Je Turínské plátno pravé?

Vědci ukřižovali několik lidí. Nadšenci provedli šokující experimenty, aby dokázali, že Ježíš Kristus byl po sejmutí z kříže zabalen do Turínského plátna
Je to podvod

Výzkumníci z Coloradského centra Turínského plátna (Turin Shroud Center of Colorado in Colorado Springs) slibují, že zveřejní senzační výsledky svých experimentů, které podle jejich názoru dokazují, že plátno je originální.

Podrobnosti vyhlásili 21. února 2019 na výročním zasedání Americké akademie forenzních věd (AAFS) v Baltimore.

Zatím vědci publikovali anotaci (E73 na str. 573), z čehož vyplývá, jaká je skutečná podstata provedených experimentů a jaká byla jejich motivace.

Obr.1 Jedná se o snímek z filmu. Ukřižovaní dobrovolníci vypadali trochu lépe.

Turínské plátno

… je 437 cm dlouhá a 111 centimetrů široká lněná tkanina, uložená v italském městě Turín, v katedrále Jana Křtitele. Na plátně jsou dva negativní otisky lidského těla – pohledy zepředu a zezadu.

Někteří lidé věří, že to bylo toto plátno, ve kterém byl Spasitel, sejmutý z kříže, zabalen. Údajně se jeho tělo otisklo na tkaninu nějakým nadpřirozeným způsobem.

Obr.2 Po celou dobu byly osoby v roli Ježíše Krista.

Obr.3 Italští a britští kriminologové experimentovali s figurínami.

Obr.4 Krev proudila z modelových ran.


Obr.5 Skvrny od krve byly uměle vyvolány a porovnávány s těmi, které jsou na plátně

Skeptici o tom pochybují a domnívají se, že plátno je falešné. To znamená, že obraz na něm, jestliže není namalované, pak nějakým jiným způsobem bylo ve středověku zhotoveno.

Obě strany spolu tvrdě bojují po mnoho let. S různými úspěchy. V současné době vítězí skeptici, inspirováni experimenty, o kterých v roce 2018 sdělili policisté, soudní kriminologové – Luigi (Matteo Borrini) z Liverpoolské university Johna Moores (University (Liverpool John Moores) ve Velké Británii.
Kriminologové posoudili otisky těla – konkrétně na stopy četných ran, které na něm byly, a na únik krve z nich. Za prvé věnovali pozornost štěrbině pod srdcem – stopě ve tvaru úzkého oválku, měřícího 44 x 11 milimetrů, jakoby z širokého ostří oštěpu, který vstoupil do hrudníku. Pak zkoumali ruce a nohy, probité ostrými předměty s průřezem asi 8 čtverečních centimetrů. Pravděpodobně hřeby.

Garlachelli a Borrini kontrolovali, zda zranění, které člověk, přibitý na kříži, opravdu mohl zanechat stopy, které jsou na plátně.

Vědci probodli kopím figuríny a sledovali krvácení z těchto „ran“. A zjistili, že stopy na plášti neodpovídají tomu, co by zanechala krev, která by tekla z těla vlivem prosté gravitace.

To znamená, že pokud by člověk byl probodnut kopím, po nějakém čase by byl sejmutý z kříže a zabalen do látky, pak by stopy krve na něm byly jiné, než jak jsou umístěny na plátně. Ty, kteří tam jsou, nemohly vzniknout na těle, visícím na kříži. Nemohly ani vzniknout, pokud by tělo bylo uloženo horizontálně.

Vědci napodobovali potůčky krve na předloktí pomocí trubiček přiložených k dobrovolníkům – přibližně v těch místech na zápěstích, na kterých byly údajně probity hřeby a zanechaly stopy na turínském plátně. Ruce dobrovolníků byly umístěny v různých úhlech k tělu. Tyto experimenty ukázaly, že stopy, které jsou na plátně, by se mohly objevit, kdyby ruce člověka byly zvednuty vzhůru. A to není v souladu s existujícími představami o popravě na kříži.

A jak byly vytvořeny některé další skvrny, Garlachelli a Borrini nemohli vůbec objasnit z fyzikálních příčin.

Závěr vědců, publikovaný v časopise Journal of Forensic Sciences je jasný: stopy na turínském plátně neodpovídají tomu, co by ve skutečnosti vzniklo. Plátno je pravděpodobně falešné.

Ne, plátno je pravé

Experimenty vědců z Colorada měly vyvrátit závěry jejich svých italských a britských kolegů. Američtí nadšenci uvedli, že použili co nejrealističtější podmínky – na krucifix umístili dobrovolníky. Jen je na ně nepřibili hřeby, ale připevnili je za pomocí speciálních svorek. A pustili z „ran“ opravdovou krev.

Experimenty vedl fyzik John P. Jackson, vědec, který byl pověřen Svatým stolcem v roce 1978, aby celý týden turínské plátno přímo prozkoumal. A věří, že tělo je na něm opravdu otisknuto. A toto tělo bylo Ježíše Krista.

V těchto reálných podmínkách na krucifixu dokázali, že krev z dobrovolníků „prýštila podle očekávání“, a její stopy na tělech údajně odpovídají těm na turínském plátně. To znamená, že neexistují žádné rozpory se zákony fyziky. Alespoň John Jackson a jeho kolegové je neodhalili. A proto je plátno pravý.

Obr.6 Hřeb do nohou ukřižovaného byl veden přes paty…

Kontroverzní momenty

Postava potištěná na rubu má probité zápěstí. A to je archeologicky potvrzeno. Skutečnost, že muž přibitý na kříži za dlaně svých rukou dlouho nevisel, bylo v roce 1931 prokázáno francouzským chirurgem Pierre Barbie. Experimentoval s požehnáním Vatikánu a zjistil, že pod tíhou těla se dlaně brzy protrhnou. Ale zápěstí je mnohem silnější.

Ale až nedávno byly experimenty potvrzeny: Italští archeologové objevili kostru s charakteristickými zraněními, popraveného na kříži. A to hovoří ve prospěch pravosti plátna.

Ale rány na nohou se zdají být „špatné“ – nohy jsou propíchnuty v oblasti metatarzálních nebo tarzálních kostí. Ale ve skutečnosti byly nohy ukřižovaného upevněny jedním hřebem, který prošel oběma patami. Hřeb umožnil oběti, aby se o něj opřela a tím prodloužila své utrpení. Charakteristická zranění na těchto místech se nacházejí na pozůstatcích – na kostech lidí, kteří zemřeli na kříži na počátku prvního století našeho letopočtu. Právě v té době, kdy byl Ježíš Kristus popraven.

Spory o pravost Turínského plátna pokračují…

Obr.7 Turínské plátno s otisky těla

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 2112

error: Kopírování zakázáno!