„Ahnenerbe“ – továrna na otroky

Třetí říše byla nejstrašnější a nejsilnější diktaturou v dějinách lidstva.
Proč tak mocnou?

Existují i domněnky, že Třetí říši sloužily i některé tajemné síly, které nebyly objeveny dodnes …

Projekt „Thor“

Proč německý lid byl tak poslušný a slepě šel za svým Vůdcem?

Odpověď na tuto otázku spočívá v tajném archivu „Ahnenerbe.“

Posláním této tajemné a mystické instituce bylo vytvořit zcela novou zbraň, která nebude zabíjet, ale inspirovat vůli vůdce nejen jednotlivcům, ale celým národům.

V čele tohoto institutu byl Karl Maur.

Na konci války se řada rozpracovaných a tajných plánů „Ahnenerbe“ dostala ke Spojencům. Jeden z nich byl projekt s kódovým označením „Thor“. Tento projekt by zůstal neznámým, nebýt knihy „Thorovo kladivo“ od Wilhelma Alpentala, která vyšla v malém nákladu ve Švýcarsku v roce 1959.

Nicméně, celý náklad překvapivě rychle zmizel z regálů, a autor se utopil v Ženevském jezeře.

Brzy vyšlo najevo, že autor byl bývalým spolupracovníkem „Ahnenerbe.“

Za nějaký čas v západním Německu jistý Hans-Ulrich von Kranz náhodně objevil v podkroví exemplář této knihy v archivu svého otce, vědce, který také sloužil během války v „Ahnenerbe.“

Kniha, nalezená v podkroví

Obr. Symbolika „Ahnenerbe.“

V knize se uvádí, že Karl Villigut, jeden z vůdců „Ahnenerbe“, chránil vzácné dědictví – jakési starověké tabulky, na kterých byly zapsané prastaré rituály, pomocí nichž je možné získat téměř neomezenou moc nad lidmi.

Texty byly rozšifrovány s pomocí celé armády kvalifikovaných odborníků. Brzy poté, co byly zápisy na tabulkách rozluštěny, byla vyrobena tzv. psychofyzická zařízení. Principy jejich činnosti spočívaly na použití tzv. torzních polí, které byly v tu dobu už známy.

Přímo fantastické vlastnosti těchto polí spočívaly v tom, že mohly mít vliv na hypofýzu, a tamní nervová centra, která řídí lidskou vůli.

A to byl přísně tajný projekt „Thor“.

Experimenty byly prováděny na vězních koncentračního tábora, který byl vytvořen u institutu. Přístroj byl docela velký, a tak byl maskován v podobě vesnické usedlosti, a jeho skutečné poslání nebylo snadné uhodnout.

V roce 1944 začaly masové pokusy na lidech.

Po čase podřízení Maura mohli nejen zcela potlačit vůli lidí, ale také zajistit, aby vyplnili libovolný příkaz.
Jenže čas k dalším zkouškám už Němci nedostali – přiblížil se květen 1945.

Tajemství zničeného objektu

Obr. Vykopávky mohyly nedaleko obce Nadbele (Leningradská oblast) německými archeology.

Ale bylo zde už to, co už se stačilo vytvořit.

Existují svědectví sovětských vojáků, kteří se snažili v lednu 1945 obsadit město Altstadt. To bylo zuřivě bráněno německou domobranou:

  • „V oblasti Altstadtu jsme se setkali s velmi silným odporem protivníka. I když byli před námi jen důchodci a děti, tito bojovali až do poslední kapky krve. Na sever od Altstadtu byl lesík, který nepřítel bránil se zvláštní houževnatostí. Kromě domobrany zde byli vojáci SS, kteří byli skutečnými fanatiky. Když první z našich tanků zaútočil na okraj lesa, v hloubi bylo slyšet několik silných explozí. Pak, jako mávnutím kouzelného proutku, se situace dramaticky změnila: Němci začali skládat zbraně a vzdávat se. Na jejich tvářích byl znát strach a zmatek. Dělalo to dojem, že bylo zničeno něco pro ně velmi důležitého. Na místě výbuchu jsme našli zbytky malé budovy. Pochopit, co to je, bylo zcela nemožné. Ruiny této stavby byly obklopeny několika řadami ostnatého drátu, po celém obvodu stály strážní věže. Jak se ukázalo, tento objekt byl postaven před rokem. Ve stejné době byly v okolí města rozmístěny vysoké antény s retranslátory.“

Obr. Členové nacistické expedice v hlavním města Tibetu Lhasa.

