Tříprsté mumie z Peru

– mimozemšťané, mutanti nebo podvody?

Badatelé odhalili původ ostatků humanoidů, objevených někde v oblasti Nazca.

Obr. Rentgen mumií ukazuje prý jejich mimozemský původ…

Obr. manipulace s tělem mumie, nazvané Maria

Odborníkům, kteří přišli do Peru, ukázali šest mumií. Prý byly nalezeny místními rolníky v jedné jeskyni v horách, sousedících s proslulou náhorní planinou Nazca. Tato souvislost samozřejmě přispěla k tajemné atmosféře celého příběhu. I bez toho je celý příběh velmi podivný.

Všechno vypadalo divně: na rukou a nohou každé mumie byly tři nepřiměřeně dlouhé prsty. Jedna z nich, jménem Marie, je dospělá žena, ostatní – dívka jménem Wawita a čtyři další mumie představují jakési humanoidy o velikosti po 70 centimetrech.

Předběžná genetická analýza, která byla provedena v USA, ukázala: DNA mumií – dospělé ženy a dětské – je lidská. Což prý nesedí s jejich ne zcela lidským vzezřením. Na základě tak zjevného rozporu se zdálo, že mumie patřily přinejmenším mutantům. A nebo – dokonce i cizincům z vesmíru. Alespoň četné publikované články, které hovořily o nálezu, to psaly bez jakýchkoli rozpaků. Někteří je nazývali Reptiliány – tedy zástupci rasy inteligentních ještěrů. Navíc, bylo řečeno, že objekty oválného tvaru, zřetelné na rentgenovém snímku jedné z mumií, jsou vejce, které stvoření mělo snést, ale už nemělo čas…

Obr. Uvnitř humanoida – prý Reptiliána – jsou prý vejce

Autory takových hypotéz a argumentů nezarazilo, že malé mumie byly mužského pohlaví. To prokázaly předběžné genetické analýzy.

Peruánské mumie jsou od té doby velmi populární – internet je o nich plný zpráv.


Obr. Prsty Marie


Obr. Mumie Marie v tomografu

Jedni z prvních, kdo pochybovali o trojprstých peruánských mumiích, byli antropologové z „Antropogenez.ru“.

Stanislav Drobyševskij, kandidát biologických věd, odborný asistent antropologie na biologické fakultě Moskevské státní univerzity Lomonosova, zkoumal rentgen nohy Marie a viděl, že na noze jsou kloubní plochy pro všech pět metatarzálních kostí – ty, které jsou umístěny v přední části lidských prstů. Všiml si, že místa styku se třemi metatarzálními kostmi, místo zbývajících pěti, jsou rozmazané. A ne náhodou, ale proto, že do sebe nezapadají v nové verzi ani s tarzální kosti, ani mezi sebou navzájem.

„Artikulární facety na nártu jsou větší, než na metatarzálních kostech a vzdálenost mezi nimi je příliš velká,“ – potvrzuje Stanislav.

Obr. Stanislav Drobyševskij podrobně popsal, které kosti Marie odpovídají lidským.

Obr. Uspořádání lidské nohy

Závěr: noha se třemi prsty je falešná. A nemůže to být výsledek jakékoliv mutace.

Ke stejnému závěru dospěl Michael David, který pod nickem Dr. Troglodyte uvedl své argumenty na diskusní stránce GrahamHancock.com. Zde se také prezentují různé pseudovědecké senzace.

David si prohlížel rentgenový snímek nohy jedné z mumií. A viděl, že každý z jejích prstů obsahuje dva metakarpály. Což se běžně neděje a je to úplný anatomický a evoluční nesmysl.


Obr. Ruka jednoho z menších humanoidů.

Obr. V ruce humanoida je přebytek metakarpálních kostí…

Podle dr. Troglodyta je divné, že nikdo z těch, kdo viděl rentgenové snímky, si nevšiml, že místo falangů prstů jsou metakarpály. Nebo si toho nikdo nechtěl všimnout.

„To znamená, že je to podvod,“ říká Michael David.

Další názory, které došly ke stejnému závěru, jsou připomenuty v článcích (1) (2).

Co se stalo s její tváří?

Antropolog z Moskevské státní univerzity byl také zmatený tváří Marie. Jmenovitě jejími asymetrickými rysy. Žádné přirozené změny v mumii nemohou významně deformovat kosti lebky. Navíc „normální“ mumie mají zapadlé oči, ústa, která se zhroutila, chrupavka nosu se propadá. Ale u Marie je vše vypouklé. To není tvář, ale maska.

