Jacques Bergier: Hvězda, která zabila dinosaury (4)

Mimozemské v dějinách…

Pokud máme trochu přesnější představu o energetických zdrojích, kterými mohou disponovat Inteligence pro své kosmické experimenty, a které jsou jen prodloužením zdrojů, které sami užíváme v pokusech s vodíkovou bombou a s antihmotou, naše znalosti v oblasti genetiky jsou naproti tomu příliš vágní, než abychom si mohli představit, jak lze na dálku řídit mutace, resp. jak lze na dálku provokovat řízené mutace. Napřed bychom museli znát, jak vůbec řídit mutace.

Abychom vyprovokovali řízenou mutaci, musíme použít záření o velmi krátké vlnové délce nebo částice o velké energii. (To je totéž, vlnová délka doprovázející částici je nepřímo úměrná její energii – jak vypočítal De Broglie). Potom by bylo třeba modulovat toto záření tak, aby bylo, na této modulaci, nositelem genetických vlastností tak jako televizní kanál přenáší obraz. Od nynějška výpočty ukazují, že to je možné s podmínkou, že užijeme velmi krátké vlny v pásmu paprsků gama nebo částice o vlnové délce De Broglieho.

Jsme schopni sestrojit laboratorní přístroj, např. laser, seřízený tak, aby vyráběl záření schopné provokovat mutace. Nicméně, když si zkusíme představit mutaci tohoto druhu v měřítcích hvězdy stvořené a modulované Inteligencemi, představivost je.v koncích. Virus by měl bezpochyby stejné potíže, kdyby si měl představit laser.

Bytosti, které zkonstruovaly a modulovaly hvězdu, která zabila dinosaury, byly skutečnými bohy. Zřejmě to jsou tytéž Inteligence, které jsou schopny uspořádat na jednu stomiliardtinu přesně frekvenci vesmírných objektů nazývaných pulsary. Je čím dále tím více vědců, kteří jsou ochotní v soukromí připustit, že pulsary jsou umělé. Je pravděpodobné, že tato hypotéza se nakonec objeví v plném světle v nejoficiálnějších publikacích.

Je nutné uznat, že větší část známek činnosti Inteligencí musí v současné době uniknout naší pozornosti. Tak jako celé civilizace žily aniž by znaly rádio, aniž by věděly o existenci jiných slunečních soustav, zrovna tak my pravděpodobně neznáme velmi důležité jevy, které, kdybychom je uměli odhalit, by nám bezpochyby dokázaly existenci jiných civilizací.

Je rovněž možné, že některé dokonale klasické jevy jsou ve skutečnosti, aniž bychom o tom měli tušení, projevy inteligentní aktivity. Mohu v tomto ohledu citovat dvě hypotézy, u kterých je nutné mít stále na paměti, že jsou to pouze hypotézy.

Pokračování

Čtěte více

  • DVD * Jacques Bergier – publikace a články z archivu KPUFO na DVD. KPUFO, 2017. Cena 120 Kč

 

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 2551

error: Kopírování zakázáno!