Jsou Indiáni potomky Židů?

Genetici z izraelského medicínského centra „Šeba“ studovali genom potomků Indiánů, kteří se stěhovali ve Spojených státech v osmnáctém století, a usadili se v Coloradu.

Zjistili šokující fakt – Indiáni mají genetické znaky příbuznosti s evropskými Židy. Tento závěr vyplynul z přítomnosti mutace genu BRCA1. Tato mutace je charakteristická pro aškenázské Židy.

Pokud nyní uvažujete o legendárním ztraceném izraelském kmeni, který se nějakým záhadným způsobem (třeba za přispění mimozemského boha Jahve) dostal do Ameriky, pak vás musíme zklamat.

V Knize královské se dočteme, že severní izraelské království zničil vpád Asyřanů. V roce 722 před n.l. dobyla Asýrie severoizraelské království, kde žilo 10 z 12 izraelských kmenů, a obyvatele vzala do zajetí.

Biblická Druhá kniha královská zaznamenává, že byli vyhnáni „do Chalachu a Chabóru po řece Gózanu a do měst médských“. Zbývající dva kmeny, Juda a Benjamín, které obývaly jižní Judské království, odešly pod nátlakem Římanů až v roce 70 našeho letopočtu. Na rozdíl od severních bratrů, kteří byli asimilováni, si uchovaly identitu a jsou považovány za předky moderních Židů.

Deset z dvanácti izraelských kmenů zmizelo v historii a mýtech. (1) Za pozůstatek jednoho ze ztracených kmenů jsou považováni Falaš mura (etiopští Židé), nebo kmen Lembů v Jižní Africe. (2) Podle jiných názorů jsou tímto kmenem Paštunové v Afghánistánu, ale ti to zuřivě popírají.

Skutečnost je veskrze prozaická. Stejný typ mutace byl dříve zjištěn v rodinách hispánských Američanů, jejichž předkové také emigrovali do Spojených států z Mexika a Jižní Ameriky. Všichni Indiáni, jejichž genetický materiál odborníci studovali, měli společného předka: byl to jediný Žid, který se přistěhoval z Evropy do Nového světa před 600 lety. Tedy v době, kdy Kryštof Kolumbus objevil Ameriku, musel být tedy na prvních lodích. Bylo to také v době, kdy byla ze Španělska vyhnána celá židovská populace.

Odkazy 

(1) http://cs.wikipedia.org/wiki/Izraelsk%C3%A9_kmeny
(2) http://cs.wikipedia.org/wiki/Lembov%C3%A9