Obr. To není tvář mumie, tvrdí antropologové.

Na lebce viděl Stanislav Drobyševskij něco jako vodorovný šev. Uši se zdají být neviditelné, ale vědci věří, že existují. Ale jsou zamazané – pod ušima a lícními kostmi Marie jsou zřetelné stopy prstů.

Lebka byla zřetelně upravována.

Obr. Lebka Marie: Drobyševskij označil sporná místa

Další humanoidní mumie o výšce 70 cm jsou pojmenovány jako Albert, Josephina, EV a Victoria. Jsou vyrobeny z fragmentů kostí. To je, podle Stanislava Drobyševského, jasné každému, kdo se vyzná v čtení rentgenových snímků.

Antropolog naznačuje, že lebky malých mumií patří některým malým savcům, příčná „žebra“ jsou vytvořena trubkovitými kostmi ptáků.

Namísto kosti humeru – femorální s drážkovanými spodními konci, namísto předloktí – kostí humerusu, namísto stehenních kostí – velké holeně. Zápěstí je nejpravděpodobněji vyrobeno z navicular a sfénoidních kostí nohy. Část phalanxu je nasazena obráceně.

Některé kosti jsou přerušeny, takže jejich konce se nevejdou dohromady.

Obr. Další malé mumie

Závěr – „kostry“ nejsou funkční. Tedy – nejsou to mumie, ale hanebné padělky.

Účastníci devátého ročníku Světového kongresu pro výzkum mumií, který se uskutečnil loni právě v peruánské Limě, přijali dokument s názvem, který odráží podstatu problému: „Podvod s mimozemskými mumiemi“ (The Fraud of Extraterrestrial Mummies). (3) (4)

Dokument říká, že „mumie mimozemšťanů“ byly vyrobeny v naší době, ale ze skutečných starověkých pozůstatků dospělých, dětí a zvířat. Účastníci kongresu varují, že takové padělky diskreditují archeologickou vědu – především peruánskou – a vrhají stín na úspěchy amerických civilizací předkolumbovské éry, protože jakoby naznačují, že v průběhu historie do nich neustále zasahovali nějací mimozemšťané. Stále sílí hlasy, aby podvodníci byli přivedeni k trestní odpovědnosti – za vykrádání hrobů, za hanobení ostatků, za ohrožení celého kulturního dědictví Peru.

Obr. Vyšetření „mumií“

Mimochodem, skutečnost, že mumie jsou falešné, lze vysvětlit i zvláštními rozdíly ve stanovení jejich stáří. Jedno radiokarbonové datování tkanin Marie určilo 1700 let, druhé 1540 let.

Vědci odhadli věk Wawity na 670 letech a kus látky, do kterého byla zabalena, se ukázal starý 1150 let…

Rozptyl věku malých mumií je dokonce v tisíciletích. Jedna analýza ukázala, že jsou staré 6420 let, druhé 3380 let.

I když metoda radiokarbonového datování není naprosto přesná, běžný rozptyl nepřesahuje 120 let. Tak velký rozdíl však ukazuje jen jedno – stavebním materiálem podvodu byly různé nálezy z vykradených hrobů, rozdílného stáří.

Tím by mohl být tento peruánský epos ukončen.

Jde od počátku o podvod.

Obr. „Marie“ v představách nadšenců

Odkazy

(1) Stěhule, T.: Peru: mimozemská mumie je jen nástrojem podvodu. tom-stehule.com, 24.6.2017. Internet: http://tom-stehule.com/2017/06/24/peru-mimozemska-mumie-je-jen-nastrojem-podvodu/
(2) Stěhule, T.: Podvod, který ohrožuje kulturní dědictví Peru. tom-stehule.com, 26.8.2017. Internet: http://tom-stehule.com/2017/08/26/podvod-ktery-ohrozuje-kulturni-dedictvi-peru/
(3) 9th World Congress on Mummy Studies. Internet: http://www.centromallqui.pe/mummycongress/
(4) PRONUNCIAMIENTO DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA
RESPECTO DEL FRAUDE DE LAS MOMIAS EXTRATERRESTRES. World Committee on Mummy Studies. Facebook, 8.7.2017. Internet: https://www.facebook.com/wcoms/posts/804089006431344:0

Čtěte více: