Marťané se přestěhovali na Phobos?

Nejsou-li na Marsu Marťani, tak možná, že jsou někde poblíž?

Specialisté z NASA a Purdue University (USA) (1) se domnívají, že na Phobosu může být život, zanesený sem meteority z Marsu.

Podle dříve získaných dat, půdní vzorky Phobosu budou obsahovat významné množství materiálu z Rudé planety.

„Vzorek z Phobosu, který je mnohem snazší získat, než vzorek z Marsu, téměř jistě bude obsahovat materiál z Marsu. Ten se dostal do kosmu v důsledku kolize Marsu s velkým asteroidem,“ domnívá se jeden z autorů studie, geofyzik Jay Melosh. (2)

„Pokud je život na Marsu (nebo tam byl v posledních 10 milionech let), může mise k Fobosu přinést první důkaz života mimo Zemi.“

Nicméně, není ještě čas na vypuknutí nějaké euforie o nadcházejících kontaktech s mimozemšťany, zdůrazňuje Melosh.

Je nepravděpodobné, že bude možné zjistit ve vzorcích z marťanského satelitu složité organismy.

„Mluvíme o drobných zelených bakteriích, ne o malých zelených mužíčcích,“ řekl vědec.

I na Zemi jsou meteority z Marsu.

Připomeňme případ meteoritu ALH84001 (3), ve kterém se podařilo najít stopy něčeho, co se podobalo mikroorganismům.

Ale na Phobosu, který je mnohem blíže k Marsu než Země, by mělo být materiálu z Marsu mnohem více!

Jay Melosh a jeho kolegové došli k závěru, že 200 gramový vzorek, získaný z povrchu Phobosu, může obsahovat v průměru o 0,1 miligramů látky z Marsu, který opustil svoji domovskou planetu před více než 10 miliony let, a dále asi 50 miliónů jednotlivých částic marťanské půdy.

Vědci odhadují, že pokud živé organismy nebo jejich zbytky, které přišly z Marsu, zůstanou na povrchu měsíce Phobos přes 10 milionů let, pak jakýkoli biologicky aktivní materiál bude pod vlivem radioaktivního záření zničen.

Dříve se myslelo, že meteority z povrchu Marsu smetly veškerý život, pokud tam byl. Ale Jay Melosh prokázal, že horní vrstva povrchu planety nemusela být tak ovlivněna, aby v se ní neudržel život.

Vědci odhadují, že za posledních 10 milionů let na Mars dopadly nejméně čtyři velké asteroidy.

Nedávno byl na Marsu objeven kráter Mojave, vzniklý po dopadu masivního asteroidu před asi pěti miliony lety.

To opět ukazuje na možnost, že by na Phobosu bylo možné nalézt „čerstvý“ materiál z Marsu.

NASA přislíbilo, že při všech misích na Phobos budou přijata opatření k zamezení kontaminace planetky nečistotami a baktériemi ze Země.

Laboratoře, ve kterých se bude pracovat se vzorky z Phobosu, budou muset také přijmout odpovídající opatření, aby vzorky ochránila před vnějšími nepříznivými účinky.

Podle odborníků bakterie z Phobosu budou pravděpodobně anaerobní, což znamená, že nemohou úspěšně žít v kyslíkovém prostředí. Proto pro ně nejsou pozemské podmínky příliš příznivé.

O tom mohou svědčit stopy metanu, které se v podobě skvrn rozptýlily po celém povrchu Marsu.

Odborníci předložili verzi, podle které vypouštějí metan anaerobní bakterie, protože to samé se děje na Zemi, které také žijí tyto mikroorganismy.

Bohužel, řada projektů Mars Exploration Program („Programy výzkumů Marsu“) byla revidována NASA kvůli finančním omezením.

Zejména se zdá, že mise přístroje na Mars, který provede měkké přistání a odběr vzorků půdy, a pak se vrátí, bude daleko dražší, než podobná mise přístroje na měsíc Phobos.

Podstata je totiž v tom, že gravitace Marsu je 0,378 g, zatímco na Phobosu jen 0,008 g.

Proto automatické stanice směřující k Marsu by musela být vybavena výkonným a propracovaným systémem tepelné ochrany, brzdícím padákem i motorem s palivem na zpáteční cestu.

Ale na cestu k Phobosu, kde neexistuje žádná atmosféra, to není potřeba. Proto je i tato varianta i finančně mnohem vhodnější.

Záměna priorit takových misí byla nedávno přezkoumána na semináři „Koncepce a přístupy k výzkumu Marsu“ a přijata jeho účastníky.

Pokud jde o scénář z katastrofického sci-fi filmu „Kmen Andromeda“, podle nichž mimozemské bakterie mohou infikovat obyvatele Země, šéf výzkumného týmu, Jay Melosh jej posuzuje spíše skepticky.

„Každý rok na Zemi padají tuny materiálu z Marsu,“ připomíná. „Po Sluneční soustavě putuje velké množství hmoty, než ji lidé poznají. Můžeme požadovat, aby se zabránilo zanesení pozemského života na Mars.“

Odkazy

(1) http://www.purdue.edu/
(2) http://www.eas.purdue.edu/people/faculty-pages/melosh.html
(3) http://cs.wikipedia.org/wiki/ALH_84001