Volná energie?

Říká se jim stroje na volnou energii, generátory Keshe nebo kohokoli jiného…

Ale platí zde staré orientální přísloví – osel s hedvábnou čabrakou zůstává oslem. Nesmysl zůstane nesmyslem, ať se obalí do jakýchkoliv pěkných povídaček.

Od té doby, co lidé potřebují elektřinu, vynalézavé mozky hledají perfektní řešení: energii navždy bez potřeby paliva – perpetuum mobile.

Nákresy plánů strojů se stálým pohybem se nacházejí v celé historii a objevují se i dnes, možná více než kdy jindy.

Podívejme se na některé z nejslavnějších příkladů strojů na volnou energii, a na reakci veřejnosti.

Především je třeba říci, že žádný stroj na volnou energii nemůže nikdy pracovat, ani nebude nikdy fungovat. To by mělo být jasné, i když přesvědčení o tom nadále přetrvává.

Perpetuum mobile by porušovalo zákony termodynamiky. Konkrétně, první zákon termodynamiky říká, že energie v nějakém uzavřeném systému zůstává konstantní.

Podle tohoto zákona je celková energie izolované soustavy stálá (časově neměnná).
Energie tedy v izolované soustavě nemůže samovolně vznikat ani zanikat. Druh energie se však může měnit, např. mechanická energie může přecházet na teplo apod.

Druhý zákon termodynamiky říká, že entropie v každém izolovaném systému se může jen zvýšit, ale nemůže se snížit. Tento zákon zakazuje jakýkoli proces, ve kterém se teplo pohybuje z oblasti nižší teploty k oblasti o vyšší teplotě, nebo v případě, že teplo se převede čistě do práce.

Všechny koncepce volné energie jsou nemožné, protože porušují jeden nebo druhý zákon.

Nejběžnější koncept perpetua mobile je magnetický motor, kdy určité uspořádání permanentních magnetů má točit rotor, který má pohánět navždy nějaký jiný další prvek.

Vynálezce tvrdí, že jakmile se dostane dál, kinetická energie stroje převýší dodanou elektrickou energii.

Na internetu lze najít tisíce takových strojů, včetně videí, kde jsou tyto stroje v chodu.

Jak je to možné? Jsou všichni tito lháři?

Ve většině případů, vynálezce není formálně vzdělaný fyzik a nepřipouští si tyto pravidla. Většina vynálezců takových strojů byli amatéři, kteří se upřímně (i když hluboce) mýlili. Často představují diagramy, poznámky a výpočty, které si vymysleli oni sami. Někteří přiznávají, že nechápou vše o svém stroji, ale často tvrdí, že pochopili změny zákonů přírody pomocí nějaké specifické znalosti.

První návrhy na perpetum mobile pochází už z 12. století.

Nejpozoruhodnější bylo kolo Bhaskara s nádobkami po obvodě, které byly z poloviny naplněné rtutí a položené takovým způsobem, aby těžká kapalina tekla směrem k vnějšímu okraji a tak otáčela kolo.

Tento základní typ byl opakován mnohokrát s mnoha variacemi v průběhu staletí.

Villard kruh z 13. století zase používal kladiva, které visely na obvodu kola. Taccola kruh z 15. století zase používalo výklopné páky.

Leonardo da Vinci nakreslil řadu takových kol, ale věděl, že jejich fungování není možné.

Zvláštní místo v dějinách věčného pohybu patří německému hodináři Johannu Besslerovi, který postavil velké množství kol na počátku 18. století. Jeho kola byla velká a pokrytá plátnem, aby jejich vnitřní mechanika nikdy nebyla vidět.

Bessler získal značnou proslulost, ačkoli řada lidí jej považovala za iluzionistu a podvodníka, který zázračně se pohybující kola poháněl skrytými hodinovými strojky.

Besslerova nejslavnější demonstrace bylo kolo, pohybující se „samo“ celých 53 dnů uvnitř zapečetěné, zamčené, a hlídané místnosti.

