Nastává konec ufologie?

V londýnském The Telegraph vyšel 4.listopadu 2012 článek s názvem „UFO enthusiasts admit the truth may not be out there after all“ („Nadšenci UFO přiznávají, že je po všem“) (1)
Hlavním bodem tohoto článku je tvrzení jistého Dave Wooda, předsedy dosud ne příliš známého Sdružení pro vědecké studium anomálních jevů (ASSAP) (2), že ufologie prochází závažnou krizí, která povede k jejímu zániku.

Co ho vede k takovému tvrzení?

Po celá desetiletí trvání ufologie se nepodařilo předložit spolehlivý důkaz o existenci mimozemského života. Nadšenci musí přiznat, že počet pozorovaných UFO stále klesá. Společnost ASSAP zaznamenala, že počet případů UFO se snížil od roku 1988 o 96 procent. UFO také nemusí být nutně mimozemského původu. Badatelé také ví, že 98 procent pozorování se dá velmi snadno vysvětlit.

To všechno vedlo k tomu, že řada badatelských skupin UFO se rozpadla. Ve Velké Británii zůstalo dnes pouhých 30 skupin z původních více jak 100 skupin v roce 1990.

Celý tento proces poklesu pozorování UFO i jeho výzkumu se časově shoduje s nástupem internetu. Dříve bylo potřeba případy řešit postupně, psaly se dopisy dalším badatelům a opět svědkům, a to způsobovalo, že řada otázek nebyla dodnes zodpovězena a tedy případy nejsou objasněny. Ale nyní, díky internetu, se informace dostanou k mnoha lidem rychleji a brzy se najde řešení. Klasické případy jako Roswell a Rendlesham jsou klasické právě proto, protože nebyly řádně zkoumány ve své době.

Pokles pozorování UFO, nedostatek důkazů a nových trendů zapříčinilo, že ufologii zaplevelily nesmyslné konspirační teorie a neustálé omílání starých případů.

To vše by mohlo znamenat konec ufologie, celého bádání o UFO do deseti let.

ASSAP proto organizuje na Universitě ve Worcesteru 17.11.2012 „první konferenci o UFO“, (3) která má tento stav řešit a zjistit, zda předmět ufologie má nějakou budoucnost.

Toto vyhlášení vyvolalo velké pobouření v proslulých organizacích, jako např. v americkém MUFON. Jeho výkonný ředitel David MacDonald nic takového nepociťuje. Ufologie prý žije a vzkvétá.

MUFON dostává v průměru více než 700 případů měsíčně, zatímco v roce 2006 to bylo průměrně méně než 150 případů měsíčně. (3)

Nick Pope, který působil na britském ministerstvu obrany na problému UFO v letech 1991 – 1994 a nyní zkoumá pozorování UFO soukromě, řekl, že množství pozorování UFO sice roste, ale jejich kvalita nikoli. To množství je způsobeno čínskými lampiony, takže mnohá zajímavá pozorování jsou někdy přehlížena. Totéž platí pro fotografie a videa. Existuje tolik padělků na YouTube a jinde, že by bylo snadné odmítnout celý předmět, ale to by znamenalo vylít s vaničkou i dítě.

Nelze však nepřiznat, že byly vcelku přesně vystiženy mnohé charakteristické prvky současné ufologie.

Je pravda, že důraz ufologie se přesouvá od badatelských skupin a tištěných publikací na elektronická média. Většina zájemců o UFO dnes získává informace z webových stránek, z programů kabelové televize a facebooku.

Doba se změnila. Téma UFO už není tak svěží a čerstvé jako před 50 lety. Že potřebuje přizpůsobit novým podmínkám si uvědomují mnozí badatelé, nejen ve Velké Británii. (5, 6)

Uvidíme, k jakým závěrům dojde konference tuto sobotu.

Odkazy

(1) UFO enthusiasts admit the truth may not be out there after all. The Telegraph, 04.11.2012. Internet: http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/ufo/9653499/UFO-enthusiasts-admit-the-truth-may-not-be-out-there-after-all.html
(2) ASSAP: http://www.assap.ac.uk/
(3) http://www.assap.ac.uk/SU/index.html
(4) UFO witness reports on rise: U.S. investigations expanding. Examiner.com. Internet: http://www.examiner.com/article/ufo-witness-reports-on-rise-u-s-investigations-expanding
(5) Tajná správa o stave slovenskej záhadologie a ufológie – Slovenská záhadologia a ufológia (kpufo.eu)
(6) Tajná zpráva o stavu ufologie – vývoj a perspektivy. KPUFO.CZ 12. 11. 2012, Internet: https://www.kpufo.cz/portal/preview.php?cisloclanku=2011052301