Tři proměny planety Nibiru

Tajemná planeta Nibiru je jednou z nejoblíbenějších hrdinek záhadologických a konspiračních teorií. Ještě ji nikdo nikdy neviděl, ale pokud posbíráme všechno, co je napsáno o tomto nebeském tělese, dostanete pořádně tlustou knihu. Přinášíme tedy stručný přehled hypotéz a legend o této planetě.

Existuje řada „konspiračních teorií“ (něco kolem 20 jistě, ale pokud je budete počítat, můžete dojít i k vyššímu číslu), která v podstatě spočívají v tom, že někdo nebo něco ohrožuje lidstvo a všechny vlády tuto hrozbu skrývají. Jedno z nejoblíbenějších témat těch, kteří v to věří, je legendární planeta Nibiru.

Ale pokud budete pozorně sledovat tuto oblast, zjistíte, že řeč jde jakoby o alespoň třech zcela odlišných nebeských tělesech, i když z nějakého důvodu se všechny jmenují … „Nibiru“…

Nibiru jako planeta jiné soustavy

Za prvé, na internetu můžete najít zprávy, že Nibiru je jedna z planet, obíhajících kolem nějaké temné hvězdy nebo hnědého trpaslíka někde za hranicemi Sluneční soustavy.

A prý tato Temná Hvězda má pět menších planet, a šestou planetu o velikosti Země, a sedmá je pak planeta Nibiru. Přitom ale Nibiru prý není vhodná pro pobyt tamní civilizace a spíše jde spíše o něco jako bitevní stanici nebo obrovskou kosmickou loď!

Když se tato Temná Hvězda přiblíží ke Slunci, Nibiru prochází přes naši Sluneční soustavu a je zdrojem všech druhů katastrof. Průlet však trvá jen několik týdnů nebo měsíců poté mizí z dohledu.

Planeta Nibiru má červenou barvu, a doprovází ji řada úlomků a satelitů, které jsou také zdrojem všech možných katastrof.

Tak se příletu Nibiru připisuje všechno možné – například, že způsobila krátery na Měsíci a na planetách naší Sluneční soustavy, stejně jako že změnila náklon jejich os a oběžné dráhy. Je také viníkem zániku Atlantidy a původcem celosvětové potopy.

A konečně, je to právě tato planeta, která funguje jako pojítko mezi naší Sluneční soustavou a soustavou Temné Hvězdy.

V roce 2010 se tvrdilo, že od května 2011 bude Nibiru viditelná pouhým okem všemi obyvateli planety Země.

21. prosince 2012 měla Nibiru projít rovinou ekliptiky planet, a bude prý vidět jako jasná červená hvězda, o velikosti našeho Slunce.

Napsalo se o tom hodně, ale … kdo ji na Zemi i viděl? Samozřejmě kromě pomatenců a podvodníků, vydávajících odrazy od skel za Nibiru…

Tvrdilo se, že s jejím objevením nastanou na Zemi zemětřesení a špatné počasí.

Ale k tomu nejhoršímu, jak tvrdilo mnoho přívrženců Nibiru, mělo dojít 14. února 2013, kdy Země bude procházet mezi Nibiru a Sluncem. Tehdy se převrátí zemské póly a sklon planety se změní! Hrozné, že?

Nicméně, když se podíváte na dnešní datum, je zřejmé, že tento „hrozný den“ přešel, aniž by se cokoli stalo!

Ale po 1. červenci 2014 zde bude Nibiru opět, aby terorizovala náš svět a okolní vesmír.

Sdělil to prý jakýsi „informovaný člověk“ z NASA. Národní vojenské zpravodajství a CIA připouští, že dvě třetiny světové populace vyhyne, a ještě dvě třetiny těch, kteří přežijí, zemřou hladem do půl roku!

Nejutajovanější americké vládní agentury jsou si dobře vědomy toho, co lze čekat a připravují se na to.

Vatikán má stejné informace. Populace nebude varována a nebude mít šanci na záchranu!

Nibiru jako neznámá planeta naší Sluneční soustavy

Za druhé, „planeta X“ (Nibiru) – je umělé těleso, které prolétá naší Sluneční soustavou na poměrně pravidelné trase, a je řízena rozumnými humanoidními bytostmi, které na něm žijí (ale nikoli na povrchu).

