Podivné útvary na snímcích z Marsu (6)

Další záhadné objekty na Marsu

Jak Evropská vesmírná agentura, tak NASA zveřejňují na svých oficiálních stránkách tisíce vysoce kvalitních snímků Marsu. A tak umožňují každému podniknout fascinující cestu na jinou planetu…

Ale ne každý se dívá jen na krajinu. Někteří hledají na fotografiích anomální detaily a stopy, které zde zanechala mimozemská civilizace.

A občas i nacházejí!

Další snímky ukazují další útvar neobvyklého tvaru, připomínající pyramidu s pravidelným mnohoúhelníkem na základně.

A někteří nadšenci mimozemské archeologie rozeznali pravoúhlé stavby připomínající zbytky budov a celých měst… Ruiny jsou částečně pokryty pískem a prachem. Nebo je naopak někde vyfouklo. Například během Velké písečné bouře v roce 1971, která zuřila na Marsu, byl odhalen levý horní roh konstrukce a zbytky jisté vyčnívající konstrukce, podobné vstupnímu portálu. Mírně vepředu jsou patrné i zbytky sloupů.