Co viděly paní Cash a Landrum?

Jak tvrdí všichni nadšenci, tento případ je prý nejlepší důkaz existence UFO.
Případ obsahuje fantastické vyprávění dvou žen o pozorování UFO, které navíc vyústilo ve fyzické zranění svědků, a dokonce spustilo soudní žalobu proti vládě o mnohamiliónové odškodnění.

Případ se udál v Texasu v roce 1980 a byl pojmenován podle dvou hlavních svědků: Incident UFO Cash-Landrum.

Dvě ženy, Betty Cash a Vicki Landrum, doprovázené jejím šestiletým vnukem Colbym (obr.1), jeli poblíž Daytonu na osamělé rovné silnici, lemované hustým stromořadím.

Bylo 29. prosince 1980, někdy kolem 21 hodin. Náhle uviděli před sebou na obloze velmi jasné světlo, které vypadalo, jako by z něj šlehaly plameny. Později popsali velký objekt ve tvaru kosočtverce, o velikosti vodárenské věže, vznášející se na úrovni koruny stromů, a očividně korigující svou výšku nad terénem trysky plamenů. Teplo z objektu bylo tak intenzivní, že je to přimělo vsednout zpět do auta. Paní Cash uvedla, že auto bylo tak horké, že si popálila ruku, když se dotkla střechy auta; paní Landrum řekla, že vinylová deska byla změkčena teplem, že v ní ruka zanechala otisk.

Objekt brzy vystoupal vzhůru, a byl náhle obklopen velkou skupinou vrtulníků. Paní Cash a Landrum je spočítaly – jedna uvádí 23 a druhá 26 vrtulníků. Popsaly je jako typ s tandemovým uspořádáním rotorů, odpovídající typu CH-47 Chinook, který používá řada armád ve světě. Vrtulníky jako doprovod objektu ve tvaru kosočtverce se brzy vznesly, a vzdálily se. Svědkyně s chlapcem pokračovaly v cestě.

Případ se stal slavným až tím, co následovalo.

Svědci náhle trpěli podivnými potížemi, které jakoby odpovídaly akutní nemocí z ozáření (nauzea, zvracení, průjem, celková slabost a také těžké popáleniny na pažích a tvářích, kde byla kůže odkrytá a vystavena objektu. Betty Cashová byla hospitalizována po dobu dvou týdnů a následovala i hospitalizace. Vypadalo jí mnoho vlasů, stejně jako několik jejích nehtů. Bylo to právě těžké fyzické poškození svědků, co zajistilo místo Incidentu Cash-Landrum nesmazatelné místo ve světové ufologii.

Jak to začalo?

Incident Cash/Landrum se stal námětem přinejmenším půl tuctu televizních pořadů, a příběh byl uveden i v seriálu Unsolved Mysteries and Sightings. (2)

Nakonec, paní Cash a Landrum podaly soudní žalobu ve výši 20 milionů dolarů proti federální vládě, a požadovaly náhradu škody za poškození při vojenské operaci.

Soudní proces trval roky, ale nakonec byla žaloba zamítnuta. Navrhovatelé nebyli schopni poskytnout důkazy o tom, že helikoptéry patřící americké armádě tam byly v noci, nebo že americká armáda měla k dispozici velké kosmické dopravní prostředky ve tvaru kosočtverce.

Většina z toho, co je o tomto příběhu známo, vychází z úsilí inženýra Johna Schuesslera, který pracoval pro dodavatele v Johnsonově kosmickém středisku NASA, a který byl také členem MUFON (badatelská síť výzkumu UFO) (3) a šlo o celoživotního nadšence návštěv mimozemšťanů.

Po incidentu Vickie Landrumová obtelefonovala různé vojenské a vládní agentury. Když volala NASA, přepojili jí právě na svého zaměstnance, známého všem jako nadšence UFO, Johna Schuesslera. Ten se ujal celého případu, vyslechl svědky, posbíral všechny dostupné informace a případ zveřejnil. Kompletní informace uvedl ve své knize „Cash-Landrum UFO incident.“ (1998) (4)

Při seznámení se s tímto případem každého napadne, že pokud došlo k fyzickému poškození svědků, muselo se onu noc něco opravdu stát.

Není však možné zapomenout na první otázku, kterou bychom si měli položit:

  • Stalo se opravdu všechno tak, jak bylo nahlášeno?
  • Staly se opravdu zranění, jak byly popsány? Ano, jsou známy fotky paní Cash s vypadanými vlasy, ale jak víme, že to bylo způsobeno touto událostí?

Začněme s těmi údajnými zraněními.

Za prvé, je důležité poznamenat, že zpočátku paní Cash nahlásila vážné účinky; paní Landrum ohlásila pouze pálení a podráždění očí, stejně jako její vnuk. Když se paní Cash vrátila do nemocnice čtyři dny po incidentu, její tvář byla oteklá a opálená, ztrácela vlasy a měla bolesti hlavy. Schuesslerova kniha obsahuje mnoho poznámek lékařů, což naznačuje, že u ní v podstatě nic špatného nenalezli. Opálení a související otoky se brzy vyléčily, spolu s bolestí hlavy. Když se o dva týdny později přihlásila, zůstala jediným stavem holá místa na hlavě. Všechny poznámky lékařů souhlasily, že má alopecia areata, potvrzenou biopsii kůže a mikroskopickým vyšetřením folikulů. Alopecia areata je autoimunitní onemocnění, které způsobuje vypadávání vlasů. To může být dočasné nebo trvalé, může být nejednotné nebo úplné, a obvykle více na jedné straně hlavy než jinde. (5)

Vzhledem k tomu, že to byl závěr několika lékařů, kteří ji skutečně zkoumali a testovali, můžeme tuto část příběhu odsunout. Ztráta vlasů měla prozaické lékařské vysvětlení a nesouviselo s pozorováním UFO.

