Pomohli Alexandrovi v bitvě mimozemšťané?

Příběh o incidentu s UFO během válečného tažení Alexandra Velikého, se opakovaně objevuje v různých knihách a článcích.

Existují dvě verze tohoto příběhu a ani jedna neposkytuje odkazy na historické zdroje.

Podle první šlo o dva objekty, které se opakovaně ponořovaly do vody u jeho armády, dokud váleční sloni, muži a ostatní nezpanikařili a odmítli přejít řeku, kde se incident odehrával. Šlo prý o velké zářící stříbrné štíty, plivající oheň kolem svých okrajů, které přišly z nebes a tam se také navrátily.

Podle druhé verze pět záhadných „létajících štítů” v trojúhelníkovité formaci, zaútočily na hradby Alexandrem obléhaného města Týrosu, pobořily je a Alexandr město roku 332 př. n.l. dobyl.

Tato verze byla poprvé publikována v roce 1966 Albertem Fenoglio v italské ufologické publikaci „Clypeus“ (číslo 9, 1. ročník 1966) v článku nazvaném “Cronoistoria su oggetti volanti del passato – Apunti per una clipeostoria” (Chronologická historie létajících objektů v minulosti – Poznámky o historických štítech) a necituje žádné historické zdroje.

Od té doby byla mnohokrát publikována. Raymond Drake ve své knize z roku 1967 „Gods and Spacemen in Greece and Rome“ říká, že Fenoglio založil svou verzi na historikovi 19. století Johannu Gustavu Droysenu.

Pátrání badatelů po původním zdroji této informace selhaly – žádný historik se o něčem takovém nezmiňuje.

Fenoglio zřejmě špatně pochopil zprávu historika Quintus Curtius Rufuse o tom, že Týrosané rozžhavili své bronzové štíty doběla a vrhali je na obléhatele. Je také možné, že jej popletl název elitní jednotky Alexandrovy armády známé jako Hypaspists, jež si změnila své jméno na začátku dobývání Indie na Argyraspides, což znamená “stříbrné štíty”.

Je také možné, že zprávu úmyslně překroutil a vymyslel.

Podle :