Přesně stejné objekty byly nalezeny také v jiných městech – ale ty byly také zničeny. Aby bylo možné pochopit situaci, Američané zřídili zvláštní komisi, která pracovala v podmínkách přísného utajení.
Zde jsou výsledky její práce: existovala přímá souvislost mezi těmito objekty a fanatickým odporem německých jednotek v každém regionu. A pokud byl objekt zničen, odpor okamžitě skončil. To vše svědčí o tom, že každý takový objekt nějak ovlivňoval morálku německých vojáků.

Ještě další kniha

Další knihu – „Hitler a ďábel“ napsal profesor Wilfried Thalmann. Kvůli sběru materiálů pro ni sjezdil celou Evropu.

Nicméně, kniha do vydavatelství nedošla – profesor i jeho hotová práce zmizela za záhadných okolností. Ale Thalmann měl několik studentů, s nimiž někdy sdílel své poznatky. U jednoho zůstalo pár poznámek. Z nich vyplývalo, že v poslední fázi války byl Hitler ochoten uzavřít smlouvu s nějakými mocnými temnými silami.

Právě v tomto okamžiku, Hitler začal napravo i nalevo vynášet tresty smrti: příkaz zabít osobního chirurga, dále zabít všechny vězně koncentračních táborů, zatopit berlínské metro (tam se skrývalo 300.000 civilistů) … Byly toto právě podmínky smlouvy, které Hitler měl plnit silám temnoty?

Klony pro Třetí říši

Obr. Členové expedice měřili lebky místním obyvatelům, aby dokázali, že patří do árijské rasy.

Není to tak dávno, kdy byly zveřejněny informace, že během druhé světové války německý biolog Otto Klein konal pokusy s klonováním lidí.

Pro vybojování světového panství wehrmacht potřeboval obrovské množství silných a vytrvalých vojáků, bezodkladně plnící jakýkoli rozkaz. K tomu nemůže být nic vhodnějšího než klonování, které je popsáno v dávných tajných textech.

Aby se to stalo objektivní realitou, byl potřeba silný diktátor, který může dostat z Východu dosud nedostupné, ale staré znalosti. Takovým mohl být Adolf Hitler, který chtěl vstoupit do jedné z tajných společností Tibetu.

Krátce předtím, do nejvyšších kruhů Třetí říše došly střípky, nebo jen zvěsti o klonování, které byly provedeny na Východě, v zájmu dosažení lidské nesmrtelnosti. Starověcí učenci údajně měli možnost nejen vytvořit klon, ale dát mu i vědomí originálu.

Německé tajné služby získaly informace, že výkresy tohoto zařízení, stejně jako popis procesu klonování se nachází v tajném trezoru jednoho z tibetských klášterů. Tam podle názoru představitelů Třetí říše, mohlo být uchováno i ono magické zařízení.

Nicméně přes všechny snahy, v Tibetu nebylo nic nalezeno. Zdá se, že moudří lámové udělali vše pro to, aby se tyto znalosti nedostaly do rukou ďábla s tváří Hitlera. Navzdory tomu, němečtí vědci použili své vlastní znalosti, a začali s experimenty. První a zároveň poslední experimenty byly více či méně úspěšné.
Nicméně se ukázalo, že kopie mají pouze jednoduché reflexy, ale hlubší vědomí se u nich nerozvinulo.
Nicméně, nějaké klony Klein vlastnil, a navíc ještě dostal svůj vlastní klon, který údajně žil 49 let.

  • Podle: Vladimír Lotochin: Ahnenerbe – fabrika rabov.