V poslední době se místo perpetua mobile používá termín „volná energie“.

V roce 2006 společnost s názvem Steorn oznámila vznik zařízení s názvem Orbo, což byl klasický magnetický motor. Všechna veřejná demonstrací se nezdařilo (kromě případů, kdy bylo zařízení napájeno z baterie). (1)

Po celá desetiletí muž jménem John Searl prohlašoval, že má postavený magnetický motor pod názvem Searl Effect Generator, a tvrdí, že na tomto principu fungují létající talíře. (2)

Mnozí vynálezci tvrdili, že jejich konstrukce umožňují, že z drátěných cívek vznikne elektřina. Nejznámější jsou tzv. Rodinovy cívky, pojmenované po Marku Rodinovi, který je vytvořil na základě něčeho, co nazývá Vortex matematika, nová věda, kterou vynalezl a pochopil jen on sám…

Další variantu vytvořil kanadský vynálezce Heins Thane – Perepiteiabi-toroidní transformátor. Pozorovatelé si všimli, že je to prostě konvenční indukční motor, pouze Heins tvrdí, že produkuje více energie, než jí spotřebuje.

Jak se dalo očekávat, mnoho příznivců volné energie cituje Nikola Teslu, na základě článku, který napsal v roce 1900 pro Century Magazine Illustrated. Tento článek se zneužívá jako důkaz, že Tesla věřil v existenci volné energie. To ale nijak z článku nevyplývá. Tesla hovořil pouze o chladiči, který by přenesl tepelnou energii z jakéhokoli přirozeně teplé oblasti na jakoukoli přirozeně chladnou oblast. Tesla nehovořil o porušení druhého termodynamického zákona, ale spíše o jeho využití.

Posledním hitem jsou stroje íránského vědce M. Keshe. Také jeho generátory vyřeší veškeré pozemské problémy a tanečky kolem předávání „dokumentace“ jsou spíš k smíchu, než aby bylo potřeba je nějak blíže řešit. (3)

Příznivci volné energie argumentují tím, že řada vzorů je patentována. Ale to nedokazuje jejich platnost, protože patenty pouze prokazují původní koncepci a neřeší, zda fungují nebo ne. Řada nesmyslů také proklouzla trhlinami v systému patentových úřadů. Stroje typu perpetuum mobile jsou specificky nepatentovatelné, a toto pravidlo je v podstatě stejné ve většině zemí. Ve Spojených státech sice platí, že něco může být patentováno, pokud je zařízení nějakým způsobem užitečné, ale zákon výslovně vylučuje na základě nemožnosti stroje typu perpetuum mobile. Podobně můžete patentovat myšlenku na přepravní systém ze Star Trek, pokud skutečně postavíte takový, který funguje.

Pojednání o strojích na volnou energii by nebylo úplné bez zmínky o konspiračních teoriích, šířených horlivě jejich příznivci.

Základní tezí je, že stroje na volnou energii bezesporu pracují, ale jsou utajeny, zakázány a jejich tvůrci strašlivě šikanováni vládními strukturami, a různými ropnými a dalšími energetickými giganty, neboť musí být zajištěny jejich zisky.

Webové stránky konspiračních guruú jako Kopecký, Chvátal aj. propagují stroje na volnou energii, vedle dalších nesmyslů jako dutá Země, chemtrails a nebo nepřistání na Měsíci.

Proč má volná energie takovou popularitu?

Je to bezesporu součást odvěkého přání a lidské touhy na kouzelně snadné řešení složitých problémů.

Bez ohledu na to, co je cílem – vyléčení všech nemocí nebo získání běžně dostupné volné energie – řada lidí bude věřit v tuto možnost a tak se stanou nevyhnutelně kořistí šarlatánů, podvodníků a nebo obyčejných bláznů, nabízející jim tato snadná řešení.

Odkazy

(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Steorn
(2) http://www.kappelle.de/html/searl_effect.html
(3) http://victorin.blog.idnes.cz/c/292910/Keshe-Foundation-Prevratne-technologie-anebo-traparna.html