Jaká byla nejponižující porážka Napoleona?

Každý ví, že porážka u Waterloo byla hrozná, ale málokdo ví, že nebyla nejhanebnější.
V roce 1807, po uzavření smlouvy Tilsit (1), byl Napoleon v dobré náladě a rozhodl se vše oslavit lovem králíků.

Celá akce byla organizována Luis Alexandre Berthierem (2), který měl touhu zapůsobit na Napoleona.

Koupil tisíce králíků, aby zajistil, že se císařský dvůr bude bavit dlouhou dobu. Problém byl v tom, že koupení králíci byli domácí, a když byli puštěni, mysleli si, že budou krmeni. Takže místo toho, aby se rozutekli na všechny strany, všichni běželi k malému člověku, který jim připomínal jejich pána, jenž je krmil.

Když Napoleon viděl takové množství králíků, jak běží k němu, utekl před nimi do svého kočáru…

Odkazy

(1) http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&s_lang=2&id_desc=100238
(2) http://cs.wikipedia.org/wiki/Louis_Berthier