Ježíš zemřel 3. dubna 33

Přesné datum smrti Ježíše Krista stanovili geologové

Vědci spočítali, že Spasitel zemřel na kříži 3. dubna 33 n. l.

Evangelista Matouš napsal, že poté, co ukřižovaný Ježíš „zvolal hlasem velikým, vypustil duši“, „země se otřásla.“ (Matouš 27: 50-51).

Vědci z německého geologického výzkumného centra (German Research Center for Geosciences) zkoumali, zda mohla tato poznámka odkazovat na událost skutečného zemětřesení v této oblasti.

Znamenalo by to skutečně určit datum smrti Ježíše Krista.

Vědci v čele s Williamsem Jeffersonem zkoumali rozsáhlé území kolem Mrtvého moře. Jejich výsledky ukázaly, že asi před dvěma tisíci lety zde došlo k velmi silnému zemětřesení. Údaje se však vztahovaly k období od roku 26 do 36 roku našeho letopočtu.

Geologové se dále drželi údajů z Bible – Ježíš byl ukřižován za vlády prokurátora Piláta Pontského, a v pátek, po prvním úplňku po dni jarní rovnodennosti.

A navíc, v průběhu ukřižování došlo k zatmění Slunce. Alespoň Lukáš o tom hovoří takto: „Bylo už kolem poledne, tu nastala tma po celé zemi až do tří hodin, protože se zatmělo slunce…“ (Lk, 23,44)

Podle současných výpočtů došlo k zatmění Slunce roku 33 – začalo kolem 12 hodiny a skončilo kolem 15 hodin.

Po soustředění všech těchto údajů vědci dospěli k závěru, že Ježíš Kristus zemřel na kříži v pátek 3. dubna roku 33 našeho letopočtu, asi v 15 hodin.

K podstatě stejným výsledkům, jen s pomocí astronomických stop, dospěli Liviu Mircea a Tiberiu Oprah z Národní observatoře Rumunska.

Podle nich Ježíš vstal z mrtvých 5. dubna 33 n.l. ve 4 hodiny ráno.