Paní Cash prodělala také před událostí operaci srdce, a několik let po události prodělala také infarkt. Měla také rakovinu prsu a byla jí odstraněna obě ňadra.

Zatímco Schuessler došel k závěru, že UFO způsobilo všechny její potíže, a stojí i za její smrtí (srdeční selhání), je třeba také poznamenat, že to jsou zcela běžné příčiny přirozené úmrtnosti, a pravděpodobně by to byla i normální příčina smrti, i bez její zkušenosti s UFO.

Paní Landrum navštívila optometristu, protože kvůli podráždění očí se domnívala, že v jednom jejím oku se vyvíjí šedý zákal. Nic takového však nebylo zjištěno. Ale asi o osm měsíců později se její příběh náhle změnil – tvrdila, že ztratila vlasy a několik nehtů, ale nikdy nežádala lékaře o léčbu, nikdy se o tom předtím nezmínila. Nepořídila také žádné fotografie, a tedy nejsou k tomu k dispozici jakékoli lékařské záznamy.

A jak je to s onou nemocí z ozáření? Lékaři zcela jasně dokládají, že pokud by hlášené příznaky byly způsobeny zářením, byla by to smrtelná dávka, a všichni tři by zemřeli. Ale ti žili nadále normální životy, takže příčinou hlášených příznaků zcela jistě ozáření nebylo.

Je možné, že příčinou potíží byl úpal. Jediný fotografický důkaz jejich stavu byl podán v dubnu 1981, v epizodě That’s Incredible! („To je neuvěřitelné!“), kde aktéři incidentu vyprávěli svůj příběh. Na rukou Betty byly kulaté skvrny od opálení obyčejným sluncem. Vzniknout mohly tím, že na sobě měla oděv s těmito kulatými otvory.

Je možné, že ženy se snažily poskytnout důkazy o tom, že jim UFO ublížilo, a možná si vzpomněly na film „Blízká setkání třetího druhu“, který vznikl jen několik let před touto událostí. V něm právě byl ukázán úpal, jako následek setkání s UFO.

Schuessler ve své knize zvýraznil ty teze, které podporovaly předem daný závěr, a jiné informace potlačil.

Stejně také uvedl informaci, že vojenské helikoptéry doprovázely nebezpečné UFO, a ignoroval zprávy, které to nepodporovaly.

Z tohoto důvodu někteří autoři dospěli k závěru, že ženy podváděly, ve snaze dosáhnout finanční zisk, o čemž svědčí soudní spor ve výši 20 milionů dolarů.

Šlo o to, že paní Cash neoblomně tvrdila, že nad lesem UFO doprovázely vrtulníky US Air Force. Ačkoli incident se udál v noci za tmavá oblohy s malým výsekem nad silnicí, kapitán USAF John Camp se výlučně zajímal o to, o jaké vrtulníky šlo. Podle paní Cash šlo o stroje se dvěma rotory a na boku měly označení, že patří americkému letectvu (US Air Force).

Tady je problém. V roce 1980 nemělo americké letectvo žádné vrtulníky se dvěma rotory. I když popis odpovídá typu Boeing CH 47 Chinook, tento vrtulník neužívalo letectvo, ale armáda a Námořní pěchota.

V Texasu byla jen letecká Národní garda a americká armáda bez těchto vrtulníků, které sloužily v zahraničí – ale paní Cash a Landrum tvrdily, že šlo o letectvo. Výsostné znaky letectva jsou jen velmi malé, a nápis US Air Force je černý, což by ženy nemohly vidět z dálky ve tmě. Jediná věc, kterou mohli vidět, by byla známá americká vojenská insignie s hvězdou v kruhu s křídly. Jednou, když kapitán Camp požádal paní Landrum, aby nakreslila, co viděla, 7-letý vnuk Colby jej přerušil a řekl: „Myslíte helikoptéru, která přistála v Daytonu?“ Paní Landrum ho okamžitě okřikla. Je jasné, že ženy lhaly při popisu helikoptér, ve snaze získat finanční odškodnění.

Co se skutečně tu noc odehrálo? Není to jasné. Mohlo jít o pozorování nějakého světelného jevu, mylně interpretovaného a pozdější události zaměnily příčiny s následky.

Paní Cash a Landrum nesprávně, ale možná nechtěně, svedly vinu za své zdravotní problémy na to, co viděly; přitom zveličily pozorované události, dokonce s využitím lží a výmyslů, když se snažily přimět letectvo, aby jim zaplatilo.

O co tedy šlo?

Obyčejná událost, překroucená a přikrášlená nadšeneckým autorem, který vše upravil do předem připraveného závěru, aby přesvědčil veřejnost, a tím vytvořil legendu.

Odkazy

(1) Incident UFO Cash-Landrum. https://en.wikipedia.org/wiki/Cash-Landrum_incident
(2) Unsolved Mysteries and Sightings. https://www.imdb.com/title/tt0094574/
(3) MUFON. Internet: https://www.mufon.com/
(4) Schuessler, J.: Cash-Landrum UFO incident. 1998, ISBN-10: 1519696558 (334 s.)
(5) Alopecie. Wikipedia. Internet: https://cs.wikipedia.org/wiki/Alopecie

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 3110

error: Kopírování zakázáno!