Kaple Božího hrobu (2)

…skrytá mementa esoteriky českého baroka 

JERUZALÉM A JEŽÍŠOVO VZKŘÍŠENÍ

Biblický Boží hrob v Jeruzalémě byl a i nadále zůstává pro celý křesťanský svět významným místem zázraku vzkříšení Ježíše. Po sejmutí z kříže bylo jeho tělo Josefem z Arimatie uloženo do skalního hrobu. V té době se jednalo o běžný způsob pohřbívání. Třetí den byl hrob nalezen prázdný. Anděl zvěstoval vzkříšení Ježíše. Každé z evangelií popisuje tuto mimořádnou biblickou událost poněkud jinak, ale hlavní fakta jsou shodná. Kristus se obětoval za spasení lidstva, byl umučen na kříži a pak božím zázrakem vstal z hrobu.


Obr.1: Kaple Božího hrobu v Jeruzalémě

Bylo pochopitelné, že již na úsvitu křesťanství se objevily snahy najít posvátné místo Kristova posmrtného spočinutí a opětovného vzkříšení. Skalních hrobů z té doby ale bylo v okolí Jeruzaléma mnoho. Který byl ten pravý? Vyvrácení Jeruzaléma v roce 70 po Kristu a založení římské osady Aelia Capitolina na jeho zříceninách dokonale vymazalo město, které znal Ježíš za svého života. V roce 326 matka Konstantina Velkého, svatá Helena, podnítila proces budování kostelů na poutních místech ve Svaté zemi. A také nechala pátrat po skutečném Kristově hrobu. Jeruzalém byl důkladně prokopán a hrobů se našlo hned několik. Nad tím nejpravděpodobnějším byl pak vybudován první chrám Svatého hrobu.

Jeho vzhled se v průběhu staletí několikrát změnil. V raně středověké podobě je vyobrazen na rytině Eduarda Reuxicha z roku 1483. Podstatnou část stavby vybudovali ve 12. století křižáci. Součástí kostela je i kaple Božího hrobu, která se stala v 17. století historickou předlohou pro budování co nejvěrnějších stavebních kopií na území Čech.

Pokračování

  

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 326

error: Kopírování zakázáno!