Metcalfův kámen

V roce 1966, při hledání kamenů pro grilování, našel Manfred Metcalf kus pískovce o velikosti cca 230mm u Fort Benning, v blízkosti jeho domova v Chattahoochee County, Georgia (USA).

Zjistil, že jsou na něm jakési rytiny. Ty zkoumal Cyrus Gordon (1909-2001) v roce 1968 a Joseph B. Mahan (1921-1995) z Ústavu pro studium amerických kultur. (1)


Obr. Takzvaný Metcalfův kámen

Gordon se domníval, že by to mohlo jít o nápis s použitím minojského lineárního písma (2), které směřovalo k pravému abecednímu scénáři, ke klasické řecké abecedě. Spojil ji s Indiány Yuchi (3), a tvrdil, že podle jejich orální historie, jejich kmen pocházel z oblasti Středomoří, a navrhl, že to byli Kanaánci (4) (Cheesman 1972).

Stanislav Segert (1921-2005), profesor severozápadních semitských jazyků na Universitě v Los Angeles (USA) (5), také identifikoval nápis jako verzi Lineární A.

V rozhovoru s Williamem F. Dankenbringem, Cyrus Gordon prohlásil, že „Není pochyb o tom, že tato zjištění, a další, odrážejí transatlantickou komunikaci mezi Středozemním mořem a Novým světem kolem poloviny druhého tisíciletí před naším letopočtem.“

Věřil, že může existovat spojení mezi písmem lineárním A a jinými písmy z doby bronzové v Egejském moři a těch v Novém světě, a že znalost evropských skriptů by mohla pomoci při luštění amerických nápisů. Nicméně, Gordon vyhlásil své závěry předtím, než došlo k rozluštění mayských hieroglyfů, které nijak nesouvisí s žádným jiným světovým starověkým písmem.

Faktem je, že ‚text‘ má jen osm symbolů, což je dost málo na takové závěry, zvláště takového významu. Za druhé, oba učenci, kteří došli k takovým závěrům, byli Semité, a jejich odbornost nespočívala ve znalosti egejského písma. Za třetí, Cyrus Gordon pevně věřil v kontakty mezi východním Středomořím a Severní Amerikou v době bronzové, a také ve „ztracené kmeny Izraele“ (6), a to i přes naprostý nedostatek archeologických ani jiných důkazů.

Zda kámen je podvod nebo chybná identifikace bezvýznamných škrábanců (přírodních nebo úmyslných) je nejasné, ale rozhodně nejde o nápis krétským lineárním písmem.

Odkazy:

(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Institute_for_the_Study_of_American_Cultures
(2) http://cs.wikipedia.org/wiki/Line%C3%A1rn%C3%AD_p%C3%ADsmo_A
(3) http://en.wikipedia.org/wiki/Yuchi
(4) http://cs.wikipedia.org/wiki/Kana%C3%A1n
(5) http://cs.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Segert
(6) http://cs.wikipedia.org/