Existovali obři? (13)

Skrývají archeologové důkazy o obrech? * Obři na Slovensku
Na Slovensku existuje stavba, která se nazývá Val obrů. Táhne se od vrchu Sitno (1009 m.n.m.) ve Štiavnickém pohoří dolů na jih přes území obcí Pečenice a Dudince až k řece Ipeĺ.

Také zde byly objeveny pozůstatky obrů, a to u řeky Ipeĺ u Želovců (u Velkého Krtíše). Dokládá to citace z knihy Pavla Dvořáka: „Odkryté dějiny – Dávnoveké Slovensko“, str. 205:

„Odkrývali další hroby, jeden za druhým a v nich desítky obrovitých mužů, nejedna z koster měřila 205 cm.“

Bojovníci byli pohřbeni v plné zbroji a se zbraněmi. Nejmladšímu z nich nebylo víc než pět let. Ve většině hrobů byly pohřbeny ženy. Oficiální věda datuje (nejspíše velmi pravděpodobně) tyto nálezy do 7-8. st. n. l. Encyklopedie archeologie uvádí, že to je druhé největší pohřebiště z avarské doby na Slovensku. Osada, ke které patřilo, byla opatrně osadou strážní. O mimořádně vysokém vzrůstu „strážců“ se encyklopedie ale nezmiňuje.

Pod Oblíkem u Hermanovců (okres Prešov), je otisk tzv. Obrinské nohy. Obří šlépěj byla zřejmě vytesaná uměle, neboť ukazovala k místu bohatého bronzového pokladu.

Závěr