Jsou v Tibetu zbraně starých bohů? (4)

Vyšla kniha, založená na odtajněných dokumentech NKVD.

O jedné epizodě z knihy o 450 stranách vypráví v rozhovoru s redaktory Komsomolské Pravdy její autor, generál Ivašov

Tajné expedice čekistů

SSSR připravoval světovou revoluci s pomocí tibetských lámů a kamene filozofů?

Obr.10 Generálplukovník Leonid Grigorjevič Ivašov. 73 let. Generálplukovník, prezident Akademie geopolitických problémů, doktor historických věd, profesor katedry mezinárodní žurnalistiky, MGIMO. Člen Svazu spisovatelů Ruska. Od roku 1976 působil v ústředním aparátu ministerstva obrany SSSR, byl vedoucím sekretariátu ministrů obrany, maršálů Dmitrije Ustinova a Sergeje Sokolova. Od roku 1987 – vedoucí oddělení záležitostí Ministerstva obrany SSSR. V letech 1992 – 1996 – tajemník Rady ministrů obrany zemí SNS; v letech 1996 – 2001. – vedoucí hlavního oddělení mezinárodní vojenské spolupráce ruského ministerstva obrany. (Foto: Ivan Vislov)

Jak se Lenin stal posmrtně Mahátmou

Generál Ivašov vypráví o odtajněných materiálech z archivu KGB:

  • „Ty sám věříš příběhu s Bljumkinem, soudruhu generále?“

Leonid Grigorjevič tiše vytáhl z hromady dokladů, akt převzetí 2 milionu 440 tisíc dolarů, zabavených během prohlídky bytu Bljumkina, od vedoucího komisaře OGPU komisaři financí SSSR. (Předem jsme se dohodli, že generál ukáže Komsomolské Pravdě tajné dokumenty NKVD, které zachránili čekisté na podzim roku 1991, kdy emisaři s Jelcinovým mandátem plenili archivy KGB).

  • „Pokud Bljumkin si vyfantazíroval zázračné zbraně, kde se pak vzaly skutečné dolary?“

„No, možná i Němci věřili v jeho fantazie… A jak se dostal Bljumkin do Tibetu?“

Malé odbočení. 19. století vyvolalo nárůst okultismu, duchovna, esoterismu. Byly tam všemožné druhy tajných společností, noví rosekruciáni, templáři, zednáři …

V první polovině dvacátých let 20. století probíhala takzvaná okultní válka mezi tajnými společnostmi, lóžemi. Došlo také k těžké konfrontaci mezi zástupci zvláštních služeb různých zemí, kteří chtěli mít magické znalosti. Zvláště v Tibetu, v tajemné Šambhale, se hledaly klíče od jiných světů…

Čeka nezůstala stranou. Po Říjnové revoluci vědec-parapsycholog Alexandr Barčenko, spolupracovník Bechtěrevova Institutu mozku, se setkal v Mongolsku s učením Kálačakry – o nadcházející válce mezi světelnou armádou Šambaly a barbary. Viděl v něm velkou podobnost s dialektickým materialismem. Když se vrátil do Moskvy, zorganizoval skupinu pro studium Kálačakry. Mezi studenty byli vysoce postavení partajní funkcionáři. I samotný Gleb Bokij, vedoucí supertajného oddělení OGPU, zabývající se paranormálními jevy. Brzy poté se Barčenko stal jeho zástupcem.

V roce 1924 došla do Tibetu zpráva o úmrtí Lenina. Do Moskvy dorazila velká delegace lámů. Vyslovili soustrast od své vlády sovětskému lidu, a přinesli dopis o udělení nejvyššího posvátného titulu Mahátmy Leninovi a nabídku k „návštěvě Tibetu pro vědecké účely“. Dzeržinskij pozvání přijal s vděčností.

Obr.11 Ze zprávy akademika S. Saveljeva vedoucímu NKVD o cestě do Německa.

