Co leží na dně moří? (3)

V 70. a 80. letech minulého století našli podivné rozvaliny sovětští oceánografové asi 500 kilometrů západně od Gibraltarské úžiny.

U podmořské hora Ampére objevily lodě „Akademik Petrovskij“ a „Akademik Kurčatov“, podivné svislé konstrukce, podobné hradbám starobylého města.

Zdi vystupovaly z vrstvy světlého písku. A také byly umístěny do pravého úhlu. Navíc byly rozděleny spojnicemi do malých bloků.

Japonská Atlantida?

V roce 1995 nedaleko japonského ostrůvku Yonagimi skočil do moře nadšený potápěč Frank Joseph a jen několik metrů pod hladinou narazil na něco neuvěřitelného.

Ze dna se tyčily obrovské kamenné kvádry se zcela pravidelnými stěnami, které do sebe zapadaly jako kostky stavebnice. Některé byly přitom dlouhé až 80 metrů. Většinu z nich pokrýval silný nános korálů, ale při bližším zkoumání Joseph rozpoznal dokonale tvarované schody nebo kamenné stoly. Vrcholem pak byly obří útvary, které měly pět oddělených stupňů, takže svým tvarem připomínaly mayské pyramidy v Americe.

Základna útvaru leží v hloubce 25 metrů, ale nejvyšší část se skrývá jen pět metrů pod hladinou. Díky průzračné vodě ho lze pozorovat i ze vzduchu.

Při dalších průzkumech odborníci zjistili, že kamenné kvádry jsou jen minimálně poškozené a neobsahují žádné trhliny, což je vzhledem k místní sopečné aktivitě s podivem.

Stáří útvaru se odhaduje na zhruba 9000 let. V té době byla hladina moře přibližně o 30 metrů níže, takže lze předpokládat, že kvádry vznikly na souši v těsné blízkosti oceánu.

Někteří badatelé tvrdí, že útvar je mimořádný a nikde na světě nemá obdoby. Jiní jsou přesvědčeni, že u Yonaguni se kdysi dávno rozkládala vyspělá civilizace.