Další řešení Bermudského trojúhelníku

K osmi známým verzím přibyla ještě jedna, vcelku reálná.

Bermudský trojúhelník byl poprvé zmíněn spisovatelem Vincentem Gaddisem (1) v roce 1946, když psal článek pro časopis Argosy o podivném zmizení letu 19. (2)

Bermudský trojúhelník je oblast Atlantského oceánu mezi pobřežím Floridy, malém ostrově na Bermudách a ostrovem Portorico.

Říká se, že trojúhelník je místo, kde se záhadně ztrácí lodě a letadla. Ale proč?

Zdá se, že australští vědci – profesor Joseph Monaghan (3) student David May z Monash University v Melbourne – odhalili jeho tajemství.

Důvodem pro záhadná zmizení, je zřejmě zemní plyn – metan.

Oceánologové prozkoumali některé nebezpečné oblasti mořského dna, našli místa dávných erupcí s vysokou koncentrací hydrátů metanu.

Podle předpokladů vědců metan, uvolňovaný z přírodních trhlin oceánského dna, vytváří obrovské bubliny plynu, které pak expandují, geometricky se rozšiřují, vystoupí k hladině a tam se plyn rozptýlí do vzduchu.

Monaghan a May pomocí počítačové simulace zjišťovali, zda je tato teorie správná.

Na základě vědeckých principů hydrodynamiky počítačový program prověřil všechny proměnné, včetně rychlosti obří metanové bubliny, tlaku a hustoty plynu i okolní vody. Jak je vidět z počítačového modelu, jakákoliv loď v okolí výbuchu takové bubliny, okamžitě klesá na dno oceánu. Tyto obří plynové bubliny jsou také schopny zničit letící letadlo.

Vědci, aby potvrdili správnost svých výsledků, vybudovali velkou nádrž s vodou.

Pak začali vypouštět ze spodní části bubliny metanu na plovoucí modely lodí. Zjistili, že loď se potopí, když se pohybuje mezi středem a vnějším okrajem vyplouvající bubliny. Pokud se loď nachází v dostatečně velké vzdálenosti od okraje bubliny, nebo přímo nad ní, nehrozí jí nebezpečí. To může dobře vysvětlit některé případy, když v Bermudském trojúhelníku objevili lodě s mrtvou posádkou, na jejichž těle nebylo jediné škrábnutí. Mohli se ale udusit jedovatým plynem.

Avšak to, jak vypadá ve skutečnosti bublina metanu a jak se dostává na hladinu, zůstává záhadou. Ještě nikdo to neviděl, a pokud ano, tak to nepřežil.

Podle archivních údajů v Bermudském trojúhelníku za posledních 500 roků nedošlo k žádným velkým únikům plynu. Nebo prostě takové záznamy neexistují.

Zbytky ztraceného kontinentu Atlantidy a jejich technologie?

Existuje názor, že Bermudský trojúhelník je v místě ztraceného ostrova Atlantidy.

Podle Edgara Cayce (4) je zdrojem energie krystal, vysílající vlny z hlubin oceánů, což vede k narušení navigačních zařízení na lodích a v letadlech.

Zakřivení času

Portály, vedoucí do jiných dimenzí, mezery v prostoru a čase?

Podle některých zpráv zde během posledních 500 let se zde záhadně ztratilo 1000 lidí, a během posledního století se zde ztratilo 50 lodí a 20 letadel.

Pobřežní stráž říká, že existují důkazy o anomáliích v této oblasti, ale cesty v čase jsou prý fantazie.

Nicméně, nadšenci věří, že Bermudský trojúhelník je „modrá díra“ – pozůstatek červí díry, kterými mimozemšťané překračují mezihvězdný prostor, aby se dostali na Zemi.

Úmyslné útoky  

Tento důvod není podložen ničím kromě mnoha nehod na moři a ve vzduchu.

Například u ztráty letadel letky 19, není žádný důkaz nebo náznak, že letadla byla ztraceno kvůli cizímu napadení, není ani kdo by něco takového mohl provést vůči letadlům nejsilnější místní velmoci. Mnozí ale věří, že to může být příčinou zmizení dalších lodí a letadel. Patří mezi ně úmyslné útoky jako pirátství.

Geomagnetické pole

Podivná zmizení v Bermudském trojúhelníku provázely problémy spojené s navigací.

Proto geomagnetické pole může být skutečnou příčinou nehod.

Existuje teorie, že v této oblasti je magnetická anomálie a že trojúhelník je jedním ze dvou míst na světě, kde se srovnává severní a magnetický sever, což by mohlo vést ke změnám v navigačních přístrojích.

Změny v Golfského proudu

Golfský proud – to je jako řeka v oceánu, který začíná v Mexickém zálivu a protéká úžinou kolem Floridy do severního Atlantiku.

Tento proud má šířku 64 až 70 km.

Golfský proud může snadno posunout letadlo nebo loď z kursu, a v Bermudském trojúhelníku jsou místa s nejhlubším mořským dnem na světě – některé až 8534 m. Zbytky lodí tam nemáme šanci najít.

Počasí a velké vlny

Karibskoatlantické bouře vedou k nepředvídatelným změnám počasí v bermudského trojúhelníku. To by mohlo vést k dalšímu důvodu zmizení lodí a letadel.

Podle Normana Hooka, který pracuje u Lloydské námořní služby v Londýně, „Bermudský trojúhelník neexistuje.“ Říká, že všechny nehody jsou způsobeny počasím.

Jsou zde často pozorovány ničivé hurikány, stejně jako velmi velké vlny, které potápí lodě a poškozují ropné plošiny.

Nejnovější satelitní data zaznamenávají vlny o výšce až 25 m.

Lidská chyba

Dezorientace v prostoru a chyba v orientaci v přístrojích jsou relativně vzácné příčiny havárií, ale jde o nezanedbatelné procento v haváriích letadel.

Je faktem, že Bermudský trojúhelník je místo s hustou sítí dopravních spojů, což vede nutně ke zvýšenému počtu nehod a havárií.

Úplný výmysl  

Teorie Bermudského trojúhelníku je založená na předsudcích, které lidi drží ve střehu po několik staletí.

Spisovatelé převzali příběhy z mořských bajek a legend, a dokonce i záznamy Kryštofa Kolumba, že „v této oblasti lze pozorovat podivné tancující světla na obzoru“, „jazyky plamenů na nebi“ a „narušení navigačních přístrojů,“ a pokračují v rozvíjení tohoto mýtu.

Dnes se předpokládá, že Kolumbus viděl buď jen plameny ohňů lidí z kmene Taino, a plameny na obloze – to mohly být meteority padající na zem, které se dobře zrcadlily na mořské hladině. Chyby kompasu vznikly v důsledku nesprávných výpočtů pohybů hvězd.

Ačkoli záhady Bermudského trojúhelníku mají různá řešení, jeho jméno a tajemství stále existují.

 

Odkazy

(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_Gaddis
(2) http://en.wikipedia.org/wiki/Flight_19
(3) http://monash.edu/science/research/our-researchers/profile.html?sid=22&pid=6618
(4) https://cs.wikipedia.org/wiki/Edgar_Cayce