Jejich cílem je kontrolovat jevy, které nepříznivě ovlivňují různé oblasti vesmíru.

Spolupracují s podobnými skupinami, a opakovaně ničili beznadějné agresivnější civilizace na Zemi v posledních několika milionech let, takže se naše civilizace mohla pokojně začít rozvíjet.

Podle názoru příznivců „Nibiru“, její tajemství spočívá v sumerském slově SAR, které odkazuje právě na ni. Slovo SAR znamená Nejvyššího vládce a je spojeno s nejvyšším bohem Anu, ale je to také číslo 3600, a zobrazuje se velkým kruhem. V jiném kontextu to prý znamená „dokončení cyklu.“

Na základě všech těchto závěrů (je zřejmé, že žádný ze zastánců této hypotézy na palubě tajemné záchranné lodi samozřejmě nebyl!), je prý doba oběhu Nibiru – 3600 pozemských let.

To vysvětluje, proč se neobjevil v posledních letech.

Nibiru jako Planeta X

Dále obvykle následuje tvrzení, že vědci jsou už dávno přesvědčeni o její existenci a dali jí už jméno – Planeta X – desátá planeta našeho vlastního systému.

Nicméně, pro ostatní nadšence není „Desátá planeta“ to samé jako obří záchranná loď!

V roce 1978, po deseti letech stagnace, teorie „další“ „planety X“ také udělala další krok vpřed.

Objevením měsíce Pluta – Charon – bylo možné určit hmotnost Pluta. Bylo zjištěno, že je to mnohem méně, než se očekávalo. Díky tomu bylo možné zpřesnit odchylky v drahách Uranu a Neptunu.

Poté dva astronomové z Naval Observatory ve Washingtonu, opět oživili myšlenku na „planetu X“ – teď opravdu planetu ve Sluneční soustavě, číslo 10!

Tito astronomové – Robert Harrington a Tom Van Flandern navrhli, že je 3-4 krát větší než Země.

Přitom její oběžná dráha musí mít vysokou excentričnost, a že doba její rotace kolem Slunce je velmi vysoká.

O rok později vypuštěný satelit IRAS (Infrared Astronomical Satellite) spatřil v hlubinách vesmíru velký tajemný objekt. Ale o jaký objekt mělo jít, nikdo neví!

V následujících letech poskytlo hledání „Planet X“, jen málo nových informací.

Získané údaje potvrdily, že planeta X je tři až čtyřikrát větší než Země, a její dráha má pravděpodobně sklon k ekliptice 30 stupňů a je vzdálená od Slunce třikrát dále, než je vzdálenost od Země na Pluto.

V roce 1987 NASA vydalo oficiální prohlášení, ve kterém byla opět uznána možnost její existence.

V americkém časopise „Newsweek“, se uvádí: „Minulý týden NASA uspořádala ve svém výzkumném centru v Ames (CA) tiskovou konferenci, na které bylo předneseno velmi podivné prohlášení o tom, že kolem Slunce excentricky obíhá jakási desátá planeta.

Hlavní řečník, spolupracovník NASA John Anderson oznámil, že „Planeta X“ se nachází někde v blízkosti ostatních devíti planet. Pokud má pravdu, pak jde o odhalení dalších dosud nerozřešených záhad vesmíru:

1) příčiny tajemných odchylek oběžných drah Uranu a Neptunu, pozorované už od 19. století.

2) příčina smrti dinosaurů před 26 milióny roky.

I když od této události uběhlo více než 20 let, ani jedno toto tajemství nebylo vyřešeno.

Navíc, na konci 80 let proběhla ve vědeckých časopisech kampaň proti teorii o existenci „Planety X“. Jak se zpřesňovaly údaje o planetách na okraji Sluneční soustavy po průletu amerických sond Pioneer a Voyager, tak se vysvětlovaly různé nepřesnosti v pohybu, přičítané neznámé planetě. Další z námitek vědců je, že při formování Sluneční soustavy nemohlo zůstat tolik materiálu na tuto planetu.

Zastánci Nibiru jejich argumenty nechtějí přijmout. Odpovídají, že podle sumerských odkazů Marduk – „Planeta X“, pocházela z úplně jiného solárního systému, tedy jakási bludná planeta, cestující vesmírem.

A to je další proměna Nibiru. Jaké bude její pokračování?