Co má buddhismus společné s komunismem?

  • „Proč náhle taková láska lámů k ateistovi Leninovi?“

„Pro jeho slavnou výzvu k národům Východu (kterou připravil Stalin), pro touhu budovat spravedlivý mír na planetě. Viděli mnoho společného mezi buddhismem a komunismem. Ale myslím, že hlavní roli hraje militantní ateismus sovětské moci. Buddhští mudrci nerozpoznávají jiné filozofické a náboženské systémy, včetně křesťanství. Odmítnutí a potlačení náboženství Kremlem bylo v zájmu i tibetských lámů.

Dzeržinskij neodložil záležitost s expedicí na dlouho. Přidělil na ni 100 tisíc zlatých rublů! Volba „hlavního vědce pro Tibet“ padla na Jakova Bljumkina, zaměstnance zvláštního oddělení, které vedl Bokija. Jaša Bljumkin byl přitom nevzdělaná osoba. Ale měl zájem o tajné znalosti, navštěvoval přednášky slavného mystika Gurdijeffa, scházel se s Barčenkem. V roce 1925 odešlo do Tibetu deset čekistů. Pod krytím jako mongolští lámové.

  • „Bljumkin z Oděsy jako Láma?“

„V Lhase, hlavním městě Tibetu, to bylo rychle odhaleno. Od zatčení a deportace čekisty zachránila listina, podepsaná Dzeržinským, adresovaná dalajlámovi. V lednu 1926, v paláci v Lhase, byl Bljumkin přijat třináctým Dalajlámou. Posel „železného Felixe“ mu slíbil velkou dodávku zbraní a vojenského vybavení ze Sovětského svazu na úvěr, spolu s pomocí zlaté půjčky…

Mimochodem, v roce 1926 a 1928 OGPU poslalo do Lhasy ještě dvě expedice důstojníků – Kalmyků, maskovaných jako poutníci. Čekisté -Kalmykové také navrhli třináctému dalajlámovi výměnou za spolupráci s Sovětského svazu garanci nezávislosti a ochrany Tibetu před Čínou…

 

  • „Ale zpět k Bljumkinovi.“

„V encyklopediích píšou, že ve dvacátých létech navštívil jako rezident sovětské rozvědky řadu zemí. Opravdu byl od roku 1925 do počátku roku 1929, v Tibetu. Tam, na základě osobního poučení dalajlámy, ho prý mnichové seznámili s řadou starověkých technologií, další znalosti, které se nám zdají fantastické. Na cestě zpátky do SSSR prodal část tajemství Japoncům, a něco pravděpodobně předal Trockému na Kypru, který byl vyhoštěn ze SSSR. Pro Trockého pracoval během občanské války jako šéf jeho ochranky. V Moskvě od Němců dostal 2,5 milionu dolarů. Za což byl 3. listopadu 1929 zatčen.

Stalin, který potvrdil rozhodnutí kolegia OGPU, neznal podstatu věci. Bokij nezahrnul generálního tajemníka do omezeného seznamu osob, zasvěcených do tibetského tajemství. Vůdce se o tom dozvěděl mnohem později od vlastní rozvědky. Za to byl Bokij zastřelen v roce 1938.

  • „Proč ho nezasvětili do tajemství?“

„Bokij, podobně jako řada dalších vůdců OGPU, byl součástí mezinárodního křídla bolševiků, kteří považovali Rusko (SSSR) za jeden z pramenů světové revoluce. Stalin však byl diktátor. To je důvod, proč Bljumkina nechali rychle zastřelit, když se mu rozvázal jazyk.

Bylo nutné rychle zamést stopy, jinak by Jakob Gerševič při výsleších vyprávěl ještě něco zajímavějšího, tibetské tajemství by se dostaly ke Stalinovi, a byly by použity k posílení SSSR.

