – tělo a nohy – je jen špína. A to všechno dohromady – je to optický klam.

Obr. Petroglyf Diplodocus je rozdělen do několika částí.

Kreacionisté nazvali závěry kolegů směšnými a povrchními. Doporučili, aby k petroglyfu došli blíže a prohlédli si je lépe a pozorněji. David Menton, hlavní biolog v Muzeu kreacionismu (Creationist muzeum, St.Peterburg, Florida, USA) řekl, že pokud Sally nevidí dobře, měl by si pořídit brýle.
Existuje, samozřejmě, i docela radikální názor: nikdo v jeskyni nic nekreslil. A všechny petroglyfy jsou jen skvrny, vytvářející iluzi smysluplných obrazů.

Ale co kameny v Ica a kambodžský chrám? To nelze jen tak svést na optický klam. Rozumné odpovědi nejsou.

Dinosaurus v Bibli ?

Kreacionisté našli důkazy o soužití lidí a dinosaurů v Bibli – v Knize Job (40, 10-22):

  • „Ozdob se tedy důstojností a vyvýšeností, oblékni si velebnost a vznešenost. Vylej všechnu prchlivost svého hněvu, pohleď na každého pyšného a sniž ho, pohleď na každého pyšného a zkruš ho, sraz na místě svévolníky, ukryj je všechny společně do prachu, jejich tvář ovaž pro úkryt v zemi. Potom ti vzdám chválu i já, že tvá pravice tě zachránila. Pohleď jen na behemóta, i jeho jsem učinil jako tebe; on jako dobytče žere trávu. Pohleď, jakou má sílu v bedrech, jak mocné jsou svaly jeho břicha. Napřímí ocas jako cedr, šlachy jeho stehen jsou propletené, jeho kosti jsou bronzové válce, jeho hnáty jako železný sochor. On byl na počátku Božích cest; jen jeho Učinitel může na něj s mečem. Pastvu mu poskytují hory, kde dovádí všeliká zvěř polní, uléhá pod lotosem, skryt ve třtině a bahnu. Lotos jej zastírá svým stínem, potoční topoly ho obklopují.“

Kreacionisté věří, že Bůh říkal Jobovi o obrovském býložravém Diplodocus. A jméno „monstrum“ je výmluvné. Od doby, kdy lidé napsali knihu Joba, jiný termín pro dinosaury neexistoval. Co je tam popisováno? Je to hroch? Ale ten nemá ocas tlustý jako cedr. Jedině Diplodocus …

Obr. Ocas Diplodocus byl opravdu silný jak cedr, jak již bylo uvedeno v Bibli …