Možnost paleokontaktu ?

Ke Slunci se přibližuje hvězda Gliese 710 ze souhvězdí Hada, rychlostí několika desítek kilometrů za sekundu.
Ruský astronom Vadim Bobylev z Hlavní (Pulkovské) observatoře (GAO RAN) používá data shromážděná evropskou výzkumnou sondou Hipparcos. Podle nich se k nám blíží 35 000 hvězd.

Rekonstrukce jejich drah ukázala, že hvězda Gliese 710 (1) s pravděpodobností 86 procent proletí v těsné blízkosti Sluneční soustavy.

A je možné, že se dokonce přiblíží k oběžné dráze Pluta. Ovšem, nestane se to dříve než za 1,45 milionů let. Hvězda Gliese 710 má 0,6 hmotnosti Slunce, a dnes je 63 světelných let daleko.

Není možné říci, že by hvězda narazila do Slunce. To je téměř nemožné. Ale během přiblížení gravitační pole hvězdy zcela jistě ovlivní objekty ve Sluneční soustavě. A dojde ke kometárnímu bombardování.

Jinými slovy, Gliese 710 ovlivní Oortův oblak – velký „sklad“ miliard ledových bloků, který se nachází za drahou Pluta. (2) A změní trajektorii mnoha „spících“ objektů, čímž se zvýší pravděpodobnost jejich střetů s planetami Sluneční soustavy. Včetně Země…

Studie také ukázala, že asi před 300 tisíci lety, tedy poměrně nedávno, se poměrně blízko pohyboval bílý trpaslík WD 0310-688 (HIP 14 754).

Během posledních 2 milionů let se k naší hvězdě přiblížilo devět hvězd. A za desítky miliony let jich bylo mnohem více.

Některé mohly mít planety, třeba i obydlené. Možná i s vysoce rozvinutou civilizací, která zvládla meziplanetární cesty. Pak by se tito obyvatelé mohli dostat i na Zemi. A taková cesta by nebyla nijak náročná, nevyžadovala by mezihvězdný let rychlostí blízkou světla.

Možnost pravidelně se přibližujících hvězd ke Sluneční soustavě podporuje hypotézu o tzv. paleokontaktu – o návštěvách mimozemšťanů v dávné minulosti Země.

Není vyloučeno, že primitivní předkové lidí byli svědky alespoň jedné takové návštěvy.

Najdou zde případní obyvatelé některé planety hvězdy Gliese 710 při její návštěvě za 1,45 milionu let někoho? Nevíme.

Také existuje jistá pravděpodobnost, že přilétávající hvězda bude zachycena Sluncem a a z našeho systému se stane dvojhvězda. Ale za uplynulé milióny a dokonce miliardy let se to ještě nestalo.

Odkazy

(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Gliese_710
(2) http://cs.wikipedia.org/wiki/Oort%C5%AFv_oblak