Bájné slovanské město?

Zeměpisný a cestopisný měsíčník „Lidé a země“, ve svém 6. čísle 2012 uveřejnil zajímavý článek Petra Lukeše pod názvem „Kde ležela slovanská Atlantida“.

Pojednává o velkém a bohatém městě Slovanů, které nazývá Vineta a mělo být v oblasti dnešního štětínského zálivu.

Potíž je zřejmě v tom, že místo, kde toto město údajně leželo, se stalo předmětem aspirací několika měst.

Tak se udává např. město Barth, ležící 20 kilometrů jižně od Stralsundu, ale též oblast dnešního města Koserow, nebo rybářské vesničky Damerov, ale rovněž např. Wolina na polské straně Štětínského zálivu.

Každé z míst má argumenty pro, ale i některé skutečnosti, např. kamenné zbytky osídlení většího rozsahu na mořském dnu, nebo sloup staroslovanského boha Svantovíta, a to hned na dvou odlišných lokalitách.

Jsou i někdejší kronikáři, zmiňující se o tomto městě, které mělo být spláchnuto mořskými vlnami. Město Barth má prý jako jediné patentováno název „Vinetastadt“ a v centru Barthu existuje i „Vineta Museum“. Město mělo být obýváno Slovany společně s jinými národy, např. Řeky a Sasy.

Co k uvedenému dodat? Slovanské osídlení těchto oblastí je nesporné. Dávná historie překryla mnohé, ale přitažlivost těchto míst pro zájemce o slovanskou minulost je nesporná, a to nejen turisticky! –da-

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *