Jak to bylo s nálezy podivných koster a lebek

Prakticky celé 19. století lidé po celých Spojených státech hlásili objevy podivných koster a lebek – třeba s dvojitými zuby.
Zde je několik příběhů o dvojitých zubech

• V Clearwater (Minnesota) – v roce 1888 bylo objeveno sedm koster, pohřbených v poloze vsedě s výhledem na jezero, se šikmým čelem a s dvojitými řadami zubů nahoře i dole.
• V Jefferson County v New Yorku v roce 1878 byla objevena kostra „velké postavy“ pohřbená pod kořeny velkého javoru, s řadami dvojitých zubů; nacházela se mezi kostrami stovky lidí, kteří zřejmě padli při její obraně
• Proctorville, Ohio, 1892 – objevená „velmi velká“ lebka s dvojitými zuby.
• Medina County, Ohio, 1881 – při kopání základů domu byly nalezeno 9 obřích koster, a všechny lebky měly dvojité zuby. Lebky byly tak velké, že si ji mohl dát člověk na hlavu a spočívala na ramenou.
• Virginia, 1845 – nalezena lidská čelist s příčnými zuby, tak velká, že by mohla obsáhnout celou tvář člověka.
• V indiánském pohřebišti v Michiganu byly v roce 1890 objeveny tři lebky s dvojitými zuby
• V roce 1829 v Chesterton (Ohio) byla vykopána čelist s „více zuby“ než u současných lidí, a která byla tak velká, že by se vešla na celou tvář muže
• Noble County, (Ohio), rok 1872: Tři kostry, nejméně 2,5 m vysokých, byly vykopány na pahorku. Lebky měly dvojité zuby, ale po vystavení atmosféry se kostry brzy rozpadly na prach
• Rancho Lompoc (Kalifornie) 1833: Vojáci při kopání jámy objevili dvanáct stop (3,6 m) vysoký skelet, jeho lebka měla dvojité řady zubů na horní i dolní čelisti.
• Návštěvníci Santa Rosa Island v Kalifornii v roce 1860 často objevovali indiánské kostry v jeskyni, z nichž mnohé měly dvojí zuby.
• Mason County (Virginia), 1821: bylo nalezeno sedm lebek, tak velké, že by se snadno vešly člověku na hlavu; s dvojitými řadami zubů na horní čelisti, ale dva osamělé zuby na dolní čelisti.

S čím mohou takové nálezy souviset?

Některé zdroje uvádí, že v Talmudu (1) se píše o obrech s dvojitou řadou zubů, ale v dostupných překladech Talmudu takovou zmínku nelze najít. Také se lze dočíst, že Fomorianové, raný irský kmen, měl dvojí zuby. Ale ve skutečnosti byli Fomorianové smyšlený národ. (2)

Všechny tyto příběhy mají jednu velmi důležitou souvislost – tedy kromě zmínek o dvojitých zubech: naprostý nedostatek důkazů. Žádné fotografie, a ani žádné pozůstatky v muzeích nebo v soukromých sbírkách.

Pokud byste našli podivnou lebku, nechtěli byste ji zachovat? Nechtěli byste ji ukázat nějakému profesorovi na místní vysoké škole? Minimálně byste chtěli někomu prodat takovou vzácnost. Ale ani tak není o lebkách nikde žádný záznam, že vůbec někde existují.

A navíc se zdá, že všechny takové lebky byly už vykopány v 19. století. Přes množství výkopových a stavebních prací ve 20. století se už žádná taková lebka nenašla.

A dokonce už v 19. století se zajímavé nálezy fotografovaly, nebo alespoň nakreslily. V těchto případech nikdo nic takového neudělal.

Otázkou je, proč vznikla taková móda s obřími lebkami s dvojitými zuby právě v druhé polovině 19. století.

Tehdejší americké cirkusy a putovní varieté kromě různých kuriozit měly právě i nějaké záhadné lidské pozůstatky. Je zřejmé, že poptávka vyvolává nabídku. Při honbě veřejnosti za podivnými kostrami, dělali majitelé panoptik vše, aby se divákům zavděčili a na hlouposti lidí náležitě vydělali. Tak se nacházely i další fantastické pozůstatky… Ty se samozřejmě vždy včas „ztratily“ nebo byly „zničeny“ dříve, než mohly být řádně prozkoumány.

• V mohyle v Bradford County, (Pennsylvania), byly v roce 1880 exhumovány dva metry vysoké kostry, ale co hlavního, lebky měly rohy. Lebky se samozřejmě ztratily, ale na základě jejich popisu byly vytvořeny repliky, jejichž fotografie dodnes kolují po internetu. (obr. 2)
• V blízkosti Coshocton (Ohio) byly v roce 1837 nalezeny „trpasličí“ kostry. Brzy po nálezu se však kosti rozpadly na prach, takže nemohly být zachovány a zdokumentovány
• Kopec v Ohiu odhalil v roce 1891 „obrovskou“ kostru známou jako „Copper Man“, podle měděných šperků a jiných artefaktů pohřbených s ním. Tento nález je obzvlášť oblíben, a uvádí se, že o něm vyšla zpráva 17.prosince 1891 v časopisu Nature, č. 1155. Ve skutečnosti článek v Nature byl ve skutečnosti recenzi knihy o akromegalii, který odkazuje na údajný objev, a nešlo o tento nález.
• Pan Robinson vyhloubil mohylu na svém pozemku v Brewersville (Indiana), buď v roce 1879 nebo 1891 a našel kostru 9,5 metru vysokou. I když pan Robinson prohlásil, že byla zkoumána vědci z Indiany a z New Yorku, kosti byly náhle odplaveny povodní roku 1937 dříve, než mohly být zdokumentovány.
• James Brown oral své pole u Coffee County (Tennessee) v roce 1876, když začal objevovat četné trpasličí kostry. Odhadl, že 75.000 až 100.000 koster bylo pohřbeno na jeho šesti akrech pole. Opět ani jedna z nich nebyla zachována nebo zdokumentována. (Píše se o tom v knize „A Handbook of Puzzling Artifacts“ z roku 1978.)
• Železniční dělníci v Hardin County (Ohio) odstranili 150 let starý dubový pařez v roce 1856, a odhalili kosti člověka tak velkého, že jeho obratle měly velikost koňských. Přesto se nepodařilo zachovat mimořádný nález.

Mánie do záhadných nálezů se odrazila i v tvorbě spisovatele Marka Twaina (3), který si z toho několikrát udělal legraci. Napsal satirický článek o objevu zkamenělého Indiána s obscénním gestem a příběh s názvem A Ghost Story (Strašidelný příběh), ve kterém jej navštívil duch „Obra z Cardiffu“ (4)

Vždy pamatujme na to, že každá šokující zpráva musí být podložena o to kvalitnějšími důkazy.

Odkazy

(1) http://cs.wikipedia.org/wiki/Talmud
(2) http://en.wikipedia.org/wiki/Fomorians
(3) http://cs.wikipedia.org/wiki/Mark_Twain
(4) http://en.wikipedia.org/wiki/Cardiff_Giant, (-r-): Obr z Cardiffu – další odhalený podvod. ZAZ č. 3/2004

Obr. 1 Seelandská lebka