Měl Ježíš manželku?

Senzační dokument předložila profesorka Harvardské bohoslovecké školy Karen Kingová na 10. mezinárodním kongresu koptských studií, který se konal v roce 2012 Římě. Vatikán jej však odmítl.
To je medově zbarvený fragment papyru ze 4. století našeho letopočtu. Na papyru je text v jazyce dávných Koptů – raných egyptských křesťanů.

Řádky textu obsahují explicitní narážku na to, že Ježíš měl manželku. Jak píše věstník Harvardské univerzity, jeho rozměr je 4 x 8 cm. Je na něm 8 řádků se stopami devátého, napsané rukou s úlomky vět. Mezi nimi jsou následující slova:

  • „… ne. Marie je hodna toho…“
  • „… ona se může stát mým následovníkem…“

A dva nejdůležitější útržky:

  • „… a řekl jim Ježíš: Moje žena …“
  • „… a pokud jde o mě, já žiju s ní žít pro …“

Kdo byla tato žena? Byla to Máří Magdaléna?

Karen Kingová – autorka senzace – nejen že zveřejnila nalezený dokument a upozornila na podivná slova, ale i jej nazvala „Evangelium o manželce Ježíše“ (1), a ve svých komentářích vysvětluje, že zmínka o rodinném životě Syna Božího v úryvku textu, jehož autor je neznámý, stále nelze považovat za historický důkaz. I když, jak se zdá, není ani žádný důkaz, že by Ježíš ženatý nebyl.

Jak tvrdí egyptologové, odborníci na papyrus, maximum nalezených koptských papyrů je pravých. Jde tedy zřejmě skutečně o starověký dokument, napsaný ve druhém století našeho letopočtu.

Je dokonce možné, že nalezený text je opravdu „vytažen“ z některého evangelia.

Na zadní straně útržku (obr.2) je totiž také zápis – 6 řádků. V nich, bohužel, je možné číst jen pár slov, ale i ty představují významnou vědeckou hodnotu. Například ukazují, že útržek je ze staré knihy, nikoli ze svitku. Proto obsahuje text na obou stranách.

Původ papyru je neznámý. Nejsou známy ani okolnosti jeho objevu. Karen King dostala tento kousek od soukromého sběratele, jehož jméno nesdělila. Byl to však prý Němec, a papyrus pocházel prý z Horního Egypta.

Ten jej poskytl s dopisem, napsaným na začátku roku 1980 dnes již zesnulým profesorem Gerhardem Fechtem z fakulty egyptologie berlínské university. Profesor považoval text papyru za důkaz, že Ježíš byl ženatý.

Věděl Dan Brown o tomto tajemství?

Věděl o papyru Dan Brown – autor kontroverzního románu „Da Vinci Code“? (Kód Da Vinci). Vždyť toto „odhalení“ šokovalo a fascinovalo čtenáře nejvíce. Navíc, že byl ženat s Máří Magdalénou.

Pokud Brown o papyru věděl, je zvláštní, že nepoužil zmínku o papyru ve svém příběhu.

Ale je neméně podivné, a že sporný dokument se nikde neobjevil přes 30 let. Prý byl uschováván v tajnosti jen proto, že se majitel obával vážných neshod s oficiálními dogmaty křesťanství.

Kingová řekla, že výzkum „Evangelia manželky Ježíše“, bude samozřejmě pokračovat. Například, bude podroben expertize inkoust, s nimiž je napsán dokument, aby se skutečně potvrdilo, že je úryvek pravý. Budou použity rentgenové paprsky. Může dojít i k doplnění celého ztraceného textu z fragmentů frází – i takové metody existují. Plný text z malého fragmentu umožní přesnější vyjádření podstaty příběhu.

Kdo ví, možná nějaký sběratel přinese i další kousky „Evangelia Ježíšovy manželky.“

Vatikán však tuto interpretaci odmítl. Podle článku Alberta Camplani v oficiálních vatikánských novinách L´Oservatore Romano označení „žena“ v koptštině neznamená zároveň i „manželka“… Camplani také zpochybnil pravost papyru – ten totiž nepochází z vykopávek, ale byl získán na antikvárním trhu. Bude nutné důkladně prověřit jeho pravost… (2)

Najednou je to pravda?

V roce 2012 Karen Kingová přiznala, že zmínka o rodinném životě Syna Božího v úryvku textu, jehož autor není znám, lze jen stěží považovat za historický důkaz. I když, podle jejího názoru, není ani žádný důkaz, že by Ježíš ženat nebyl.

Většina egyptologů a náboženských činitelů spěchali s prohlášením, že je papyrus falešný.

„Nevěřím, že máme co do činění s autentickým dokumentem,“ řekl Stephen Emmel, profesor koptských studií z univerzity v Münsteru, známý svými výzkumy „Jidášova evangelia.“ Zároveň uznal, že papyrus je přeložen správně.

„Je to podvod,“ reagoval Alyn Sutsiu, papyrolog z univerzity v Hamburku. „Fragment nepůsobí věrohodně.“

Výsledek studií, které trvaly dva roky, říká jasně – papyrus rozhodně není falešný. Vědci tří předních amerických univerzit, nezávisle na sobě, došli k závěru, že fragment s textem byl vytvořen nejpozději v 6. století našeho letopočtu. Ukázaly to analýzy radioaktivního uhlíku.

Inkoust na fragmentu papyru, je srovnatelný s inkoustem na jiných starých koptských dokumentech. Metoda tzv. mikro-Ramanovy spektroskopie, aplikované na Kolumbijské univerzitě (Columbia University), ukázala: inkoust na papyru i na dokumentech, datovaných do prvního století našeho letopočtu, je totožný.

Nyní se odborníci – egyptologové domnívají, že text fragmentu představuje součást daleko staršího dokumentu, vzniklého na počátku našeho letopočtu. Je dokonce možné, že nalezený text byl „vytržen“ z nějakého evangelia.

O pravosti svitku se nadále vedou spory.

Odkazy

(1) Gospel of Jesus‘ Wife. Wikipedia. Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Gospel_of_Jesus%27_Wife
(2) Camplani, A.: Il testo copto con la presunta allusione alla „moglie di Gesù“. Un papiro alla deriva. L’Osservatore Romano, 28.9.2012. Internet: http://www.gliscritti.it/blog/entry/1633

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 1234

error: Kopírování zakázáno!