Jacques Bergier: Hvězda, která zabila dinosaury (1)

Mimozemské v dějinách…

Před sedmdesáti miliony lety vládli na Zemi obří plazi: obrovské ještěrky, obludní ještěři, kteří lezli, plavali, létali. Jejich vláda trvala sto padesát miliónů let zatímco člověk je na Zemi podle nejoptimističtějších odhadů jenom šest miliónů let.

To znamená, že tyto druhy plazů měly na své přizpůsobení a svůj vývoj mnohem delší dobu než člověk Není ostatně také možné se domnívat, že tito ještěři byli vývojovým neúspěchem, druh, který trvá sto padesát miliónů let můžeme považovat za dobře přizpůsobený. Málokterý současný druh přežil tyto obrovské plazy – někteří krabi, nemění se tři sta miliónů let.

V období kratším než milion let obří plazi mizí. Jak a proč? Nelze se domnívat, že kvůli změně klimatu – při takové změně se oceány mění málo a mnozí z těchto plazů žili v oceáně.

Nelze se domnívat, že by je zlikvidovala nějaká vyšší životní forma. Musela by mít pořádnou výzbroj a my bychom po ní našli stopy.

Zábavná hypotéza: naši předkové, savci se živili dinosauřími vejci. Zábavná, ale nemožná: ichtyosauři žili v oceánech a vejce kladli mimo dosah jejich nepřátel.

Byla vyslovena teorie, že se změnila tráva a že nová travina byla příliš tuhá pro velké plazy. Je to hypotéza zcela nepravděpodobná – mnohé rostlinné druhy zůstaly a plazy se tím mohly živit. Obrovské želvy z Galapážských ostrovů, které zajímaly tolik Darwina, neumírají hlady.

Bylo řečeno, že druhy stárnou, stávají se senilními a umírají. To je špatná metafyzika: uchování genetického kódu zabraňuje druhu, aby sám definitivně od sebe vyhynul. A proč dodnes živoucí druhy, steré stovky miliónů let, jako krabi a švábi, nezestárly a nestaly se senilními?

Všechny tyto hypotézy jsou neudržitelné. Jinou, velmi důmyslnou hypotézu vyslovili dva sovětští vědci, V.I.Krasovskij a I.S.Šklovskij, vynikající astrofyzici, zvláště druhý z nich, který publikoval nesmírně důležité práce z oboru astrofyziky a radioastronomie. Šklovskij studoval synchronní radiace vyzařované určitými vesmírnými objekty a dokázal, že extrémně prudké a relativně rychlé události mohou probíhat právě tak ve středu galaxie jako ve vesmíru obecně.

Oba sovětské vědce napadlo vysvětlit konec dinosaurů výbuchem hvězdy v poměrně malé vzdálenosti od sluneční soustavy. Supernova ve vzdálenosti pět a deset parseků od nás by zvýšila hustotu kosmického záření. Anglický radioastronom Henbury Brown se domnívá, že nalezl stopy po výbuchu supernovy před padesáti tisíci lety ve vzdálenosti pouhých čtyřiceti parseků od sluneční soustavy.

Dva američtí badatelé, K.P. Terry na universitě v Kansasu a W.H. Tucker na universitě v Rice zkoumali nedávno problém blíže z kvantitativního hlediska. Byly skutečně pozorovány hvězdy, které vytvářejí při výbuchu takové záplavy radiací. Účinek tohoto záření však se mění v závislostech na síle magnetického pole Země. Toto pole nás částečně chrání před bombardováním kosmickými částicemi tím, že odvrací ty, jež mají magnetický náboj a donutí je kroužit kolem planety. Toto magnetické pole Země však je proměnlivé. V současné době oslabuje a svého minima dosáhne kolem roku 3 500 našeho letopočtu. Je možné, že před sedmdesáti milióny lety se časově krylo prudké bombardování s oslabením magnetického pole Země, což způsobilo vlnu mutací, v nichž dinosauři vyhynuli a z níž jsme se zrodili my.

Východoněmecký vědec Richter nedávno prohlásil, že souhlasí s touto teorií. Podle něho bombardování částicemi pocházelo ze středu galaxie a bylo extrémně silné ačkoli tak vzdálené.

To je tedy přehled vědeckých hypotéz vyslovovaných vědci, jejichž hodnota je bez diskuze. Neobviňujte žádného z těchto vědců za hypotézu, která následuje a která je moje vlastní. Poprvé jsem ji vyslovil v roce 1957 ve francouzské televizi v pořadu Louise Pauwelse „En francas dané le texte“. Ještě si vzpomínám na skandál, který následoval, na rozhořčené protesty vědeckého výboru televize, který žádal (ale nebylo mu vyhověno), abych byl odstraněn z obrazovky.

Pokračování

Čtěte více

  • DVD * Jacques Bergier – publikace a články z archivu KPUFO na DVD. KPUFO, 2017. Cena 120 Kč

 

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 2551

error: Kopírování zakázáno!