Záhady planiny Nazca (1)

Planina Nazca v Peru je jedna ze záhad starověku, jež se dosud vědcům nepodařila vyřešit.
Oblast o ploše asi 500 kilometrů čtverečních je pokryta obrovskými, až 300 metrů dlouhými obrázky, zobrazujícími lidi a zvířata, dále linie, spirály a další geometrické obrazce.

Tyto obrazce byly objeveny teprve na počátku XX. století, kdy nad peruánskými pláněmi začaly létat letadla. Z povrchu Země všechny tyto obrazce nešlo rozeznat.

Optimisté věří, že to všechno pochází od nějakých cizinců nebo od neznámé pozemské civilizace. Skeptici tvrdí, že takové obrazce by mohli být schopni vytvořit i primitivní Indiáni Jižní Ameriky, neboť i nevzdělaní otroci postavili obrovské pyramidy ve starém Egyptě.

Čáry na planině kdosi přepisoval. Záhadných linií je o mnoho více, než známe. Na planině se našly nové čáry.

Výzkum Tomasze Gorka z univerzity v Mnichově (SRN) sice neobjasňuje příliš záhadu tisíců čar na planině Nazca v Peru, ale spíše otvírá nové otázky. Vědci zjistili, že čar je mnohem více, než je dosud známo.

Výzkumníci prozkoumali okolí města Palpa (400 km jižně od hlavního města Peru Limy), tedy tam, kde jsou většinou složitější geometrické tvary – lichoběžníky, trojúhelníky, a další linie.

Bylo prozkoumáno více než 60 hektarů za pomocí přístrojů za zaznamenání magnetických anomálií. A bylo zjištěno: pod viditelnými čarami existuje ještě mnoho dalších.

Stejně jako pod obrazy umělců nacházíme rentgenovým prozařováním původní kompozice, zakryté pozdějšími malbami, tak i zde se objevily úplně jiné obrazce.

Obr.: Temnější čáry ukazují starší obrazce

Způsob narýsování linií je známý. Červené kameny jsou odklizeny stranou, a zůstává jen světlejší podklad.

Kdo v létech od 400 př. n. l. až 650 našeho letopočtu rýsoval všeobecně známé linie, neznáme. A nyní se ukázalo, že nevíme už vůbec nic o tom, kdo rýsoval obrazce před tím.

Ale zdá se, že práce byla přísně časově naplánována. Obrazce pečlivě udržovali, a nebo se rýsovaly nové. To, co nyní vidíme ze vzduchu, je ona nejnovější verze.

Kolega Tomáše Gorka Carsten Lambers z německé University v Konstanci potvrzuje: magnetická anomálie čar existují. Přitom některé jsou silnější než u jiných. (1)

Co ovšem znamená takový objev, ještě není vůbec domyšleno. Vědci se dosud domnívají, že čáry byly vytvořeny lidmi za účelem nějakého rituálu, a lidé po nich chodili tam a zpět. Jakoby tyto cesty měly nějaký význam, ale dosud nevíme jaký. Je možné, že je magnetickými anomáliemi něco zašifrováno?

Odkaz:

(1) Gorka, Tomasz – Jörg Fassbinder – Karsten Lambers: Magnetometry on the geoglyphs of Palpa and Nasca (Peru). In: Kuzma, Ivan (ed.), Študijné Zvesti 41 – Special Theme: Archaeological Prospection, 176-179. Nitra: SAV. (2007)

Pokračování

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 2200

error: Kopírování zakázáno!