Ježíš Kristus – otec dvou dětí?

Duchovní vedli dlouhé diskuse o tom, zda Ježíš Kristus byl panic, nebo dokonce i homosexuál, když se vyhýbal, jak svědčí někteří z apoštolů, ženám, nebo je i tělesně miloval.

Nyní je prý prokázáno, že Mesiáš byl ženatý s Máří Magdalénou, prostitutkou, a měl s ní dva syny. Tato data jsou založena na rukopisu, psaném v aramejštině.

Debata o vztahu Ježíše Krista a Máří Magdaleny vypukla po vydání knihy „Ztracená evangelia“ (Lost Gospel). (1) Její autoři, profesor Barrie Wilson (2) a spisovatel, filmař Simcha Jacobovici (3) tvrdí, že Ježíš Kristus nejen že se oženil s Máří Magdalénou, ale měli dokonce i dvě děti.

To vše je založeno na rukopisu ze sedmdesátých let VI. století, napsaném v aramejštině. Byl původně uložen v knihovně kláštera sv. Macaria Egyptského, a v roce 1847 byl levně odprodán do Velké Británie.

Rukopis, známý v Britském Museu jako „Církevní dějiny Zachariáše rétora“, (Ecclesiastical History of Zacharias Rhetor), byl v posledních létech několik měsíců pečlivě překládán a dospělo se k závěru, že Ježíš byl ženatý a měl děti.

„Ztracené evagelium“ není první kniha, která říká, že se Ježíš Kristus oženil s Máří Magdalenou.

Takových zdrojů je celá řada. Známé jsou především díky beletristickým pracím. Nejznámější z posledních let lze uvést „Poslední pokušení Ježíše Krista“, řeckého spisovatele Nikose Kazantzakise (4) a „Šifra mistra Leonarda“ Dana Browna (5) z USA. Totéž najdeme i v mezinárodním bestselleru „Svatá krev a svatý Gral“ (The Holy Blood and the Holy Grail), napsaný a publikovaný ve Velké Británii (6) autory Michael Baigent, Richard Leigh a Henry Lincoln, v roce 1982.

Komentátoři amerického Washington Post a britského Daily Mail se domnívají, že autoři „Ztraceného evangelia“, srovnávají Ježíše Krista a Pannu Marii, nebo je obrazně nazývají Joseph a Asenath – což jsou postavy Starého zákona, uvedené v knize „Genessis“. Podle jednoho z autorů studie, Máří Magdaléna není jen manželka Vykupitele, ale také „bohyně“, stejně jako „vykupitelka.“

Mezi kritiky této nové hypotézy stoji religionista Mark Goodacre z Duke University (7), který v rozhovoru pro ABC News řekl, že „není žádný důkaz v textu, že Ježíš Kristus byl ženatý s Máří Magdalenou a je ještě méně důkazů, že by měli děti.“ (8)

Zachovaný text na papyru, bohužel, není zcela jasný. Čitelných je pouze několik fragmentů. Viz překlady:

„… Já ne. Moje matka mi dala živ[ot] …“
„Učedníci řekli Ježíšovi: …“
„popíráme. Marie si to zaslouží.“ (Nebo „odmítnout Marie – N[e]ní hodna tohoto“)
„… Ježíš jim řekl:“ Moje žena … “
„… To by mohla být mým učedníkem (apoštol) …“
„Nech hříšníci vyplnit …“
„Pokud jde o mě, jsem se žít s ní, tak …“
„Škapulíř“
„Máma [být]“
„Tři“
„On to …“

Simcha Jacobovici (obr.) je zvyklý na kritiku. O kriticích své knihy řekl, ze jsou to „lidé, kteří se ji neobtěžovali číst.“ Jacobovits je známý už jako autor dokumentu s názvem „Ztracený Ježíšův hrob“ – (The Lost Tomb of Jesus – 2007), který měl udávat přesnou polohu hrobu Ježíše. Film byl diváky velmi obdivován, ale byl zesměšněn vědci, kteří doložili, že Jacobovici nesprávně vyložil nápis na sarkofágu. Nechybí ani obvinění z podvodů a padělání za účelem reklamní marketingové kampaně. (9)

Profesor Wilson se domníval, že spoluprací s Jacobitsem rozšíří chápání křesťanského obrazu „Syna člověka.“ „Začneme s ním zacházet jako s osobou, jako člověkem, což je pro nás mnohem jednodušší, než kdyby to byl nadpřirozený subjekt po své smrti,“ – řekl Wilson.

Nicméně, většina ortodoxně smýšlejících učenců i nadále tvrdí, že všechno je už dávno určeno v Písmu a rozhodly o tom svaté synody, a tedy není třeba přepisovat historii církve. Podle jejich autoritativního názoru není možné přepisovat posvátnou historii a přisuzovat Ježíši Kristu nějakou tajnou manželku.

Zvlášť nyní, když aktivisté komunity LGBT (10) po celém světě se marně snaží dokázat, že Kristus, pokud nebyl přímo homosexuál, pak nenáviděl ženy…

Odkazy

(1) http://www.amazon.co.uk/The-Lost-Gospel-Decoding-Magdalene/dp/1605986100
(2) http://en.wikipedia.org/wiki/Barrie_Wilson
(3) http://en.wikipedia.org/wiki/Simcha_Jacobovici
(4) http://cs.wikipedia.org/wiki/Nikos_Kazantzakis
(5) http://www.danbrown.com/
(6) http://en.wikipedia.org/wiki/The_Holy_Blood_and_the_Holy_Grail
(7) http://religiousstudies.duke.edu/http://markgoodacre.org/
(8) http://abcnews.go.com/
(9) http://www.thedailybeast.com/articles/2014/11/12/is-the-lost-gospel-book-a-fraud.html
(10) http://cs.wikipedia.org/wiki/LGBT