Záhadné obrazce Blízkého Východu

Tisíce obrovských starověkých staveb z kamene jsou dobře viditelné ze vzduchu.
Jejich stáří se odhaduje na tisíce let a jejich účel zůstává neznámý. Tyto záhadné tvary kol a rovné linie se táhnou od Sýrie až po Saúdskou Arábii. Někteří badatelé tuto oblast nazývají blízkovýchodní verzí linií Nazca.

Teprve nedávno se archeologům podařilo s pomocí satelitních snímků prozkoumat tuto oblast podrobněji.

Od spuštění služby Google Earth v roce 2005 začali archeologové veřejně využívat satelitní snímky, zejména od roku 2007, kdy byly postupně přidávány snímky s vysokým rozlišením. Díky tomu je nyní v některých arabských zemích – zejména v Jordánsku, Sýrii a Libanonu – rozlišení dostupných snímků obecně dostatečně vysoké pro provádění spolehlivých plošných archeologických průzkumů.

Na lokalitě Šuvaj-mas jižně od Hajilu v Saúdské Arábii, která není zmíněna ani ve vydání Cambridge Illustrated History of Prehistoric Art z roku 1998, se nachází jedna ze čtyř nejlepších sbírek starověkého skalního umění na světě. Najdeme zde četné starověké kamenné draky, mohyly a chvosty.

Obr. 1 Arabský poloostrov: Tmavé čáry jsou zbytky kamenných zdí, které jsou na zemi sotva viditelné.

Obr. 2 V oblasti Harrat Chajbar v Saúdské Arábii však mají „draci“ zcela jiné tvary – především „čtvercová kapsa“ a „ostnatý šíp“ – a na nízkých stěnách mnoha z nich jsou patrné rovné linie, což vyvolává nové otázky pro archeology.

Některé z těchto nízkých kamenných zdí – mnohé z nich archeologové uvnitř Saúdské Arábie již dlouho znají – jsou nově viditelné z jakéhokoli počítače na světě. Snímky ve vysokém rozlišení odhalují ohromně zachovalé důkazy o rozsáhlé lidské činnosti v dávné minulosti.

Obr. 3 V oblasti Al-Hajit mají obrazce ve tvaru klíčových dírek a jakýchsi přívěsků různou velikost – od několika metrů až po desítky metrů. Často se nacházejí uspořádané podél „alejí“, které jsou pro stavitele moderních dálnic neviditelné.

Obr.4 Kdo a za jakým účelem tyto struktury vytvořil?


Obr.5 Když ve dvacátých letech minulého století přelétali piloti britského královského letectva nad severní Harrat Harrah, byli ohromeni množstvím a rozmanitostí archeologických pozůstatků viditelných v této drsné, řídce osídlené krajině.

V Jordánsku jsou podobné stavby viditelné i ze vzduchu. Beduíni říkají, že tyto stavby a zdi jsou „dílem starých lidí“.

Ve vyprahlé pouštní krajině, stovky kilometrů od jakéhokoli místa, se nacházejí tisíce a tisíce důmyslných kamenných kol, která měří na šířku až 70 metrů a jsou viditelná pouze z oblohy.

Letec Percy Maitland zdokumentoval přítomnost těchto záhadných staveb v článku pro archeologický časopis Antiquity v roce 1927. zůstávaly do značné míry utajeny až do 70. let 20. století, kdy je při studiu starých průzkumných fotografií z Jordánska spatřil ve velkém množství Dr. David Kennedy, nyní profesor klasiky a starověké historie na Západoaustralské univerzitě. Od poloviny 90. let vedl Dr. Kennedy projekt leteckých fotografií zaměřený na dokumentaci jordánských archeologických nalezišť. „Tyto stavby jsou z velké části neznámé,“ řekl. „Často není žádná z těchto staveb ze země vidět. Nebo vidíte jen změť balvanů, které nedávají žádný smysl. Ale když vyjedete nahoru na malou vzdálenost, jsou mimořádné.“

Obr.6 Obří kamenné stavby tvoří tvary kol s paprsky, které se často rozbíhají dovnitř. Zde shluk kol v oáze Azrak. Credit: David D. Boyer APAAME_20080925_DDB-0237

Obr.7 Detailní záběr jednoho z tajemných kruhů. Kredit: David D. Boyer APAAME_20080925_DDB-0257

Obr.8 Tato kresba odhaluje různé tvary, které tyto struktury mohou mít. Kredit: Stafford Smith

Stáří kamenných kruhů není známo. Jsou staré nejméně 2000 let, ale mohly být postaveny až před 9000 lety.

Ve srovnání s kresbami Nazca v peruánské poušti – které pocházejí již z roku 400 n.l., jejich počet se počítá na stovky a jejich maximální šířka je asi 270 metrů – jsou obrazce na Blízkém východě početnější, větší a mnohem starší.

„Tato sopečná lávová pole jsou tím posledním místem, kde byste podobné struktury očekávali,“ řekl doktor Kennedy. „Zdejší krajina není pohostinná. Vypadá bezútěšně a pustě. Jsou tak neobvyklé.“

V Jordánsku bylo nalezeno nejméně 3 000 struktur a nedávný výzkum doktora Kennedyho zdokumentoval téměř 2 000 struktur v Saúdské Arábii.

Jak je vidět, v různých regionech existuje obrovské množství, rozmanitost a formy postav. Bohužel stále existuje mnoho nezodpovězených otázek. Nevíme, proč byly postaveny. Nevíme ani, kdy byly postaveny a kým…