První falešná fotografie UFO byla vytvořena přesně před 110 lety…

V roce 1897 noviny fotografie ještě neotiskovaly.

A tak Chicago Times Herald publikoval obrázek, vytvořený podle snímků Mac Kenna.
Mystifikátoři a vtipálci působili v každých dobách. Nejprve vyprávěli bajky, smyšlenky a poté začali předvádět obrázky. S rozvojem fotografie se jim otevřelo nesmírné pole působnosti.

Člověk je takový, že každý nejasný obraz „dotváří“ svým mozkem v závislosti od svých zkušeností a představ dané doby. Na konci 19. století lidé viděli na nebi „vzdušné koráby“, a dávali jim ve svých představách technické detaily své doby – kola, křídla, komíny.

A to se nemohlo neodrazit na jedné z největších mystifikacích uplynulé historie UFO – první fotografii UFO na světě.

Zkratka UFO ještě neexistovala, a většina obyvatel USA, kde se tato historie odehrála, netušila, že by mohly někdy existovat létající stroje.

Dodnes není jasné, čím byla vyvolána taková masová psychóza, která tehdy vznikla.

„Koráby“ nad Illinois

V dubnu 1897 vlna pozorování UFO zachvátila stát Illinois. Jedny noviny popsala „koráb“ takto:

„Někdy se zdálo, že byl ve výšce více jak 150 – 200 m nad zemí, a zářivé měsíční světlo zřetelně obkreslovalo jeho siluetu na pozadí jasného nebe. Lidé, kteří to viděli, popisovali koráb jako dlouhý, tenký, připomínající doutník, vytvořený ze světlého kovu, možná hliníku.“

Šťastlivec Mac-Kenna

11. dubna jakýsi Walter Mac-Kenna z Rodgers Park, řečeného Chicago, vyvěsil na stěně svého obchodu snímky „vzdušného korábu“. Brzy poskytl novinám „Chicago Times Herald“ rozhovor přímo ve svém obchodě na Grinlife Avenue: „Několik dní jsem četl o vzdušných korábech, a smál jsem se těmto bajkám a myslel jsem si, že je to všechno nesmysl.

Dnes jsem vstal kolem 5.30 ráno, abych udělal svou obyčejnou práci – převzít noviny z Chicago… A tehdy jsem uviděl na nebi jakýsi podivný předmět, přilétající od jihu.

Podobal se velkému doutníku. Když se přibližoval, uviděl jsem, že to ovšemže není vzdušný doutník. Pochopil jsem, že to je ten vzdušný koráb, o kterém se tak mnoho mluví. Můj syn nedávno vyhrál fotoaparát v soutěži, kdo získá nejvíce předplatitelů novin. Nebe bylo jasné, podmínky k fotografování byly příznivé. Fotografická deska byla založena. Běžel jsem na roh naší ulice a Market Street, a udělal jsem první snímek. S Georgem Owerockem, který také viděl koráb, jsem běžel po železničních kolejích a během několika minut jsem udělal druhý snímek. E Osborn a William Hudless také viděli vzdušný koráb…

Zřetelně jsem viděl siluetu člověka na palubě. Řídil jakýmsi volantem či jakýmsi zařízením, řídícím kurs korábu. Nakolik jsem mohl vidět, toto podivné zařízení letělo ve výšce 200 m nad zemí… Myslím, a čas dokáže, že to není falzifikát. Žiju zde vcelku dlouho, než abych chtěl ohlupovat lidi. Není mým přáním se proslavit…“

Experti : „Snímek je pravý!“

Malíř „Chicago Times Herald“, který vytvořil obrázek podle fotografie Mac-Kenna, uvěřil, že to není mystifikace: „Snímek je pravý, je to velkolepá práce, jinak by se nepodařilo vytvořit tak dokonalý snímek. Jeho barvy nemohly být jiné, než jak byly vyfotografovány při vytvoření snímku.“

Rytec vyleptal kyselinou jeden snímek, a dokázal, že nebyl retušován poté, co byl sňat z negativu: „Je to výslovně snímek objektu, nacházejícího se ve vzduchu. Bylo by možné nanést vyobrazení na negativ, a pak z něj vytvořit snímek, ale tehdy by bylo vidět bílé linie na okrajích, kde by při retuši odpadla emulze. A zde nic takového není. Nedomnívám se, že by byl snímek falešný.“

Při prohlédnutí negativu byli i reportéři přesvědčeni, že na něm není žádných stop po retuši. Mac-Kenna a jeho přítel Owerock se stali na jistý čas nejpopulárnějšími lidmi v USA.

K odhalení přispěla Armáda Spásy

Tak jako všem mystifikacím, i této nebylo souzeno dlouhé trvání. Dva dny na to, 13. dubna 1897, železniční signalizátor William Hudless nevydržel výčitky svědomí a ke všemu se přiznal.

Viděl, jak Mac-Kenna i Owerock ráno přišli na stanici s fotoaparátem a podezřelým balíkem. Zaujalo ho to a tak dával pozor, co budou dělat. A vtipálci vybalili z balíku „vzdušný koráb“, o délce asi 1,2 m, vytvořený z barevné plachtoviny. Na kraji zastávky na stožárech vedlo telegrafní vedení. Mac-Kenna a Owerock na ně pověsili dvě tenké nitě, přivázané ke „korábu“ a vytáhli ho nahoru. Mac-Kenna poodešel na výhodné místo a vytvořil znamenité snímky.

„Nemluvte o tom několik dní,“ poprosil ho Mac-Kenna. „A my se výborně pobavíme.“

Za několik týdnů po této události Hudless vstoupil do Armády Spásy, přičemž se zavázal, že nebude používat tabák, alkohol a také nadávat a lhát. Nejprve si myslel, že mlčení nemusí být nutně rovnocenné lži. Ale pak na shromáždění ostatním všechno vypověděl a litoval, že podpořil historii s „vzdušným korábem“, která se už rozšířila po celé zemi.

Michail Gerštejn (Předseda ufologické komise při Ruské geografické společnosti, Komsomolská Pravda, duben 2007)