Kaple Božího hrobu (4)

…skrytá mementa esoteriky českého baroka 

VLIV BIBLICKÉHO ORIENTU

Na exteriéru kaplí Božího hrobu nacházíme řadu stavebních prvků hlásících se k orientální předloze.

Nezvykle působí obvodové sloupy lišící se tvarem, provedením hlavic i jejich výzdobou. Spirálovité tvary nezapřou orientální architektonický vzor. Také další stavební prvky se vymykají vžité podobě barokních forem a tvarů, tak jak je známe z tvorby Matyáše Bernarda Brauna nebo Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Klenby a tvar oken připomínají orientální modlitebny. Nad plochou střechou je na vysokých sloupech vztyčen stánek polygonálního půdorysu se zvonovitou střechou. Tato vysoce čnící „lucerna“, nazývaná odborně též „střešní altánek“, bývá bohatě zdobena dekorem východního vzhledu.

Obr.1: Kaple Božího hrobu v Havlíčkově Brodě

Vliv biblického Orientu musel být v době baroka velmi výrazný a není patrný jen na stavebním řešení a výzdobě kaplí Božího hrobu. Zasáhl mnohem hlouběji do filozofie své doby a symboliky křesťanské liturgie, než si v současnosti dokážeme představit. Musíme se vrátit až do starého Egypta, který výrazně ovlivnil historii izraelského národa. Léta porobení a otroctví učinila paradoxně z Hebrejců vzdělané a vysoce kulturní etnikum, a to v době, kdy se Evropa teprve probouzela ze své prehistorie. Egypt se stal pro izraelský národ studnicí poznání a vědění, který využil při svém exodu zakončeném založením Jeruzaléma. Z tohoto lidu vzešel Mojžíš, Šalomoun a také Kristus.

Pokračování

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 328

error: Kopírování zakázáno!