Existovala kaspická Atlantida?

Každý jistě zná legendu o Atlantidě, zemi, která, jak se předpokládá, byla pohlcena mořem.
Stejné zajímavá legenda, i když méně známá, koluje i o Atlantidě v Kaspickém moři, kde podle této legendy zmizelo jedno nebo více měst na ázerbajdžánském pobřeží v šedivých vodách Kaspického moře.

Již po dvě stě let nacházejí námořníci, plující podél ázerbájdžánského pobřeží jižně od Baku, čas od času trosky potopeného města poblíže ostrova Pogorelaja Plita v ústí řeky Kury, a vyprávějí o obrysech rovných ulic, obytných domech a kopulích mešit, které jsou někdy jasně vidět ve vlnách.

První písemný doklad o existenci kaspické Atlantidy pochází od profesora I. N. Berezina z tehdejší Kazaňské a Petrohradské university, předního ruského orientalisty 19. století, který navštívil tato místa už před 150 lety a zmínil se o tomto potopeném městě ve svých cestovatelských zápiscích.

Hladina Kaspického moře se během staletí velmi často výrazně měnila.

Během tisíciletí moře často ustupovalo a opět zalévalo části pobřeží. Tento neustálý pohyb měl za následek, že se v bakinském zálivu například objevil malý ostrůvek s pozůstatky staveb starověké struktury.

Nejen však to. Na pobřeží mezi městy Duvanni a Aljati odvál v 60. létech minulého století silný vítr na jednom místě nános písku, pod nímž se objevily zbytky velkého pobřežního města.

Archeologové zde nalezli zbytky hrnčířské dílny, z jejíž úrovně bylo možno usoudit, že město bylo obydleno ještě do 14. století. Je docela dobře možné, že před několika stoletími byla tato část pobřeží rovněž pod vodou.

Jeden arabský zeměpisec se v 19. století rovněž zmínil o ostrovu v Kaspickém moři, blízko ústí řeky Kury. Dalšími fakty, svědčícími ve prospěch kaspické Atlantidy, jsou například i stopy starých cest vedoucích po pobřeží dolů do moře.

Podobné stopy byly objeveny v 19. století na ostrově Nargen i na dalších místech.

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 1234

error: Kopírování zakázáno!