Kamenné labyrinty

Kamenné stavby, skládající se z desítek i stovek různě velkých balvanů, jsou doménou severní Evropy, Skandinávie a severních oblastí Ruska.
Labyrint, z řeckého labyrinthos, je bludiště, které obsahuje z množství možností pouze jedinou cestu.

Ve Švédsku je 395 labyrintů, ve Finsku kolem 200, v celém Pobaltí a severních částech Ruska je jich kolem 700-800.

Obr.1 Labyrint na ostrově Ratan (Vesterbotten, Švédsko)

Kde se kamenné labyrinty vzaly?

Ukázalo se, že byly postaveny v období od let 1300 do 1800 a jejich rozmístění odpovídá pobřeží, kolonizovanému švédsky mluvícími rolníky ve středověku: Severní Švédsko, Západní Finsko a Estonsko.

Proč byly stavěny? Jaký byl jejich účel?

Podle hypotéz vědců měl být labyrint magickým prvkem ochrany před nebezpečím, které může číhat na středověké švédské osadníky v novém přírodním a kulturním prostředí.

Je třeba připomenout podobný prvek lidové magické víry, známý i ze Střední Evropy. Věřilo se, že zlé síly, přicházející před posvátný prostor, např. kostel apod., musí být vhodně zaměstnány. Upoutá se proto jejich pozornost na změť pokroucených čar, na složitý, spletený reliéf atd. Zlý „vliv“ vnikne do tohoto složitého „spletence“, a ve snaze najít jeho smysl v něm uvízne. Množství takových složitých nekončících obrazců před vchodem do katedrál můžeme najít velmi mnoho, v různých variantách.

Odraz takového myšlení lze nalézt i v starém lidovém zvyku, dávat do kolébky nejmenším dětem pestrobarevnou, křiklavou pentli. „Zlý“ pohled bude „upoután“ na tuto pentli a dítěti tak neublíží.

Je možné, že význam labyrintů se mohl v průběhu několika staletí změnit.

Obr. Mapa labyrintů ve Skandinávii

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 225

error: Kopírování zakázáno!