Sovětští alchymisté

Po zastřelení Bljumkina zájem o Tibet v SSSR utichl. Mezinárodní křídlo OGPU však stále fascinovalo hledání tajných znalostí, které by mohly změnit svět a organizovat světovou revoluci. Ve zvláštním oddělení se Bokija věnoval jasnovidectví, přenášení myšlenek na dálku, esoterické obřady, hledání starých okultních center, hledání sněžného m muže a dokonce alchymií!

  • „Opravdu se pokusili přeměnit olovo na zlato?“

„Nesmějte se! 2.2.1933 vytvořili v OGPU alchymistickou skupinu „Androgen“. Vedl ji B. M. Zubakin. Tajnou laboratoř „Androgen“ v Kraskovo nedaleko Moskvy vedl S. Saveljev, kapitán bezpečnosti, který si říkal akademik. V současné době při četbě archivních dokumentů, je těžké uvěřit, že materialističtí Sověti byli zapojeni do alchymie. A ve vší vážnosti podle nařízení lidového komisaře vnitra SSSR, generálního komisaře státní bezpečnosti Jagody odvezli do Kraskova pro experimentální účely 10 kg zlata, 100 kg stříbra, sklo, mořené a čerstvě poražené dubové dřevo, minerální látky, síru, med a ještě mnohem více dalších materiálů, včetně koňského hnoje…

Obr.12 Dekanozova poznámka o potřebě Saveljevovy výpravy do Tibetu za novou zbraní
Ale dostat z nich zlato, Kámen filozofů, čekisté nemohli.

10. října 1934 „mág“ Saveljev napsal tajnou zprávu pro Jagodu. „Skupina sovětských vědců Androgen úspěšně pracuje ve směru studia alchymistických traktátů a manuskriptů známých alchymistů s cílem pochopit a porozumět tomu, jak staří alchymisté získali zlato … Naše skupina potřebuje koordinované směry. Základní znalosti o alchymii byly nahromaděny v Evropě a jsou uloženy za sedmi pečetěmi. Vědecký svět je však solidární s objevy a věříme, že v Evropě nalezneme ve výzkumu spolupracovníky a podobně smýšlející lidi. Skupiny alchymistů pracují v Německu, Francii a Anglii. Podle našich předpokladů mají některé výsledky a pokrok ve výzkumu.“


Obr.13 Saveljevův zápis Jagodovi o dodávce materiálů pro alchymii.

Jagoda dává vízum. „Vědci“ jdou do Evropy…

Čekání na Armageddon

„Při jednom z výletů do Německa se Saveljev naučil opravdu senzační věci! Tajemství Kamene filozofů mu kolegové nesdělili, ale zato mu vysvětlili detaily Bljumkinovy tibetské mise. Ukazuje se, že v roce 1929 prodal Německu nejen technologii zázračných zbraní. Prostřednictvím ústí tibetských lámů oznámil Jakov německému generálnímu štábu o cyklech rotace Země, přibližující nás k Armagedonu.

V té době byli zastřeleni Jagoda, Bokij, Barčenko. Nášelník 5. oddělení oddělení GUGB NKVD SSSR Děkanozov naléhavě podává novému lidovému komisaři vnitra SSSR Lavrentiji Berijovi, informace, získané Saveljevem v Německu.

(Generál vyjmul ze složky další listy s pečetěmi, razítky „Tajné“, a začíná číst.)

