Atlantida v Jižní Americe?

Argentinský potápěč Ricardo Avellady „objevil“ Atlantidu v Jižní Americe na hranici Peru a Bolívie.

Přesněji v Andách, v okolí největšího vysokohorského jezera na Zemi — Titicaca (1), které je 3812 m nad hladinou moře. Má sladkou vodu, ale v jeho hlubinách lze nalézt zbytky korálů. Z toho lze usuzovat, že hory tohoto okolí byly kdysi samostatným ostrovem a po velkém kataklyzmatu zůstaly vtlačeny do starého kontinentu.

Pro toto umístění Atlantidy hovoří dvě fakta: Při plavbě od Gibraltarské úžiny je možno narazit jen na jednu pevninu (o které se zmiňují kroniky při popisu polohy Atlantidy), a to je Jižní Amerika. Mimo to Ricardo Avellady našel na dně jezera několik alejí, vyložených kamennými pláty, a zdi, které převyšují vzrůst člověka. Avellady tvrdí, že jsou starší než pyramidy v Egyptě a Číně. Bohužel, na podrobné prozkoumání toho všeho nikdy nesehnal dostatečné finanční prostředky. Kdyby však měl pravdu, pak by vše tvořilo logický celek. Tam někde u Jižní Ameriky byl mocný stát Atlantidanů s vyspělou civilizací. Jednou se na klidné obloze objevila veliká ohnivá koule, která se stále přibližovala, až posléze udeřila a způsobila zánik této civilizace.

Bylo tomu opravdu tak? To se nedozvíme bez důkladného výzkumu. Do té doby záhada Atlantidy stále bude vzrušovat obrazotvornost celé řady zanícených nadšenců.

Odkazy

(1) Titicaca. Wikipedie. Online: http://cs.wikipedia.org/wiki/Titicaca