Na planinu Nazca někdo namaloval figury člověka

Japonští vědci našli nový obraz na slavné peruánské planině
Japonští vědci z univerzity v Yamagata studovali satelitní snímky Jižní Ameriky. K svému překvapení objevili na planině Nazca dosud neznámé obrazce – geoglyfy.

„Obrazce jsou dva,“ řekl vedoucí výzkumu profesor Masato Sakai. „Jejich tvar připomíná lidské postavy s velkými obličeji. To je velmi neobvyklé, protože na planině Nazca jsou humanoidní geoglyfy jen ojedinělé.“

Až dosud bylo na slavné peruánské planině nalezeno asi 700 geometrických tvarů. Jsou to hlavně trojúhelníky a lichoběžníky a asi 100 spirál.

A jen velmi málo obrazů zvířat, ptáků, ryb, hmyzu, pavouků – jen něco málo přes třicet obrazců. A náhle – člověk!

Vedle jedné postavy je kulatý předmět, připomínající kouli nebo míč. A od hlavy pravé figury se do stran rozbíhá něco, jako paprsky nebo antény. Ale i hlava jakoby byla oddělena od těla. A z jedné ruky jako by šlehal blesk.

Ale co překvapilo badatele – objevené figury jsou mnohem menší než ostatní – celkem 14 a 12 metrů. Pro srovnání: slavný kolibřík má délku 50 m, pavouk – 46, kondor – 120m, a ještěrka – 188m. Proč dávní „umělci“ vybrali právě takové rozměry? Co tím chtěli naznačit?

„Možná, že tyto figury nejsou jediné lidské,“ říká profesor Sakai. „V lednu 2011 jsme v jižní části náhorní plošiny našli geoglyf – portrét – obličej s očima, ústy a ušima. Délka obrázku je 4 m a šířka 3 metry. Nicméně, obraz je docela rozmazaný. Je možné, že z nějakého důvodu nebyl dokončen. Proč bylo vůbec k tvorbě tváře přistoupeno, není jasné.“

Obrazce na slavné planině v Peru byly objeveny náhodou v roce 1927 z letadla.

Vznikly asi v polovině 1. tisíciletí před naším letopočtem, a jejich vznik je přičítán místnímu indiánskému kmeni stejného jména – Nazca.

Tím však veškerá shoda mezi vědci na tuto otázku končí. Pokud jde o význam těchto obrazců, není shoda v ničem. Někteří zvažují, že jde o obří observatoř, jiní, že jde o prehistorický kosmodrom. Jenže vysoce složitý účel obrazců naráží na velmi primitivní způsob vytvoření – na povrchu náhorní plošiny jsou vyryty drážky v písku a odstraněné kameny. Ty mají hloubku od 10 do 30 cm a jsou poměrně mělké. Zničil by je i jediný průjezd auta. Proto je také přístup na planinu zakázán a povolen jen vědcům. Obdivovat obrazce mohou turisté jen z letadla.