Apoštol Pavel objeven v Římě?

Výsledky radiouhlíkové analýzy naznačují, že nalezené pozůstatky patří člověku žijícímu v 1 nebo 2 století…
Vatikán více než jeden rok držel v tajnosti výsledky studie antického sarkofágu. Byl objeven před 6 lety během vykopávek římské baziliky San Paolo fuori le mura (za městskými hradbami). Na kameni je vyryt nápis v latině: Pavel, apoštol – mučedník.

Aby byla ověřena pravost nálezů, Vatikán zahájil skrytý výzkum. Výsledky byly oznámeny papeži právě během svátku Petra a Pavla – 28. června. Je zajímavé, že s výsledky zkoumání byly oznámeny nejen na tento svátek, ale zřejmě i stanovení celého roku 2009 na Rok Sv. Pavla počítalo s tímto odhalením.

Benedikt XVI. uvedl, že „do sarkofágu, který nikdy předtím po celá staletí nebyl otevřen, byl zhotoven otvor pro zavedení sondy, kterou byly odebrány vzorky drahocenných tkanin purpurové a modré barvy, destička z čistého zlata, části kadidla, a také úlomky lidských kostí.“

Výsledky radiouhlíkové analýzy naznačují, že lidské pozůstatky patřily osobě žijící v 1 – 2 století našeho letopočtu. „Zdá se, že to jednomyslně a nezpochybnitelně potvrzuje tradici, která hovoří o ostatcích apoštola Pavla,“ shrnul výsledky papež.

Jak je uvedeno ve zprávě Vatikánské tiskové kanceláři, výzkum „apoštolského“ sarkofágu nekončí: „Ještě máme před sebou dlouhou a obtížnou práci.“

Odborníci se shodují, že dalším krokem bude otevření sarkofágu, který by umožnil církvi předložit světu novou svatou relikvii.

V roce 2001 se němečtí odborníci pokusili rekonstruovat obličej apoštola Pavla. Prostudovali řadu historických dokumentů a textů shromážděných teology a životopiscem svatého Pavla Michaelem Hesemannem z Düsseldorfu. Z nich soustředili údaje o věku Pavla, popis jeho vzhledu z 2. století, atd. Na základě toho vytvořili počítačový portrét. (obr. 3)

Obr. 1 – Apoštol Pavel z rukopisu Povolání apoštola Pavla z počátku 9. století (Württembergská knihovna, Stuttgart, NV II, 54). Jeden z prvních obrazů Pavla v evropském umění.


Obr. 2 – Tak vypadá oltář římské baziliky San Paolo, kde se nalezl sarkofág s pozůstatky apoštola Pavla. (REUTERS)


Obr. 3 – Počítačová rekonstrukce podoby sv. Pavla