„… podle osobního příkazu dalajlámy ho doprovodilo třináct mnichů (Bljumkina) do podzemí, kde je složitý systém labyrintů a otevřeli tajné dveře. Aby to bylo možné provést, každý z mnichů se postavil na vhodné místo a střídavě, v jistém pořadí, začali tahat za řetězy, které v horách skrývaly velké mechanizmy, otevřeli tyto dveře. V tajné podzemní síni je celkem 13 dveří. Bljumkinovi byly ukázány dvě haly …
Pod zemí mniši uchovávají tajemství všech minulých civilizací, které na Zemi existovaly. Podle Bljumkina, takových bylo pět, spolu s civilizací, která existuje nyní…
Každých 3600 let na Zemi nastanou obří přírodní katastrofy, což má za následek opakovaného vyhubení lidstva a zvířat. …
V roce 2014 (ve znění pozdějších textů a na základě rozdílu mezi juliánským a gregoriánským kalendářem a mayským kalendářem a tropickým rokem), podle tibetských mnichů, nastane pátý Armageddon (konec světa), smrt současné civilizace a lidstva.
Ze stejného důvodu všechny staré prehistorické kalendáře: sumerský, babylónský, mayský, i když se různě liší přesností, končí přibližně ve stejném datu.
Tibetští mniši mají regulovaný režim „posvátného výběru“ pro vybranou část lidstva, kterou Tibeťané budou muset zachránit v podzemních městech Antarktidy a Tibetu, které jsou pod zemí… “

Po této zprávě se stala velmi tibetská otázka ve vedení SSSR velmi důležitou.

  • „Vedení se bálo přicházejícího konce světa?

„K tomu bylo daleko. Daleko větší strach vyvolala zpráva Saveljeva, že Němci vyvíjejí nové zbraně na základě technologií, koupených od Bljumkina v roce 1929.“

Němci nás překonali

11. ledna 1939 se objevuje dokument o sovětské expedici do Tibetu pod vedením Saveljeva, aby vyhledala „zbraně bohů“…

Případ byl podrobně prověřen. „Akademika“ Saveljeva pověřili, aby jménem vlády SSSR projednal s orgány Tibetu všechny otázky, včetně vojenského a ekonomického charakteru. Takový mandát mu dal Molotov, předseda Rady lidových komisařů SSSR. A předseda prezidia Nejvyšší rady SSSR Kalinin mu dal „Ochrannou listinu“ s žádostí „ke všem přátelským zemím, aby pomohli členům vědecké expedice poslané do Lhasy v Tibetu.“

Obr.14 Schvalovací dopis pro expedici od Kalinina

Obr.15 Jako dar regentovi Tibetu NKVD přidělilo ze skladu pětikilogramovou sochu modlícího se Buddhy z čistého zlata. Na malé dárky – 1000 zlatých carských mincí. Expedici tvořilo 29 osob, 3 nákladní auta, 3 malé vozy GAZ-4, 3 sanitární autobusy. Řidiči-čekisté ovládali čínské bojové umění.

Obr.16 Akt předání 2,44 milionu dolarů, zabavených Bljumkinovi, do lidovému komisariátu financí SSSR.

Obr.17 Děkanozov, zástupce Beriji, píše o carských zlatých mincích a o zlatém Buddhovi o hmotnosti 5 kg, jako dar regentovi Tibetu.

Ale sovětští mystici se opozdili…

Zatímco Saveljev při hledání Kamene Filozofů rozřešil hádanky starých alchymistů, Němci poslali do Tibetu své dvě expedice. Theodore Illyon šel jako první v letech 1934 – 1935, a Sturmbannführer SS, vedoucí člen tajného mystického oddělení Ahnenerbe Ernst Schaeffer jako druhý v letech 1938 – 1939. Zdá se, že odtud odvezli unikátní materiály a artefakty. Navíc na jaře 1939 začala čínská válka s Tibetem. Cesta Saveljeva do Lhasy byla uzavřena…

Závěr

A dnes, o 90 let později, tibetská expedice Bljumkina si stále drží své nevyřešené tajemství. Až do konce druhé světové války Němci věřili, že většina materiálů, přinesených Bljumkinem od tibetských lamů, zůstala v SSSR, a prodal jim jen malou část. Ale vím, že v Rusku nebyla žádná z jeho zpráv nalezena. V každém případě zatím nikoli. Až dosud zůstává tajemstvím, co Jakov dal Trockému na Kypru, co dal Němcům a Japoncům…