Krymské „pyramidy“?

Před deseti lety v ukrajinských novinách křičely titulky: na Krymu, poblíž Sevastopolu, byly nalezeny v podzemí pyramidy, a do jedné z nich se dokonce podařilo proniknout otvorem.
Senzace se časem poněkud utišila, neboť se nic dále v podstatě nedělo a tak se na věc postupně zapomnělo.

Ale v létě roku 2010 se tajemství krymských pyramid rozhořelo nanovo – na místě jedné z údajných starobylých památek začaly práce těžkou technikou.

Historie krymských pyramid začala v roce 2001, kdy začal výzkum Sevastopolské skupiny pod vedením kandidáta technických věd Vitalije Anatoljeviče Gocha a ten okamžitě oznámil svůj senzační objev.

Podle jiných publikovaných zdrojů byly v podzemí pyramidy objeveny už v roce 1999 nebo 2000.

Nález byl učiněn v podstatě úplně náhodou – při hledání termální vody pomocí geohydrodiagnostiky, tedy speciální techniky na základě proutkaření, a dokonce patentován na patentovém úřadě Ukrajiny (№ 134O8A ze dne 16. prosince 1996 MKI G 01 V 9/12, Ukrajina).

Na místě pravidelných průzkumů v okolí Sevastopolu, díky unikátnímu „zařízení Gocha“ s „copyrightem know-how technologie“ bylo zaznamenáno silné mikrovlnné pole na pozemku o poloměru 100 metrů.

V bodě maximální intenzity pole bylo rozhodnuto o provedení otvoru pro určení „hloubky a síly termálního pamene a vypořádat se s pozadím mikrovlnného pole.“ V hloubce 9,5 m geologové narazili na „sádrobetonovou desku“. Poté, co se podařilo probít překážku, bylo možné se spustit až do hlouby 38 metrů pod zemí.

Na dno tajemného postoru i tak se nebylo možné dostat – jednak nebylo potřebné vybavení, ale i tak s primitivními prostředky – vědry, apod., bylo možné na povrch vyzvednout 40 tun půdy.

Toto zjištění okamžitě vedlo k názoru, že jde o umělé podzemní zařízení, která po dalším výzkumu unikátní autorskou metodou „geoholografií“ a „geohydrodiagnostikou“ byla identifikována jako pyramida.

Výška byla stanovena na 45 m, a délka základny 72 m. A kromě toho … v jedné z jeho stran byla postavena socha sfingy, která se spíše podobá soše na Velikonočním ostrově, a obsahuje v temenní části hlavy „dutinu-rezonátor“.

Obr. 1 Publikace o krymské senzaci

Po předložení zprávy jednoho z členů Sevastopolské výzkumné skupiny V. Tarana o tom, že objevená pyramida nebude jediná, byly průzkumné práce ještě rozšířeny.

„Způsobem geoholografie“ bylo objeveno dalších šest podobných podzemních staveb, které jsou všechny umístěny společně v přímce, orientované od severozápadu k jihovýchodu, od mysu Chersones do mysu Sarič, podél pobřeží.

Následně se počet „objevených“ pyramid na Krymu vzrostl na 37, a na území Ukrajiny bylo zaznamenáno více než 200 takových objektů, jakožto fragmenty „jednotného Planetárního systému posvátných center.“

Další úvahy o „krymských pyramidách“, kolem kterých bylo od té doby navršeny tuny okultně-mystických nesmyslů pod rouškou „vědy“, zde nemá smysl rozvádět. Kdokoliv se s nimi může seznámit za pomocí internetových vyhledávačů.

Dočteme se tam i další nesmysly jako o Ukrajině coby pravlasti slonů nebo o centru starověké planetární civilizace.

Rozebírat autorská práva vynálezu, V. A. Gocha, založené na nějakém know-how, jež je prý jeho obchodním tajemstvím, zde také nemá smysl. Ale na základě dostupných informací, jsou velké pochybnosti o tom, že by šlo o nějaké známé vědecké metody.

Je samozřejmě podivné, jak kapitán námořnictva ve výslužbě a kandidát technických věd, za pomocí svých jakýchsi „tajných“ metod a nástrojů činí objevy, nad kterými zůstává v úžasu stát celá Akademie věd a které vyžadují radikální revizi celého současného obrazu světa až k radikálním změnám učebnic.

To už není jen hledání podzemních vod a minerálů, ale je již navržen nový model zemského jádra, je „proskenován“ Mars s Měsícem, a zjištěn fakt energetické výměny jádra Země s hvězdami Vega, Canopus, a Capella prostřednictvím této pyramidy, a v souhvězdích Plejád a Orion byly nalezeny známky života.

Pokud se ptáte, proč se vědci trápí s vesmírným Hubleovým teleskopem, když je to vše tak snadné, tak se ptáte správně.

Naštěstí, kritické hlasy na práce Gochovy skupiny se objevily brzo, ale proti halasu nadšenců krymských pyramid a esoterických nesmyslů to jsou jen malé ostrůvky.

Krymské pyramidy se staly součástí mystického kultu a horlivě se pacuje na tom, aby se z nich stal reálný archeologický nález.

Zvláštní pozornost si zasluhuje návštěva zaoceánských odborníků, pozvaných Vitalijem Gochem a uvedeným v televizním pořadu o pyramidách – šlo o dva vědce z University v Arizoně, kteří také navštívili Krym, zejména profesora Alana Hildebranda.

Na základě tvrzení Sevastopolské skupiny o vysokém použití bílkovin při stavbě podzemní pyramidy, americký vědec vyslovil názor, že by mohlo jít o vejce dinosaurů, vyhynulých před 65 miliony let.

A takto lehce zámořský kolega prodloužil věk krymské senzace z 15-20.000 let (i když opět není jasné, jak bylo datování provedeno), nejméně do konce křídového období. Můžeme jen pokrčit rameny nad takovou „vědeckou“ prací …

A nebo tato stavba jednotného planetárního systému posvátných center zabila dinosaury?

Je také možné, že nálezy skupiny V. Gocha jsou skutečně umělé stavby, a je zřejmé, že by se měly hledat racionálnější verze jejich původu.

Podle zaměstnanců muzea – rezervace „Chersonesos“ nálezci pyramid se pohybují při kopání nedaleko rozvalin sídliště ze 4. století př.n.l., a prohlašují, že „dutiny rezonátoru“ v „hlavě Sfingy“ jsou typické pro sběrné nádrže na vodu, vyhloubené ve vápenci.

V roce 2001, vedoucí vědecký pracovník historického a archeologického muzea v Simferopolu Viktor Nadikta navrhl, že stavba by mohla být dílem starověkých řeckých osadníků, kteří se objevili na Krymu v VI.-V. století před naším letopočtem.

Řekové stavěli podobné stavby, které používali jako obří termosky nebo kondenzátory vlhkosti, a stavěly je až do příchodu Tatarů na poloostrov v XVI. století.

Může existovat i více verzí na adresu „krymské pyramidy, ale hypotéza kyklopských budov starověkých civilizací z doby dinosaurů bude vyžadovat mnohem více než to, co bylo dosud vysloveno.

Jisté je, že v oblasti s množstvím dosud neprobádaných památek se neodborně provádí práce, které nelze vůbec nazvat vědeckým výzkumem.

Místa s pyramidami a okrsky s „megality“ byly pronajaty na 30 let sevastopolskými podnikateli. I to naznačuje, že z „nálezů“ má plynout úplně jiný prospěch než vědecké poznání.

Podle článku Viktora Gajdučíka, UFOKOM Bělorusko