Přišli bohové ze Síria na Zem třikrát? (5)

Dvě starověké civilizace a africký kmen byl záhadně spojen s nejjasnější hvězdou

Záhadný svátek Sigi

Námitky o kontaminaci dogonských znalostí misionáři jsou problematické. Je těžké uvěřit, že misionáři, kteří jsou povoláni šířit křesťanskou víru mezi africké divochy, je najednou učí o astronomii a negramotní Dogoni se to učí důkladně nazpaměť.

Je také fakt, že o složitém systému Siria věděli nejen v Africe. Jméno boha Tištria, který zosobňoval u starých Íránců Sirius, pochází z indoevropského termínu, který znamená „tři hvězdy“.

Se Siriem je spojen národní svátek Dogonu Sigi. Je na počest jejich předka Nommo, který přiletěl na Zemi z této hvězdy.

Obřady Sigi jsou prováděny dogonskými kněžími každých 60 let, což souvisí s oběžnou dobou Siria B kolem Síria A, který podle Dogonů i moderní vědy, je kolem 50 let.

Příčina nesouladu těchto dvou čísel výzkumníci nejsou schopni vysvětlit.

Ale badatelé jsou přesvědčeni o tom, že podle Dogonů mají oba cykly – nebeský a pozemský – smysluplný vztah.

V podstatě každý Dogon se může zúčastnit tohoto svátku jen jednou v životě. Jsou to jeho jedinečné „nebeské“ narozeniny.

Během každého obřadu Sigi je vytvořen obrovský „Kanaga“ – dřevěná maska ptáka, která je poté uložena na zvláštním místě.

Podle počtu masek začaly oslavy Sigi asi v době 1300 př.n.l. Podle jiných zdrojů dokonce i dřív.

Znamenalo by to, že astronomické znalosti Dogonů by mohly být opravdu velmi staré…