Podzemní chrámy na Maltě

Kultura budovatelů megalitických chrámů maltských ostrovů (Malta a Gozo) se rozvíjela zhruba v letech 5200 – 2500 př. n.l.

Uzavřený, mořem podstatě od světa odříznutý, málopočetný lid, postavil obrovské chrámy z velkých kamenných bloků. Chrámy mají půdorysný tvar „lístků na větvi“ a nad jejich účelem se stále vedou spory. Oslavoval se v nich kult plodnosti, nebo se zde konala rituální porážka zvířat? Překvapují však data výstavby – chrámy jsou starší než egyptské pyramidy.

Ovšem existuje zde i naprosto výjimečný druh takových chrámů – ty podzemní. Jejich účel je už úplně nepochopitelný.

Hypogeum – Hal Saflienni

– je naprosto výjimečný podzemní prostor na předměstí Pauli, na severu Malty. Doba jeho vzniku spadá do středního období vzniku chrámů – 3600 l. př. n.l. Návštěvník si všimne záhadného způsobu zdejší podzemní architektury – všechny prvky podzemních kobek kopírují či imitují nadzemní elementy – kamenné bloky, překlady jsou stejné jako nad zemí, ale všechny jsou jen vytesané a naznačené ve skále.

Chrám byl prý kultovním místem, a to jak pro živé, tak i pohřebištěm. V podzemních prostorách se našly kosterní pozůstatky 7000 lidí, z toho ovšem byl prý jen jediný muž. (!)

Charakteristickým nálezem z Hypogea jsou sošky neuvěřitelně tlustých „Venuší“, i tzv. „Spící paní“, stejně tlusté. Většina takových sošek je bez hlavy, které byly zřejmě vyměňovány podle potřeby při uctívání té které bohyně. Naproti tomu mužských sošek je velmi málo a svědčí o velmi skromné stravě mužů, možná až podvýživě. I tak může vypadat matriarchát…

Komplex von Brocktorffa

Na ostrově Gozo, u města Xaghra byl v roce 1924 objeven podzemní chrám, který malíř Charles Frederik von Brocktorff zachytil na dvou akvarelech. Na znovuobjevení chrámu se však muselo počkat až do 60. let minulého století. Jeho vznik se datuje do období 4100 – 3800 př.n.l. Celý okruh chrámu o průměru 150 metrů je ohraničen stěnou ze stojících kamenných bloků o velikosti 2 x 1 m.