Kameny z Icy (2)

Dr. Javier Cabrera Darquea (1924-2001) shromáždil velké množství kamenů s rytinami v městě Ica, asi 300 km severozápadně od peruánského hlavního města Lima.

První takový kámen se k němu dostal jako dárek k narozeninám v roce 1966 od místních zemědělců. Rytina – údajně obraz vyhynulých druhů ryb – ho zaujala a začal se doptávat na další. Nové kameny se objevily a on je začal vykupovat a sbírat. Postupně nashromáždil kolem 20.000 kamenů, od velikosti několika centimetrů až po víc než půl metru, a zřídil Museo de Piedras Grabadas (Muzeum kamenů s rytinami) v Ica.

Obr. Dr. Javier Cabrera Darquea (1924-2001)

Po rozhovoru s místními obyvateli prohlašoval, že vesničané objevili mnohem více kamenů ukrytých v jeskyni u pobřežních hor, kde je nejméně 100.000 a více kamenů. Nikdy však nesdělil umístění jeskyně archeologům, kteří by mohli posoudit, o jaké kameny jde. Poté, co udělal svůj objev, doktor uzavřel svou lékařskou praxi v Limě a otevřel své soukromé muzeum, zasvěcené nejstarší kultuře v Peru jako technologicky vyspělé civilizace, pocházející z planety v souhvězdí Plejád, existující před milióny let.

Plejády se staly oblíbeným místem pro původ mimozemských civilizací a zdrojem channelingových zpráv, proudících do komunity zastánců hnutí New Age.

Je otázka, jak se milión let stará civilizace setkala s dinosaury, kteří vyhynuli nejméně před šedesáti miliony lety.

Obr. 2 Typický kámen z Ica – lidé používají dalekohled z 18. století

Většina kamenů má velikost pěsti. Je to šedý andezit, s granitovou semi-krystalickou matricí. Je to těžký kámen, do kterého je obtížné dělat rytiny, ale obrázky jsou ryté přes oxidovaný povrch. Kameny s rytinami byly poprvé zaznamenány v tomto regionu jezuitským misionářem Padre Simónem, který doprovázel Pizarra při vpádu do Peru v roce 1525 a některé vzorky byly odeslány do Španělska v roce 1562.

Kameny s rytinami, shromážděné Cabrerou ukazují údajně velmi překvapivé obrazy. Lékařské postupy, používání dalekohledů a hlavně překvapivě lidi v kontaktu s dinosaury, včetně brontosaurů, stegosaurů, tyrannosaurů a pterodaktylů. Bohužel obrázky jsou vysoce stylizované a je zvláštní, že Dr. Cabrera nikdy neuvedl, jaké druhy ryb byly na prvním kameni, o kterém tvrdil, že se jedná o vyhynulé druhy a jak na to vůbec přišel.

Zemědělec, který dal Cabrerovi první kámen byl následně zatčen za prodej kamenů pro turisty. Na svou obranu říkal, že je ve skutečnosti našel v jakési jeskyni. O té zřejmě mluvil i Dr. Cabrera. Místní lidé ale od té doby prodávají tyto kameny s rytinami ve velkém, počtu. Cabrera tvrdil, že vysoký počet kamenů je zárukou jejich pravosti. Sám jich shromáždil asi 20.000 ve své sbírce, a místní obyvatelé jich stejný počet prodali turistům z asi 50,000 dosud nalezených kamenů, zatímco jakási tajemná jeskyně jich obsahuje dalších 100.000…

Obr. 3 Jízda na Pteranodonu ve starověkém Peru?

Je možné, že některé kameny byly skutečně pozůstatky prekolumbijské peruánské kultury. Bohužel, přístup dr. Cabrerry k nálezům, tedy hlavně jejich překotný výkup, způsobil jejich inflaci a vznik padělků.

Řada rytin je natolik stylizována, že je obtížné přesně zjistit, co je znázorněno. Některé z rytin jsou bizarní, jako jízda člověka na Pteranodonu, druhu ptakoještěra. Jisté je, že kameny jsou produktem člověka dvacátého století, schopného mystifikátora, ale nikoli výtvorem lidí, kteří viděli žijící dinosaury.