Jak Horský pupek odhalil své tajemství

Vykopávky v tureckém Göbekli Tepe (1) se staly opravdovou senzací.

Zdejší starověké kultovní stavby se podobají památkám z Velikonočního ostrova nebo britského Stonehenge.

Objevit tyto památky se podařilo díky nadšení archeologa Klause Schmidta (2), německé obdoby filmového Indiana Jonese.

Jak je známo, legendární archeolog Heinrich Schliemann kdysi navrhl, že bájná Trója by mohla být na kopci Hissarlik v Malé Asii. Chrámový komplex Göbekli Tepe, který se nachází na náhorní planině na jihovýchodě Turecka, byl odkryt dávno před Schmidtem, ale nikdo na světě netušil, co tento „Horský pupek“, jak lze jméno Göbekli Tepe přeložit, ve skutečnosti skrývá.

Na počátku 60. let minulého století, americký archeolog Peter Benedict naznačil, že pod tímto kopcem je muslimský hřbitov z byzantské éry. Jak je známo, na vykopávky takových památek je uloženo tabu a Göbekli Tepe čekal na průzkum dlouhých třicet let.

Teprve v roce 1994 zde začali provádět výkopy spolupracovníci istanbulské pobočky německého archeologického institutu (Deutsche Institut Archäologische – DAI) (3), ve spolupráci s Muzeem Şanlıurfa, pod vedením archeologa Klause Schmidta z Berlína. K památné události došlo teprve po objevení úlomků nějakých sloupků. Jeden pohled na úlomky Schmidtovi stačil na pochopení jedinečnosti tohoto místa. Ale muselo dojít k důkladnému prověření všech nálezů.

Nejprve byly objeveny více než čtyři desítky kamenných pilířů, sloupů, zhotovených z vápencových balvanů, pocházejících z lomu, vzdálenému asi kilometr od kopce. V tomto lomu byl objeven i nedokončený obelisk, který, pokud by byl hotový, vážil by asi 50 tun. Skoro jako v biblickém Jerichu, nevysoké kruhové kamenné stěny o průměru od 8 do 20 metrů, obklopovaly obrovské monolity ve tvaru T, vysokých až pět metrů, hmotných až do 20 tun, navíc se stopami vytesaných basreliéfů.

Na některých si lze prohlédnout obrazy ptáků, gazel, býka, hadů a hlavy lišek. Je tam dokonce i obraz pavouka a na pozorovatele se mračí tupá tlama divočáka.

Pokud tedy máme srovnat Jericho ke Göbekli Tepe, pak je to jako prapravnuk ke svému prapradědovi.

Je velmi zvláštní, že obrázky ptáků na stélách v Göbekli Tepe se velmi podobají obrazům na skalách Velikonočního ostrova. Takže kromě časové vzdálenosti, zde je také „velká vzdálenost“ – a sice geografická.

Tyto nálezy ukázaly, že kopec nevznikl přirozenou cestou, ale za pomoci lidských rukou. Ale k čemu?

Absolvent univerzity v Heidelbergu Klaus Schmidt se ukázal být spíše následovníkem legendárního dobrodruha Indiana Jonese, než suchým akademickým pedantem s klasickým přístupem k archeologickým otázkám.

Schmidt označil za pravlast prvních zemědělských komunit náhorní planinu v syrské poušti, na severním okraji „úrodného půlměsíce“, což je oblast na Středním východě, kde je v zimních měsících zvýšené množství srážek.

Tureckou obdobu britského Stonehenge nemohly stavět početně malé a rozptýlené kmeny lovců a sběračů. Museli již žít usedlým způsobem života. Srovnávat Göbekli Tepe s britským Stonehenge se stalo velice módním, ale nelze zapomínat na to, že megality v Anatolii jsou o 6000 let starší.

Berlínský archeolog zjistil, že chrám Göbekli Tepe jsou nejstarší církevní stavby, jejichž stavba začala v mezolitu, asi před 11500 lety, a pokračovala několik tisíc let.

V roce 2007 v mnichovském nakladatelství Beck-Schmidt Verlag vyšla kniha „Postavili první chrám. Tajemné relikvie lovců z doby kamenné.“ (Sie die ersten Bauten Tempel. Das rätselhafte Heiligtum der Steinzeitjäger), která se okamžitě stala bestsellerem a byla přeložena do několika jazyků. (4)

Profesor Klaus Schmidt, který představil světu první náboženský chrám na Zemi, se utopil 20.července 2014 při koupání v obci Ückeritz, v Meklenbursku – Předním Pomořansku. Jak uvádí policie, archeolog zemřel v důsledku zdravotních problémů, které vedly k nešťastné nehodě.

Odkazy

(1) http://cs.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6bekli_Tepe
(2) http://en.wikipedia.org/wiki/Klaus_Schmidt_%28archaeologist%29
(3) http://www.dainst.org/
(4) http://www.amazon.de/bauten-ersten-Tempel-Steinzeitj%C3%A4ger-arch%C3%A4ologische/dp/3406535003